Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

DEPARTAMNETUL ANATOMIE PATOLOGICA SI PROSECTURA

Data ultimei actualizari: 28.10.2022

 Program de Lucru: Compartiment Histopatologie/Citologie : Luni-Vineri 7.30-13.30;

                                 Compartiment  Examen extemporaneu Luni-Vineri 7.30-19.30                           

Program de Lucru : Compartiment Prosectură: Luni-Vineri 7.30-13.30;

                                                                            Sâmbătă-Duminică/Sărbători Legale 8.00-14.00;

Program de Lucru : Registratura : Luni-Vineri 7.30-13.30

INTERIOARE utile ale Departamentului de Anatomie Patologică

Şef Secţie  021/318 05 22 int. 538

Secretariat int. 206/306

Asistent Şef int. 208

Prosectură int. 311

Extemporaneu int. 282

ŞEF DEPARTAMENT ANATOMIE PATOLOGICĂ şi PROSECTURĂ

Prof. Univ. Dr.SAJIN MARIA (CV– Sef Serviciu Anatomie Patologică S.U.U.B, Sef Comisie Consultativă de Anatomie Patologică din Ministerul Sănătăţii, Şef Disciplină Anatomie Patologică, Şef Departament II Preclinic – Stiinţe Morfologice U.M.F. Carol Davila; Profesor Universitar, Medic Primar Anatomie Patologică, Medic Specialist Medicina Legală, Preşedinte a Societăţii de Patologie “Diviziunea Româna a Academiei Internaţionale de Patologie” (DRAIP).

 

STRUCTURĂ PERSONAL

SAJIN MARIA – Şef Serviciu Anatomie Patologică  S.U.U.B, Sef Comisie Consultativă de Anatomie Patologică din Ministerul Sănătăţii, Şef Disciplină Anatomie Patologică, Şef Departament II Preclinic – Științe Morfologice U.M.F. Carol Davila, Profesor Universitar, Medic Primar Anatomie Patologică, Medic Specialist Medicină Legală, Preşedinte a Societăţii de Patologie “Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Patologie” (DRAIP)

 

COSTACHE MARIANA – Profesor Universitar U.M.F. Carol Davila, Medic Primar Anatomie Patologică, Doctor în Medicină

ILIEŞIU ANDREEA – Medic Primar Anatomie Patologică, Șef Lucrări U.M.F. Carol Davila, Doctor în Știinţe Medicale

SIMION GEORGE – Medic Primar Anatomie Patologică

LĂZĂROIU ANCA MIHAELA–Medic Primar Anatomie Patologică, Doctor în Știinţe Medicale

ŞURGHIE RALUCA – Medic Primar Anatomie Patologică

RADU EUGEN – Şef Lucrări Disciplină Medicină Celulară şi Moleculară – Medicina Dezvoltării Umane U.M.F. Carol Davila, Medic Specialist Medicina de laborator, integrare clinică

 

DUMITRU ADRIAN – Medic Primar, Cercetător Știinţific, Doctor în Ştiinte Medicale, Șef Lucrări Anatomie Patologică, U.M.F. Carol Davila

 

PĂTRAŞCU OANA MARIA– Medic Primar, Cercetător Stiinţific, Doctor în Ştiinţe Medicale, Asistent Universitar U.M.F. Carol Davila

 

MARA LAURA CRISTINA – Biolog Principal Doctor în Ştiinţe Naturale

 

Asistent medical şef

DUŢU ANA– Asistent Medical Principal

 

 

Patologie investigată în Departamentul de Anatomie Patologică

Examene macro şi microscopice

Patologie chirurgicală:

 • Patologie cardiovasculară
 • Patologie digestivă (biopsii, piese de rezecție chirugicală)
 • Patologie mamară (puncții biopsii, piese de rezecție chirurgicală)
 • Neuropatologie
 • Patologie osoasă și de țesuturi moi (puncţii osoase, puncţii stereotaxice, piese de rezecție chirurgicală)
 • Dermatopatologie
 • Oftalmopatologie
 • Patologie ORL
 • Ginecopatologie (piese de rezecție chirurgicală, biopsii)

Explorări funcţionale: endoscopii, bronhoscopii, rectoscopii și colonoscopii etc.

