Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Anunt ocupare post vacant cu normă întreagă de cercetător ştiinţific medic primar confirmat în specialitatea obstetrică ginecologie

Publicat pe: 15/12/2018

Tematica medic specialist cercetare ginecologie


Nr. 65480/14.12.2018

 

ANUNŢ OCUPARE POST VACANT CU NORMĂ ÎNTREAGĂ

DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC MEDIC PRIMAR

CONFIRMAT ÎN SPECIALITATEA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

LA COLECTIVUL DE CERCETARE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 cu completarile şi modificările ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureştiscoate la concurs un post vacant cu normă întreagă de cercetător ştiinţific medic primar confirmat în specialitatea obstetrică ginecologie la Colectivul de Cercetare Obstetrică Ginecologie.

Dosarul de înscriere la concurs, va cuprinde obligatoriu, următoarele acte:

a)    cerere de înscriere;

b)   copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, insoţite de foaia matricolă ;

c)    copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie – extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;

d)   copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

e)    curriculum vitae;

f)    lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;

g)   declaraţie scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu  postul pentru care doreşte să concureze;

h)   certificat privind starea de sănătate;

i)     certificat profesional curent eliberat de Colegiul Medicilor;

j)     alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare;

k)   chitanţa de plata a taxei de concurs.

l)     copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist specialitatea obstetrică ginecologie, şi va fi afişata la sediul instituţiei.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 30 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ.

Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile la nivelul instituţiei de la depunerea raportului comisiei de concurs.

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

DIRECTOR RESURSE UMANE INTERIMAR

Consilier Juridic Mihăilă Andreea

Şef Serv. Resurse Umane interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela