Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Informare privind protecția datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Universitar de Urgenţă București este un operator de date. Datele de contact ale Spitalul Universitar de Urgenţă București sunt următoarele: Splaiul Independenţei, nr. 169, Sector 5, București, E-mail secretariat@suub.ro, Telefon +4021. 318.05.19, Fax +4021.318.05.45.

De ce colectăm informații despre dumneavoastră

Spitalul Universitar de Urgenţă București colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate. Ȋn momentul prezentării sau contactării Spitalului Universitar de Urgenţă București, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume, nume și prenume contact urgenţă sau însoţitor etc.);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon, telefon contact urgenţă etc.);
 • Identificare (CNP, CID, numǎr foaie de observaţie, număr set analize etc.);
 • Informaţii cu caracter special (stare de sănătate, dizabilităţi etc.);
 • Informaţii financiare (diferite sume plătite);
 • Fotografii sau înregistrări video.

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • pentru furnizarea serviciilor medicale;
 • pentru realizarea unei programări ;
 • în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în vederea decontării serviciilor medicale de către CNAS/ CASMB;
 • în cazul în care personalul trebuie să contacteze un contact de urgență pe care l-ați specificat;
 • în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului;
 • pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizarea serviciilor medicale.
Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea 95/ 2000 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 629/ 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.124/ 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;
 • Ordinul nr. 1301 din 20 iulie 2007 (actualizat) pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale;
 • Legea nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată), modificată şi completată;
 • Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – Legea drepturilor pacientului;
 • Regulamentul UE 679/ 2016.


Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

Prelucrare date de natură personală Condiții prevazute ȋn regulament
Furnizarea de servicii medicale şi prelucrarea informaţiilor din categoriile speciale (de exemplu, informații referitoare la starea dumneavoastră de sănătate) Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;
Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
Art.9(2)h, prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială.
Desfășurarea proceselor educaţionale universitare și de cercetare Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
Art.9(2)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.
Programarea unui pacient la un anumit serviciu
Art
Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;
Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar
fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale.
Utilizarea unui contact de urgență specificat Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
Art.9(2)c, prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţământul.
Fotografii sau înregistrări video realizate pentru prezentarea condițiilor şi serviciilor oferite Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Supraveghere video folosind sistemul intern de supraveghere video Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;
Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului București;
 • Curtea de Conturi, ANAF, ITM;
 • CNAS, CASMB, SNSPMPDSB;
 • Alte uniţăti din domeniul sănătaţii;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială;
 • Furnizori de servicii.


Cum protejam informațiile confidențiale colectate
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.
De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalului Universitar de Urgenţă București.
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu Protecţia Datelor la adresa de e-mail dpo@suub.ro


19.02.2020