Examene extemporanee

Necropsii, îmbălsămări

DOTĂRI TEHNICE

 • Microscoape Nikon Eclipse
 • Criotom pentru secţionarea la gheaţă
 • Hotă orientare prelevate operatorii
 • Sistem automat procesare ţesuturi
 • Sistem automat includere ţesuturi în parafină
 • Microtom manual rotativ
 • Automat colorat lame
 • Hotă montat lame
 • Termostat cu parafină
 • Sistem automat pentru testele de Imunohistochimie
 • Frigidere mortuare, cu 16 posturi
 • Liza hidraulică
 • Sala de prosectură cu 3 mese de îmbălsămare şi necropsie
 • Sala de curs pentru activităţi didactice

SERVICII OFERITE

Departament Histopatologie

Examen Extemporaneuexaminare microscopică (histopatologică) a fragmentelor de ţesut excizate în timpul unei intervenţii chirurgicale

Rezultatele examenului extemporaneu sunt imediate, maxim 5-8 minute de la aducerea probei în laborator (orientare, prelucrare la gheaţă, colorare rapidă şi interpretate /diagnostic);

         Pentru diagnosticarea cazurilor, laboratorul utilizează următoarele teste:

Coloraţii utilizateHematoxilină- Eozină – rapidă şi coloraţia Albastru de Toluidină

 

Criterii de neconformitate pentru probele chirurgicale ale examenului extemporaneu:

– țesutul trimis impropriu din punct de vedere tehnic al examinării la gheață (țesut osos, necrozat;

– dimensiunea redusă a țesutului examinat care poate compromite diagnosticul histopatologic.

Probele pentru examenul extemporaneu se aduc imediat de la recoltare, acestea nu se fixează în formol.

Diagnosticul realizat pentru examenul extemporaneu este un diagnostic prezumtiv. Rolul acestuia este de a stabilii caracterul bening/malign al leziunii și ghidarea conduitei terapeutice chirurgicale. Detaliile legate de tipul leziunii, subtipul morfologic, grad de diferențiere și stadializare se vor stabilii în cadrul examinarii histopatologice la parafină.

Examenul extemporaneu se anunţă la int. 282 cu 24 de ore înainte de intervenţia chirurgicală, conform legii 104/2003

 

Dotări tehnice

          Hota de aspiraţie prevazută cu filtru HEPA unde se realizează examinarea macroscopică a probelor operatorii.

Procesare automată a ţesuturilor, sistem cu circuit închis pentru ţesuturi, cu procesare rapidă a 360 de probe simultan.

Sistem automat de includere la parafină prevăzut cu 300 de matriţe bine organizate şi sistem de răcire cu o capacitate de funcţionare pentru 150 de casete cu ţesut prelucrat.

Sisteme de secţionare a blocurilor de parafină cu posibilitate de prelucrare în timp redus a 360 de fragmente incluse în parafină.

Sistem de colorare automată pentru probele histopatologice, compactă şi uşor de utilizat cu posibilitatea de încărcare până la 3 rafturi pentru coloraţii simultane; software uşor de utilizat şi de control intiuitiv; până la 100 de protocoale diferite stocabile; managementul automat al reactivilor de evacuare şi fitru de cărbune.

       Sistem de procesare a probelor pentru testul de imunohistochimie, sistem automat având o capacitate standard de lucru de 36 lame/zi

 

 

Pentru diagnosticarea cazurilor la parafină, laboratorul utilizează următoarele teste:

Coloraţie Uzuală – Hematoxilina-Eozină

Coloratii Speciale

– Roşu de Congo – evidenţiere amiloid

– Perls – evidenţiere fier

– Alcian Blue pH1,5 si pH 2,5 – evidenţiere   mucopolizaharide acide: sulfomucine şi respectiv  mucine

– Giemsa – evidenţiere Helicobacter Pylori

– Tricromic Masson Van Gieson –evidenţiere fibre conjunctive

– Ziehl-Neelsen-evidentiere micobacterii

– PAS -glicoproteine

– Impregnare argentica-fibre de reticulina

– Orceină- fibre elestice

Criterii de eliberare lame histopatologice sau blocuri de parafină la recomadarea medicului specialist

 • buletinul histopatologic parafat și semnat de medicul anatomo-patolog în original
 • cartea de identitate a persoanei care ridică proba

N.L. Nu se eliberează lame şi blocuri de parafină, concomitent.

Pacientul/aparţinătorul care ridică probele va completa o cerere de eliberare lame/blocuri de parafină în consult (cod PG-03/F5d,V.1) şi îşi va asuma responsabilitatea păstrării şi returnării probelor la instituţia unde au fost diagnosticate iniţial.

