Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

ANATOMIE PATOLOGICA

Data ultimei actualizari: 19.03.2020

Program de Lucru: Compartiment Histopatologie/Citologie : Luni-Vineri 7.30-13.30;

Program de Lucru : Compartiment Prosectură: Luni-Vineri 7.30-13.30; Sâmbătă-Duminică/Sărbători Legale 8.00-14.00;

Program de Lucru : Registratura Departamentului de Anatomie Patologică- : Luni-Vineri 7.30-13.30

INTERIOARE utile ale Departamentului de Anatomie Patologică

Şef Secţie  021/318 05 22 int. 538

Secretariat int.: 206/306

Asistent Şef int.:208

ŞEF DEPARTAMENT ANATOMIE PATOLOGICĂ şi PROSECTURĂ

Prof. Univ. Dr.SAJIN MARIA (CV– Membru titular al Academiei de Stiinte Medicale, Sef Serviciu Anatomie Patologică S.U.U.B, Sef Comisie de Anatomie Patologică din Ministerul Sănătăţii, Şef Disciplină Anatomie Patologică, Şef Departament II Preclinic – Stiinţe Morfologice U.M.F. Carol Davila; Profesor Universitar, Medic Primar Anatomie Patologică, Medic Specialist Medicina Legală, Preşedinte a Societăţii de Patologie “Diviziunea Româna a Academiei Internaţionale de Patologie” (DRAIP).

 

STRUCTURA PERSONAL

SAJIN MARIA –  Membru titular al Academiei de Stiinte Medicale, Sef Serviciu Anatomie Patologică S.U.U.B, Sef Comisie de Anatomie Patologică din Ministerul Sănătăţii, Şef Disciplină Anatomie Patologică, Şef Departament II Preclinic – Stiinţe Morfologice U.M.F. Carol Davila; Profesor Universitar, Medic Primar Anatomie Patologică, Medic Specialist Medicina Legală, Preşedinte a Societăţii de Patologie “Diviziunea Româna a Academiei Internaţionale de Patologie” (DRAIP).

 

COSTACHE MARIANA – Profesor Universitar U.M.F. Carol Davila, Medic Primar Anatomie Patologică, Doctor în Medicină

 

SIMION GEORGE – Medic Primar Anatomie Patologică

 

MILOŞESCU LUTETIUS ARIAN – Medic Primar Anatomie Patologică

 

LĂZĂROIU ANCA MIHAELA–Medic Primar Anatomie Patologică, Doctor în Stiinţe Medicale

 

ŞURGHIE RALUCA – Medic Primar Anatomie Patologică

 

ILIEŞIU ANDREEA – Medic Primar Anatomie Patologică, Asistent Universitar U.M.F. Carol Davila, Doctor în Stiinţe Medicale

 

RADU EUGEN – Şef Lucrări Disciplină Medicină Celulară şi Moleculară – Medicina Dezvoltării Umane U.M.F. Carol Davila, Medic Specialist Medicina de laborator, integrare clinică

 

DUMITRU ADRIAN – Medic Specialist Anatomie Patologică, As.Univ. U.M.F. Carol Davila Cercetător Stiinţific, Doctor în Ştiinte Medicale

 

PĂTRAŞCU OANA MARIA– Medic Specialist Anatomie Patologică, As.Univ. U.M.F. Carol Davila Cercetător Stiinţific, Doctor în Ştiinte Medicale

 

GEORGESCU TIBERIU – Medic Specialist Anatomie Patologică, As.Univ. U.M.F. Carol Davila, As. cercetare, Doctor în Ştiinte Medicale

 

MARA LAURA CRISTINA – Biolog Principal Doctor în Ştiinţe Naturale

 

Asistent medical şef

DUŢU ANA– Asistent Medical Principal

 

 

Patologie investigată în Departamentul de Anatomie Patologică

Examene macro şi microscopice

Chirurgie:

 • Cardiovasculară
 • Generală
 • Neurochirurgie puncţii osoase, puncţii stereotaxice
 • Plastică – Dermatopatologie
 • Oftalmologie
 • ORL
 • Ortopedie
 • Toracică

Obstetrică Ginecologie: piese operatorii, biopsii, curetaje uterine, placente etc.

