Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Securitate si Sanatate in Munca, Protectie Civila si Situatii de Urgenta

Date de contact:

Cabinet medicina muncii (camera D12, Ambulatoriul SUUB): telefon direct 0212026140 sau interior 7140 (dr Boariu Dan-Ioan danioanboariu@gmail.com)

 

Cabinet psihologia muncii: interior 7157 (psiholog Nedea Lidia)

 

Birou ingineri SSM (camera 11, etajul I): interior 336 (ing Stoica Mircea și ing Hîrza Valentin)

 

Birou situații de urgență și evidență militară (parter, camera 57): interior 103 (Moflea Julieta)

 

Personal:

Dr Boariu Dan-Ioan, medic primar medicina muncii, abilitat supravegherea personalului expus la radiații ionizante, evaluare riscuri, audit sistem management SSM

 

Psiholog specialist Nedea Lidia (psihologia muncii și organizațională)

 

Ing Stoica Mircea (lucrător desemnat SSM)

 

Ing Hîrza Valentin (lucrător desemnat SSM)

 

Moflea Julieta (responsabil situații de urgență; evidența militară)

 

În cadrul cabinetului medicina muncii activează 3 asistenți medicali.

 

Servicii:

A) Securitate și sănătate în muncă (exclusiv pentru personalul SUUB): instruire, evaluare riscuri, cercetarea evenimentelor și altele (conform legislației în vigoare)

 

B) Situații de urgență (exclusiv pentru personalul SUUB) conform legislației în vigoare

C) Servicii psihologia muncii (exclusiv pentru personalul SUUB): examinări psihologice pentru angajare și evaluări psihologice în vederea menținerii în funcție; investigarea și psihodiagnosticul tulburărilor psihice; evaluarea stării de sănătate mentală;  evaluare cognitivă si neuropsihologică; evaluare comportamentală; evaluare subiectiv emoțională; evaluarea personalității și a mecanismelor de coping / adaptare / defensive.

D) Servicii de medicina muncii (o parte din servicii sunt disponibile doar pentru personalul SUUB):

– examen medical la angajare

– examen medical periodic

– examen medical în perioada de adaptare (doar pentru salariații SUUB)

– consultații spontane (doar pentru salariații SUUB)

– viza certificat medical tip A5 pentru CMR, OAMMR, CECCAR, înscriere baroul avocați, admitere magistratură, titularizare în învățământ, concursuri, rezidențiat etc (se acordă după efectuarea consultului psihiatric)

– protecția maternității (doar pentru salariatele SUUB)

– examinare medicală pentru muncă sau studii în străinătate (inclusiv China)

– consultație schimbarea specialității medicilor rezidenți

– eliberare adeverințe medicale pentru imigrări (permis ședere), înscriere facultate /  cursuri calificare, AMOFM (șomaj).

 

Pentru angajații SUUB aceste servicii sunt gratuite.

 

Costurile diferă în funcție de eventualele investigații și consulturi suplimentare necesare (necesitatea și tipul acestora pot fi precizate doar în momentul prezentării și verificării documentelor).

 

Dacă sunt necesare investigații sau / și consulturi suplimentare, fișa de aptitudine (și orice alt document) va fi eliberată numai după sosirea rezultatelor investigațiilor (o parte din rezultate pot fi eliberate după câteva zile).

 

Aceste consultații se acordă de către dr Boariu Dan-Ioan, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

 

Menționăm că NU eliberăm următoarele documente:

 

– Adeverință / fișă pentru obținere atestat agent pază de la poliție (se poate obține exclusiv de la medicul de medicina muncii care are contract cu firma de pază)

– Documente pentru angajați ai altor unități, care au contract cu alți medici de medicina muncii (excepții: certificate tip A5, documente pentru schimbarea specialității medicilor rezidenți)

– Fișă de aptitudine pentru șoferii profesioniști / taximetriști / ambulanțieri (poate fi eliberată doar dacă se obțin, în prealabil, avizele de siguranța circulației (medical + psihologic) de la unități autorizate de către Ministerul Transporturilor

– Adeverință care să ateste antecedentele sau / și vaccinările, adeverință „pentru angajare” (se eliberează de către medicul de familie)

– Aviz epidemiologic

– Adeverință / scutire pentru sport, educație fizică etc

– Adeverință / scutire pentru motivarea absențelor elevilor / studenților

– Certificate de concediu medical

– Documente pentru pensionare medicală

– Fișa BP1, alte documente referitoare la bolile profesionale (competența aparține Clinicii de medicina muncii din cadrul Spitalului Clinic Colentina).

 

Atât persoanele care urmează a se angaja în cadrul SUUB cât și cei care solicită eliberarea fișei de aptitudine pentru alți angajatori vor prezenta, în prealabil, fișa de solicitare a examenului medical la angajare și fișa de identificare a riscurilor profesionale (nu este necesară pentru medicii / farmaciștii rezidenți), completate, semnate și ștampilate de către angajator!

 

 

Activități științifice și educative:

 

–        Stagii pentru medicii rezidenți anul IV în specialitatea medicina muncii (numai cu avizul conducerii disciplinei)

–        Cursuri pentru personalul SUUB (riscurile de accidentare și îmbolnăvire, ergonomie etc)

–        Cercetare științifică (evaluarea riscurilor personalului spitalelor; bolile profesionale, bolile legate de profesiune și accidentele de muncă în relație cu expunerea la riscurile profesionale din spitale; analiza corelațiilor SSM pentru eficientizarea asistenței medicale – colaborare, selecția medicală, particularitățile asistenței medicale acordate personalului sanitar, îmbunătățirea legislației).

 

 

Informații pentru medicii / farmaciștii rezidenți:

  1. Rezidenții an IV medicina muncii pot efectua stagiul de practică în cabinetele de medicina muncii (după obținerea acordului conducerii disciplinei).

 

  1. Rezidenții care urmează a se angaja în SUUB („spital plătitor”) vor urma circuitul: obținerea documentelor (fișă solicitare + fișă verificare) de la Serviciul RUNOS – prezentare la cabinetul de medicina muncii (verificare documente, întocmire dosar medical, indicare investigații) – foaie de prezentare la recepția ambulatoriului – efectuare investigații (recoltări, examen psihologia muncii etc – în funcție de specialitate) – instruire SSM, SU, infecții nosocomiale (și consemnarea în fișa de verificare) – eliberarea fișei de aptitudine (după sosirea rezultatelor investigațiilor = 2 – 3 zile).

 

  1. Rezidenții care solicită schimbarea specialității din motive medicale vor prezenta: actul de identitate, documente medicale (bilete de ieșire, scrisori medicale, certificate medicale, însoțite de rezultatele investigațiilor) care să ateste diagnosticul și recomandările care să  motiveze schimbarea specialității (trebuie să fie eliberate de unități sanitare de stat –  cu excepția RMN, CT etc), chitanța de plată a consultului de medicina muncii (pentru rezidenții care au SUUB ca spital plătitor consultul este gratuit).

Data ultimei actualizari: 21.06.2016