Condiţii de conservare şi transport probe tisulare:

 • probele sunt transportate în recipient din material plastic cu capac, cu închidere etanşă, etichetat cu leucoplast pe recipient (nu pe capac) pe care sunt scrise: datele de identificare ale pacientului, denumirea piesei chirurgicale; foaia de observaţie, denumirea secţiei.

 Fixarea se face în formol neutru 10%, într-un volum de cel puțin 2 – 10 ori mai mare decât cel al probei; excepţie de la fixare fac probele destinate examenului extemporaneu.

În cazul în care nu este disponibil imediat fixatorul (formol tamponat 10%), pentru a reduce fenomenul de autoliză tisulară, se procedează după cum urmează:

 • piesa chirurgicală cu dimensiuni mari trebuie păstrată la frigider (+4°C ) până la imersia în fixator în timpul cel mai scurt posibil;
 • piesa chirurgicală mică (biopsii, endoscopii etc.) poate fi pastrată la frigider (+4°C) până la imersia în fixator în timpul cel mai scurt posibil.

Piesele operatorii se trimit în totalitate; nu sunt admise împărtirea piesei și trimiterea piesei în mai multe unități sanitare, conform Legii 104/2003 cu privire la manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor.

 

Criterii de respingere probe destinate examenului histopatologic(neconformități)

 • este interzisă:

– imersarea și transportul probelor imersate în ser fiziologic/alcool sanitar, sau în alte substanțe decât formol neutru 10 %,

– ambalarea în eprubete sau recipiente cu dimensiuni necorespunzatoare dimensiunilor fragmentului prelevat,

– probe biologice de dimensiuni reduse insuficiente pentru diagnosticul histopatologic, fără date de identificare și date clinice pe recipiente sau pe fişa de însoţire a materialului biopsic ale pacientului, fără parafă și semnatura medicului curant, fără consimţământul pacientului, semnată corespunzător de catre acesta .

 Complexitatea cazului este evaluată de către medicul anatomo-patolog în funcţie de: numărul de probe/pacient; gradul de dificultate al algoritmului de diagnostic, necesitatea testelor complementare (coloraţii speciale şi/sau teste IHC; accesibilitatea la informaţiile medicale (clinice, imagistice etc) relevante solicitate.

Păstrarea probelor prelucrate în Departamentul de Anatomie Patologică-SUUB, se păstrează conform Legii 104/2003 după cum urmează:

30 de ani blocurile de parafină

– 10 ani lamele histopatologice,  rezultatele histopatologice.

Informaţiile medicale solicitate la recepţia probelor sunt în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.104/2003.

 

Prețuri pentru serviciile medicale externe

Servicii medicale

Preț RON

descriere

1 fragment piesă prelucrată la parafină aprox 2 cm

200

Secționare, procesare, includere în parafină, secționare, colorații uzuale HE

biopsie

100

Secționare, procesare, includere în parafină, secționare, colorații uzuale HE

1 fragment colorații speciale si diagnostic

100

Colorații speciale și interpretare ( diagnostic histopatologic)

Examen extemporaneu

150

Orientare probă, secționare ˝la gheață˝, colorare hematoxilină-eozină/toluidă

Diagnostic lame a doua opinie-medic primar anatomo-patolog

150

Lame HE

Diagnostic lame a doua opinie-medic profesor universitar anatomo- patolog

200

Lame HE

 

 

Departamentul de Citologie

 Examenul citologic este un test de screening (evaluare) care are ca scop analizarea și identificarea diferitelor aspecte morfologice celulare, precum structura cromatinei celulare, modificări ale omogenității citoplasmei, aspectul diverșilor compuși celulari etc., care pot apărea în procesele patologice inflamatorii sau neoplazice.

Țesuturile sunt prelevate cu scopul examinării la microscop, pentru identificarea caracterului benign sau malign al unei afecțiuni.

Metodele de prelevare pot diferi în funcție de localizarea afecțiunii, putând proveni din lichide biologice aspirate sau celule desprinse de pe diverse mucoase prin raclaj (cum se intampla in cazul examenului citologic Babeș-Papanicolau pentru evaluarea mucoasei colului uterin). Odată prelevate (recoltate), acestea sunt dispuse pe lamele de sticlă în scopul examinării în detaliu și transformate sub forma de frotiu. Pe frotiuri poate fi identificată sau observată și prezența microorganismelor comensale (microfloră fiziologică) sau patogene, precum și efectul local, care se traduce prin inducerea răspunsului imun.