Explorări funcţionale: endoscopii, bronhoscopii, rectoscopii si colonoscopii etc.

Chirurgie şi Ginecologie: puncţii mamare

Examene extemporanee

Examene citologice

Citologie endobronsică

Frotiuri cervico-vaginale, secretie de glanda mamara, citologia epansamentelor

Necropsii, îmbălsămări

DOTĂRI TEHNICE

 • Microscoape Nikon Eclipse
 • Criotom pentru secţionarea la gheaţă
 • Hota orientare prelevate operatorii
 • Sistem automat procesare ţesuturi
 • Sistem automat includere ţesuturi în parafină
 • Microtom manual rotativ
 • Automat colorat lame
 • Hota montat lame
 • Termostat cu parafină
 • Sisteme automate şi manuale pentru teste Imunohistochimice
 • Frigidere mortuare, cu 16 posturi
 • Liza hidraulică
 • Sala de prosectură cu 3 mese de îmbălsămare şi necropsie
 • Sala de curs pentru activităţi didactice

SERVICII OFERITE

Departament Histopatologie

Examen Extemporaneuexaminare microscopică (histopatologică) a fragmentelor de ţesut excizate în timpul unei intervenţii chirurgicale

Rezultatele examenului extemporaneu sunt imediate, maxim 5-8 minute de la aducerea probei în laborator (orientare, prelucrare la gheaţă, colorare rapidă şi interpretate /diagnostic);

Pentru diagnosticarea cazurilor, laboratorul utilizează următoarele teste:

Coloraţii extemporanee: Hematoxilină- Eozină – rapidă şi coloraţia Albastru de Toluidină

Probele pentru examenul extemporaneu se aduc imediat de la recoltare, acestea nu se fixează în formol.

Examenul extemporaneu se anunţă cu 24 de ore înainte de intervenţia chirurgicală, la int. 282; 208.

           Examinare macroscopică la hota de aspiraţie prevazută cu filtru HEPA .

Procesare automată a ţesuturilor, sistem cu circuit închis pentru ţesuturi, cu procesare rapidă a 360 de probe simultan.

Sistem automat de includere la parafină prevăzut cu 300 de matriţe bine organizate şi sistem de răcire cu o capacitate de funcţionare pentru 150 de casete cu ţesut prelucrat.

Sisteme de secţionare a blocurilor de parafină cu posibilitate de prelucrare în timp redus a 360 de fragmente incluse în parafină.

Sisteme de colorare automată, liniară, compactă şi uşor de utilizat cu posibilitatea de încărcare până la 3 rafturi pentru coloraţii simultane; software uşor de utilizat şi de control intiuitiv; până la 100 de protocoale diferite stocabile; managementul automat al reactivilor de evacuare şi fitru de cărbune.

Pentru diagnosticarea cazurilor, laboratorul utilizează următoarele teste:

Coloraţie Uzuală – Hematoxilina-Eozină

Coloratii Speciale – Van Gieson –evidenţiere fibre conjunctive

– Roşu de Congo – evidenţiere amiloid

– Perls – evidenţiere fier

– Alcian Blue pH1,5 si pH 2,5 – evidenţiere   mucopolizaharide acide: sulfomucine şi respectiv  mucine

– Giemsa – evidenţiere Helicobacter Pylori

– Tricromic Masson – evidenţiere fibre conjunctive, etc.

Criterii de eliberare lame histopatologice sau blocuri de parafină

 • rezultat histopatologic,
 • carte de identitate a persoanei care ridică proba,
 • tipul probei ce urmează a fi eliberată, consemnat în recomandare.

N.L. Nu se eliberează lame şi blocuri de parafină, concomitent.

Pacientul / aparţinătorul care ridică probele va completa o cerere de eliberare lame / blocuri de parafină în consult (cod PG-03/F5d,V.1) şi îşi va asuma responsabilitatea păstrării şi returnării probelor la instituţia unde au fost diagnosticate iniţial.

