Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă

Data ultimei actualizari: 17.10.2022

Contact: Cabinetul de medicina muncii se află la parter, în curte, lângă intrarea în spălătorie, în zona heliportului (telefon interior 469, e-mail dan.boariu@suub.ro ).

Coordonator compartiment: dr. Boariu Dan – Ioan, medic primar medicina muncii, doctor în medicină, specialist SSM și managementul riscului, evaluator riscuri, auditor în managemntul riscului, formator acreditat MS

Structura compartimentului:

Cabinet medicina muncii (interior 469); Cabinet psihologia muncii (situat în ambulatoriu); Birou ingineri SSM (situat la etajul 2, zona terasă amfiteatru – telefon interior 292); Birou referent situații de urgență și evidență militară (situat la parter, zona serviciului administrativ – telefon interior 103)

Structura de personal:

  1. Boariu Dan – Ioan, medic primar medicina muncii, doctor în medicină, formator acreditat MS, abilitat pentru supravegherea personalului expus la radiații ionizante, specialist SSM și managementul riscului, evaluator riscuri, auditor în managemntul riscului

psiholog principal Nedea Lidia (psihologia muncii și organizațională)

Ing IA Stoica Mircea (lucrător desemnat SSM)

Ing IA Hîrza Valentin (lucrător desemnat SSM)

referent Moflea Julieta (responsabil situații de urgență; evidența militară)

În cadrul cabinetului medicina muncii activează asistenta medicală pr Florentina Dîlcu.

Tipuri de servicii oferite:

  1. A) Securitate și sănătate în muncă (pentru personalul SUUB): instruire, evaluare riscuri, cercetarea evenimentelor și altele (conform legislației în vigoare)
  2. B) Situații de urgență (pentru personalul SUUB): instruire, planuri evacuare etc
  3. C) Servicii psihologia muncii (pentru personalul SUUB): examinări psihologice pentru angajare și evaluări psihologice în vederea menținerii în funcție; investigarea și psihodiagnosticul tulburărilor psihice; evaluarea stării de sănătate mentală;  evaluare cognitivă si neuropsihologică; evaluare comportamentală; evaluare subiectiv emoțională; evaluarea personalității și a mecanismelor de coping / adaptare / defensive.
  4. D) Servicii de medicina muncii (unele servicii sunt disponibile doar pentru personalul SUUB):

– examene medicale la angajare, periodice; examen medical în perioada de adaptare (doar pentru salariații SUUB); consultații spontane (doar pentru salariații SUUB);

– viza certificat medical tip A5 pentru CMR, OAMMR, CECCAR, înscriere în baroul de avocați, titularizare în învățământ, concursuri, rezidențiat etc (se acordă după efectuarea consultului psihiatric și, după caz, a consultului neurologic);

– certificat medical pentru participarea la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii

– evaluare pentru protecția maternității la locul de muncă (doar pentru salariatele SUUB);

– examinarea medicală pentru muncă sau studii în străinătate;

– avizarea schimbării specialității medicilor / farmaciștilor rezidenți

– eliberare adeverințe medicale pentru imigrări (permis / viză de ședere), înscrierea la facultate /  cursuri calificare, AMOFM (șomaj), serviciul de probațiune.

Costurile diferă în funcție de eventualele investigații și consulturi suplimentare necesare (tipul acestora poate fi precizat doar în momentul prezentării și verificării documentelor emise de către angajator). Pentru angajații SUUB serviciile sunt gratuite. Dacă sunt necesare investigații sau / și consulturi suplimentare, fișa de aptitudine (și orice alt document) va fi eliberată numai după sosirea rezultatelor investigațiilor (unele rezultate pot sosi după câteva zile). Consultațiile se acordă de către dr Boariu Dan-Ioan, în intervalul orar 09.30 – 13.00.

Menționăm că NU eliberăm următoarele documente: adeverință / fișă pentru obținerea atestatului de agent de securitate de la poliție (se obține exclusiv de la medicul de medicina muncii care are contract cu firma de pază); fișe de aptitudine pentru angajați ai altor unități, care au contract cu alți medici de medicina muncii (cu excepția documentelor pentru schimbarea specialității medicilor rezidenți); fișă de aptitudine pentru șoferii profesioniști / taximetriști / ambulanțieri; adeverință care să ateste antecedentele sau / și vaccinările, adeverință „pentru angajare”; aviz epidemiologic; adeverință / scutire pentru sport, educație fizică etc; adeverință / scutire pentru motivarea absențelor elevilor / studenților; certificate de concediu medical; documente pentru pensionare medicală; fișa BP1, alte documente referitoare la bolile profesionale (competența aparține Clinicii de medicina muncii din cadrul Spitalului Clinic Colentina).

Dotări tehnice: –

Activitate științifică și  Activitate de cercetare:

Cercetare științifică privind: evaluarea riscurilor profesionale din spitale; bolile profesionale, bolile legate de profesiune și accidentele de muncă în relație cu expunerea la riscurile profesionale din spitale; analiza corelațiilor SSM pentru eficientizarea asistenței medicale – colaborare, selecția medicală, particularitățile asistenței medicale acordate personalului sanitar, îmbunătățirea legislației SSM.

Activitate didactică universitară: –

Activitate didactică postuniversitară:

Rezidenții an IV medicina muncii pot efectua stagiul de practică în cabinetul de medicina muncii (după obținerea acordului conducerii disciplinei).

Alte activități:

Cursuri pentru personalul SUUB (riscurile de accidentare și îmbolnăvire, ergonomie etc).

Alte informații:

Persoanele care solicită eliberarea fișei de aptitudine pentru (pentru SUUB sau alți angajatori vor prezenta, în prealabil, fișa de solicitare a examenului medical la angajare și fișa de identificare a riscurilor profesionale (nu este necesară pentru medicii / farmaciștii rezidenți), completate, semnate și ștampilate de către angajator.