Examenul citologic poate fi utilizat ca test de diagnostic (în cazul în care există o suspiciune a unui proces patologic inflamator sau neoplazic) sau ca test de screening (pentru identificarea timpurie a aparitiei unor leziuni sau modificări precursoare unor afecțiuni, în cazul persoanelor cu un risc crescut de dezvoltare a anumitor patologii). Avantajul examenului citologic consta în eficiența per cost, siguranță, rapiditate și simplitate.

Unul dintre cele mai des întâlnite examene citologice este testul Papanicolau, făcând parte din screeningul anual pentru depistarea cancerului de col uterin. Această procedură medicală este non-invazivă, constând în prelevarea de celule de la nivelul colului.

      Tipuri de examen citologic prelucrate în cadrul laboratorului

citologia din lichidul cefalo-rahidian

citologia secretiei mamare

citologia aspiratul bronsic

citologia lichidului de la nivelul cavităților seroase (pleural, peritoneal, pericardic)

citologia exfoliativă a aspiratului endometrial

Prețuri servicii medicale externe

Servicii medicale

Preț RON

descriere

Citodiagnostic- lichid de punctie

70

Prelucrare (colorare) și interpretare

( diagnostic citopatologic)

Examen  frotiu cervico-vaginal

50

Prelucrare ( colorare) și interpretare

( diagnostic citopatologic)

 

 

Testul convenţional presupune ca proba, odată recoltată în cabinetul medical, să fie imediat plasată pe lamă şi fixată.

Pentru ca interpretarea testului să fie cât mai adecvată, se recomandă următoarele:

 • încercaţi să nu planificaţi testul Papanicolaou pe parcursul perioadei menstruale;
 • recoltarea se poate face, de preferat, între zilele 10-14 ale ciclului menstrual (ziua 1 este prima zi a menstruaţiei);
 • nu utilizaţi spălături vaginale, ovule, spermicide, tampoane sau creme vaginale cu 48 de ore înainte de recoltare
 • evitaţi contactul sexual 48 de ore înainte de recoltare;
 • informaţii utile pentru medicului anatomo-patolog transmise persoanei care recoltează probele cu privire la datele clinice cât mai complete, precum si datele de identificare scrise lizibil.

Un rezultat fals negativ nu înseamnă că a intervenit o greşeală; există anumiţi factori care pot determina astfel de interpretări:

 • colectarea inadecvată a celulelor
 • număr redus de celule anormale
 • sânge sau celule inflamatorii care obscurează celule anormale.

Criterii de respingere probe pentru Testare Papanicolaou

 • frotiuri sparte;
 • lipsă date de identificare ;
 • date clinice incomplete;
 • idem pentru aspirate bronşice recoltate inadecvat;
 • lipsă cerere cu datele de identificare şi clinice .

Recoltarea probelor în vederea coloraţiei Giemsa se face  în eprubete cu anticoagulant –EDTA-CITRAT

Rezultatul final neadecvat este influenţat de modalitatea de recoltare

Criterii de respingere probe pentru citologia colorată Giemsa:

 • recoltare inadecvată
 • date de identificare lipsă
 • date clinice incomplete
 •    probe biologice recoltate inadecvat
 • eprubete neetichetate
 • lipsă cerere de diagnostic probe biologice

În cât timp este gata rezultatul?

– timpul de eliberare al rezultatului este în majoritatea cazurilor, de minimum 2 zile maxim 5 zile lucrătoare de la recepţia probelor în Departamentul de Anatomie Patologică;

Componența Departamentului de Citologie

Mara Cristina Laura – biolog principal, doctor în Științe Naturale.

Probele examinate de către biolog sunt supervizate de medicii implicați în activitatea de diagnostic citologic.

 Prof.Univ Dr. Sajin MARIA (Coordonatoarea programului de screening de la nivel național)

Șef Lucrări Dr.Ilieșiu Andreea

Șef Lucrări Dr.Adrian Dumitru

Asist.Univ.Dr.Oana Pătrașcu

Dr.Simion George

Dr.Lazăroiu Anca

Dr.Șurghie Raluca

 IMUNOHISTOCHIMIA

Departamentul de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București efectuează  examinarea imunohistochimică a probelor de țesut pentru completarea diagnosticului histopatologic, diagnosticul diferențial și stabilirea factorilor de prognostic.Tehnica imunohistochimică rezultă din asocierea imunologiei și histochimiei având ca scop evidențierea proprietăților antigenice ale unor substanțe din țesut, utilizând anticorpi monoclonali sau seruri polireactive.