Condiţii de conservare şi transport probe tisulare:

 • probele sunt transportate în recipient din material plastic cu capac, cu închidere etanşă, etichetat cu leucoplast pe recipient (nu pe capac) pe care sunt scrise: datele de identificare ale pacientului, denumirea piesei chirurgicale; foaia de observaţie, denumirea secţiei.
 • timp minim de ischemie (durata de timp între momentul prelevării şi momentul imersiei in fixator/formol tamponat 10%):
 • câteva secunde – maxim 10 minute pentru piese mici, maxim 1 oră pentru piese mari;
 • piesa recoltată va cuprinde o porţiune cât mai mare din leziune (eventual leziunea în totalitate) cu o parte din ţesuturile sănătoase înconjurătoare;

 Fixarea se face în formol neutru 10%, într-un volum de cel puțin 2 – 10 ori mai mare decât cel al probei; excepţie de la fixare fac probele destinate examenului extemporaneu.

În cazul în care nu este disponibil imediat fixatorul (formol tamponat 10%), pentru a reduce fenomenul de autoliză tisulară, se procedează după cum urmează:

 • piesa chirurgicală cu dimensiuni mari trebuie păstrată la frigider (+4°C ) până la imersia în fixator în timpul cel mai scurt posibil (maxim 24h);
 • piesa chirurgicală mică (biopsii, endoscopii etc.) poate fi pastrată la frigider (+4°C) până la imersia în fixator în timpul cel mai scurt posibil (maxim 24h);

Piesele operatorii se trimit în totalitate; nu sunt admise împărtirea piesei și trimiterea piesei în mai multe unități sanitare, conform Legii 104/2003 cu privire la manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor.

 Criterii de respingere probe destinate examenului histopatologic

 • este interzisă expedierea în laborator a probelor imersate și transportate în ser fiziologic /alcool sanitar, sau în alte substanțe decât formol neutru 10 %, ambalate în eprubete sau recipiente cu dimensiuni care deformează fragmentul; fără date de identificare și date clinice pe recipiente sau pe fişa de însoţire a materialului biopsic; fără parafă și semnatură a medicului curant; fără consimţământul pacientului, semnată corespunzător.

Departament citologie

Frotiuri cervico-vaginale convenţionale: coloraţie Papanicolaou

Testul Papanicolaou identifică celulele anormale de la nivelul colului uterin, înainte ca acestea să se transforme în celule canceroase.

Testul convenţional presupune ca proba, odată recoltată în cabinetul medical, să fie imediat plasată pe lamă şi fixată.

Pentru ca interpretarea testului să fie cât mai adecvată, se recomandă următoarele:

 • incercaţi să nu planificaţi testul Papanicolaou pe parcursul perioadei menstruale;
 • recoltarea se poate face, de preferat, între zilele 10-14 ale ciclului menstrual (ziua 1 este prima zi a menstruaţiei);
 • nu utilizaţi spălături vaginale, ovule, spermicide, tampoane sau creme vaginale cu 48 de ore înainte de recoltare
 • evitaţi contactul sexual 48 de ore înainte de recoltare;
 • informaţii utile pentru medicului anatomo-patolog trasmise persoanei care recoltează probele cu privire la datele clinice cât mai complete, precum si datele de identificare scrise lizibil.

Un rezultat fals negativ nu inseamnă că a intervenit o greşeală; există anumiţi factori care pot determina astfel de interpretări:

 • colectarea inadecvata a celulelor
 • număr redus de celule anormale
 • sânge sau celule inflamatorii care ascund celule anormale.

Criterii de respingere probe pentru Testare Papanicolaou

 • frotiuri sparte;
 • lipsă date de identificare ;
 • date clinice incomplete;
 • idem pentru aspirate bronşice recoltate inadecvat;
 • lipsă cerere cu datele de identificare şi clinice .

Citologie fără mucus, coloraţia Giemsa pentru următoarele produse biologice:

 • LCR (lichid cefalorahidian)
 • lichide de puncţie
 • secreţie mamelonară
 • lichid pericardic
 • lichid pleural
 • lichid de ascită
 • lichide articulare

Recoltarea probelor în vederea coloraţiei Giemsa se face  în eprubete cu anticoagulant –EDTA-CITRAT

Rezultatul final neadecvat este influenţat de modalitatea de recoltare

Criterii de respingere probe pentru citologia colorată Giemsa:

 • recoltare inadecvată
 • date de identificare lipsă
 • date clinice incomplete
 • probe biologice recoltate inadecvat
 • eprubete neetichetate
 • lipsă cerere de diagnostic probe biologice

În căt timp este gata rezultatul?

-Timpul de eliberare al rezultatului) este in majoritatea cazurilor, de minimum 15 zile lucrătoare de la recepţia probelor în Departamentul de Anatomie Patologică;

-In functie de complexitatea cazului, timpul de eliberare al rezultatului poate ajunge la maxim 30 zile lucrătoare de la recepţia probelor în laborator;

-Complexitatea cazului este evaluată de către medicul anatomo-patolog în funcţie de: numărul de probe per pacient; gradul de dificultate al algoritmului de diagnostic; necesitatea testelor complementare (coloraţii speciale şi/sau teste IHC ; accesibilitatea la informaţiile medicale (clinice, imagistice etc) relevante solicitate.

Păstrarea probelor prelucrate în Departamentul de Anatomie Patologică-SUUB

Probele vor fi păstrate conform Legii 104/2003, timp de 30 de ani blocurile de parafina şi 10 ani lamele histopatologice şi rezultatele / diagnosticele histopatologice.

Informaţiile medicale solicitate la recepţia probelor sunt în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.104/2003.

Compartiment – Prosectură – Necropsii si îmbălsămări   int. 311

 

 

 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDUCATIVĂ

Activitate ştiinţifică Prof. Univ. Dr. Maria Sajin

Activităti didactice

 1. a) Cursuri şi activităţi didactice cu studenţii Facultăţii de Medicină: anului III şi pentru învăţământul modulat din anii IV-VI ai UMF “Carol Davila”
 2. b) Îndrumarea studenţilor pentru lucrări de licenţă
 3. d) Cursuri de perfecţionare postuniversitare şi de supraspecializare în cadrul UMF “Carol Davila” Bucureşti
 4. e) Cursuri de supraspecializare în afară UMF “Carol Davila”: Citologie cervicovaginală, Imagistică Sânului Patologic, Histofiziopatologia şi modelele tisulare patologice, etc/ Maria Sajin

Aportul la formarea de specialişti – participare în comisii de examinare: toate cadrele UMF

 1. a) Conducător a 14 lucrări de doctorat finalizate/ Prof. Dr.Maria Sajin
 2. b) Membra în comisii de examen pentru doctoranzi
 3. c) Membra în comisii pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat
 4. d) Preşedinte şi membra în numeroase comisii de examen de medic specialist, medic primar şi ocupare de post în specialitatea Anatomie Patologică

Cărţi şi capitole de cărţi publicate: 20 dintre care 5 singur autor / 14 coautor; 1 titlu in Editura internationala SCYIO – Austria / Prof. Dr. Maria Sajin

Articole / studii publicate: Web of Science: indice Hirsh = 8

Articole în reviste cotate ISI: total nr. de lucrari / lucrări elaborate în ultimii cinci ani: 120 / 5 cu citări în literatura ştiinţifică internaţională: 273 citări

Articole în reviste indexate în baze de date ştiinţifice internaţionale: total nr. de lucrări / lucrări elaborate în ultimii cinci ani: 293 / 11

Comunicări ştiinţifice la conferinţe internaţionale cu proceedings indexat în Proceedings Citation Index(fost ISI Proceedings) sau cu rezumate tipărite în reviste indexate ISI sau în baze de date internaţionale: total nr. de lucrări / lucrări elaborate în ultimii cinci ani: 65 / 42

Studii şi articole publicate în reviste cu ISSN sau în volumele unor manifestări ştiinţifice recunoscute din ţară şi din strainătate cu ISBN: total nr. de lucrări / lucrări elaborate în ultimii cinci ani: 54 / 36

Activitate de coordonare şi diagnostic macroscopic si microscopic

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr. 37, sect. 1, Bucureşti

INFORMAŢII IMPORTANTE

Contracte de prestări servicii medicale cu alte unităţi medicale privind prelucrarea pieselor operatorii la parafină, colorare şi diagnosticare.

Informaţii pentru rezidenţi

Cursuri, activităţi practice organizate pentru rezidenţi

Seminarii zilnice legate de cazurile diagnosticate în Serviciul de Anatomie Patologică pentru rezidenţii de Anatomie Patologică (anii I-IV), rezidenţii de Oncologie, rezidenţii de Dermatologie, rezidenţii de Urologie