Testele imunohistochimice sunt utilizate în următoarele circumstanțe:

-diagnosticul pozitiv al afecțiunilor hematologice

– tipizarea tumorilor

– evidentierea factorilor de prognostic

– stabilirea histogenezei

– stabilirea răspunsului la tratamentul oncologic

Imunohistochimia este decisivă în diagnosticul pozitiv de certitudine, în special pentru cazurile dificil de evaluat cu tehnica clasică histopatologică.

Testarea imunohistochimică se face prin intermediul unui sistem semiautomat  ONCORE PRO care oferă posibilitatea prelucrării a 36 de probe de țesut într-un timp de aproximativ 5 ore .

Stabilirea certitudinii diagnosticul imunohistochimic se realizează în aproximativ 5 zile până la 10 zile în funcție de complexitatea cazurilor.

Medicii implicați în diagnosticarea imunohistochimică a următoarelor patologii

– patologie digestivă (biopsii, piese de rezecție chirugical)

– patologie mamară

– patologie ORL

– dermatopatologie

– patologie osoasă și țesuturi moi  

– ginecopatologie

– neuropatologie

Prof.Univ.Dr Sajin Maria

Șef Lucrari Dr. Ilieșiu Andreea

Șef Lucrări Dr.Adrian Dumitru

Dr.Simion George

Dr.Lazaroiu Anca

Dr.Șurghie Raluca

Medicii implicați în activitatea imunohistochimică au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Pentru probele cu trimitere de la medicul oncolog

Testarea se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate  prin biletul de trimitere de la medicul oncolog (cu mențiunea ˝Monitor 2˝ pe bilet)

Pentru pacienții care au probele prelucrate în altă unitate, pacientul/reprezentantul legal se va prezenta la registratura SUUB-anatomie patologică cu următoarele:

– trimiterea ( ˝Monitor 2˝), completată, semnată și parafată de medicul oncolog, semnată și datată de către pacient,

– cardul de sănatate

– probele (lama Hematoxilină și blocul de parafină)

– rezultatul histopatologic emis de unitatea unde a fost prelucrată proba

Pentru pacienții care au probele investigate în secția de anatomie patologică -SUUB

În cazul în care probele sunt prelucrate în secția de anatomie patologică – SUUB, pacientul/reprezentantul legal se va prezenta la registratura secției de anatomie patologică doar cu trimiterea de la medicul oncolog și cardul de sănatate.

Pentru pacienții care solicită testarea IHC cu plată, se procedează după cum urmează:

–  pacientului/reprezentantului legal plătește la caseria SUUB, numărul testelor specificate de medicul anatomo-patolog;

– pacientul /reprezentantul legal se va prezenta la registratura secției de anatomie patologică cu dovada plății.

– probele se vor înapoia pacientulu/reprezentantului legal împreună cu rezultatul IHC.

Proba primară

Proba destinata examenului imunohistochimic este blocul de parafină la nivelul căruia se afla inclus țesutul prelevat și fixat în formol tamponat 10%.

Tipul probei primare

Blocul de parafină cu țesut.

Condiții de conservare și manipulare a blocurilor de parafină

 • Nu trebuie supus agresiunilor termice, mecanice sau chimice;
 • Nu se admit pentru investigații/teste complementare (teste IHC și de biologie moleculară, colorații speciale) fragmente tisulare înghețate inițial pentru examen histopatologic intra-operator (examen extemporaneu) și ulterior procesate prin fixare în formol și includere la parafină.

Blocul de parafină ce necesită investigații imunohistochimice trebuie să fie însoțit de preparatul histopatologic colorat uzual (hematoxilina–eozină). 

Blocul de parafină ce urmează a fi prelucrat în vederea obținerii unui diagnostic corect este selectat de medicul anatomopatolog. Acesta alege panelul de anticorpi necesari diagnosticului.

Condiția primordială pentru reușita reacțiilor imunohistochimice este fixarea corectă a preparatului bioptic, astfel încât epitopii (situsurile antigenice) să nu fie distruși sau inactivați. Fixarea optimă durează 24 de ore;

Atenție – fixarea care depășește 48 de ore inactivează majoritatea epitopilor, determinând reacții fals negative.

Fixatorul optim este formolul tamponat 10%.

Factori care pot influența rezultatul final al metodei imunohistochimice în etapa analitică și pot conduce la rezultate fals negative sau fals pozitive:

 • Caracteristicile Ac primar: clona, diluția,
 • pH-ul tamponului folosit pentru demascarea antigenică, temperatura corectă de fierbere, timpul de fierbere.
 • Sistemele de vizualizare adecvate
 • Inhibarea biotinei si a peroxidazei endogene
 • Cromogen

Factorii care pot influența reacția imunohistochimică în etapa post analitică și pot conduce la diagnostic eronat:

 • Experiența medicului în interpretarea reacțiilor imunohistochimice, cunoașterea localizării reacției în funcție de tipul de Ac folosit (nucleară, citoplasmatică, nucleară și citoplasmatică, membranară); recunoașterea reacțiilor fals pozitive și/sau fals negative;

Probele externe pot fii analizate în cadrul departamentului contra cost cu următoarele tarife:

Servicii medicale

Preț RON

descriere

 1 test/anticorp

75

include anticorpul primar, kitul de developare, reactivi si lamele speciale pentru tehnica imunohistochimica

 pachet IHC standard (5 teste)

500

include anticorpul primar, kitul de developare, reactivi si lamele speciale pentru tehnica imunohistochimica

 pachet IHC standard (10 teste)

900

 

include anticorpul primar, kitul de developare, reactivi si lamele speciale pentru tehnica imunohistochimica

Activitatea de cercetare științifică și didactică se realizează prin implicarea în aceste activități de către următoarele cadre universitare:

Prof.Univ.Dr.Sajin MARIA

Prof.Univ.Dr.Costache Mariana

Șef Lucrări Dr.Ilieșiu Andreea

Șef Lucrări Dr.Dumitru Adrian

Asist.Univ.Dr.Pătrașcu Oana

Activitatea de cercetare s-a materializat prin 3 proiecte de cercetare și 100 lucrări științifice în ultimii 5 ani în patologii diverse. Pregătirea rezidenților în domeniul patologiei umane se realizează de către cadrele universitare afiliate Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila .

Compartiment – Prosectură

         int. 311

 

Informații pentru aparținător/reprezentanț legal privind eliberarea documentelor și a pacientului decedat:

Orice procedură asupra cadavrului ( îmbălsămare, autopsie) poate fi făcută numai după minim 6 ore de la constatarea decesului, conform Hotărârii nr.909/2011 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 104/20003, privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre, art.3, alineatul 1, litera b.

 În cazul în care, NU există dubii asupra tratamentului aplicat, asistenței medicale și a diagnosticului stabilit în cadrul spitalului, cazul este scutit de autopsie.

Autopsia anatomo-patologică se efectuează obligatoriu în toate decesele survenite în spital care NU sunt cazuri medico-legale și unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum și decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale.

IDENTIFICAREA PACIENTULUI DECEDAT decedat se face în Departamentul Prosectură de către aparținător/reprezentant legal, înainte de completarea formalităților (cererea de efectuare/scutire necropsie);

– persoana care completează cererea de scutire/efectuare necropsie va face identificarea persoanei decedate;

– pentru completarea cererii de efectuare/scutire necropsie, aparținătorul/reprezentantul legal, se va prezenta în Departamentul Prosectură cu BI/CI  și cu BI/CI al pacientului decedat.

 – în cazul în care pacientul decedat nu deține CI/BI, secția unde a survenit decesul va completa o cerere către Evidența Populației.

– eliberarea CERTIFICATULUI MEDICAL CONSTATATOR DE DECES, se va face în același timp cu eliberarea pacientului decedat, îmbălsămat/autopsiat, conf.art.3,alin.4 litera b din HG, nr.909/2011;

– timpul alocat pentru pregătirea fiecărui decedat în parte este diferit;

– după primirea Certificatului Medical Constatator al Decesului din Departamentul Prosectură, aparținătorul/reprezentantul legal, va merge la Starea Civilă sector 5, pentru declararea decesului și pentru primirea Certificatului de Deces;

– după finalizarea documentelor și  pregătirea pacientului decedat, firma de pompe funebre se va prezenta în Departamentul Prosectură pentru ridicarea și transportul decedatului în vederea înhumării, doar cu acordul personalului medical din Departamentul Prosectură;

– accesul firmelor de pompe funebre în incinta instituției, se va face în baza unui contract încheiat între firmă și familia pacientului decedat pe care îl va prezenta la intrarea în unitatea sanitară;

– pentru evitarea aglomerării în curtea instituției, staționarea mașinilor mortuare, ESTE INTERZISĂ.

– pentru cazurile declarate medico-legale, ridicarea pacientului decedat precum și actele privind

 eliberarea CERTIFICATULUI MEDICAL CONSTATATOR DE DECES, se va face la Institutul Național de Medicină Legală ˝Mina Minovici˝

 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI EDUCATIVĂ

Activitate ştiinţifică Prof. Univ. Dr. Maria Sajin

Activităti didactice

 1. a) Cursuri şi activităţi didactice cu studenţii Facultăţii de Medicină: anului III şi pentru învăţământul modulat din anii IV-VI ai UMF “Carol Davila”
 2. b) Îndrumarea studenţilor pentru lucrări de licenţă
 3. c) Cursuri în UMF “Carol Davila” la Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Materialelor, specializarea «Inginerie Medicală» / Prof. Dr.Maria Sajin
 4. d) Cursuri de perfecţionare postuniversitare şi de supraspecializare în cadrul UMF “Carol Davila” Bucureşti
 5. e) Cursuri de supraspecializare în afară UMF “Carol Davila”: Citologie cervicovaginală, Imagistică Sânului Patologic, Histofiziopatologia şi modelele tisulare patologice, etc/  Dr.Maria Sajin

Aportul la formarea de specialişti – participare în comisii de examinare: toate cadrele UMF

 1. a) Conducător a 11 lucrări de doctorat finalizate/ Prof. Dr.Maria Sajin
 2. b) Membra în comisii de examen pentru doctoranzi
 3. c) Membra în comisii pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat
 4. d) Preşedinte şi membra în numeroase comisii de examen de medic specialist, medic primar şi ocupare de post în specialitatea Anatomie Patologică

Cărţi şi capitole de cărţi publicate: 19 dintre care 5 singur autor / 14 coautor; 1 titlu in Editura internationala SCYIO – Austria / Prof. Dr. Maria Sajin

Articole / studii publicate: Web of Science: indice Hirsh = 6

Articole în reviste cotate ISI: total nr. de lucrari / lucrări elaborate în ultimii cinci ani: 7 / 5 cu citări în literatura ştiinţifică internaţională: 120 citări

Articole în reviste indexate în baze de date ştiinţifice internaţionale: total nr. de lucrări / lucrări elaborate în ultimii cinci ani: 22 / 11

Comunicări ştiinţifice la conferinţe internaţionale cu proceedings indexat în Proceedings Citation Index(fost ISI Proceedings) sau cu rezumate tipărite în reviste indexate ISI sau în baze de date internaţionale: total nr. de lucrări / lucrări elaborate în ultimii cinci ani: 65 / 42

Studii şi articole publicate în reviste cu ISSN sau în volumele unor manifestări ştiinţifice recunoscute din ţară şi din strainătate cu ISBN: total nr. de lucrări / lucrări elaborate în ultimii cinci ani: 54 / 36

Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice

 1. a) Articole publicate în reviste stiinţifice de profil: 8
 2. b) Comunicări ştiinţifice cu rezumat tipărit în volum special sau revista: 108
 3. c) Comunicări ştiinţifice fără rezumat tipărit în volum special sau revista: 50

Proiecte de cercetare: total – 33 proiecte

 • Partener în 4 proiecte de cercetări ştiinţifice internaţionale;
 • Director in 6 proiecte de cercetare-dezvoltare nationale PNCDI si CEEX;
 • Partener/colaborator stiintific în 23 proiecte din programele PNCDI si  CEEX

Activitate de coordonare şi diagnostic macroscopic si microscopic

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr. 37, sect. 1, Bucureşti

INFORMAŢII IMPORTANTE

Contracte de prestări servicii medicale cu alte unităţi medicale privind prelucrarea pieselor operatorii la parafină, colorare şi diagnosticare.

Informaţii pentru rezidenţi

Cursuri, activităţi practice organizate pentru rezidenţi

Seminarii zilnice legate de cazurile diagnosticate în Serviciul de Anatomie Patologică pentru rezidenţii de Anatomie Patologică (anii I-IV), rezidenţii de Oncologie, rezidenţii de Dermatologie.