Informații privind externarea

Acasă » Informații privind externarea

La externare, pacientul va primi următoarele documente:

  • Bilet de externare / Scrisoare medicală
  • Adeverință medicală – după caz
  • Rezultatul analizelor de laborator și al explorărilor funcționale
  • Rezultatul / Interpretarea investigațiilor imagistice
  • Rețeta compensată / gratuită dacă persoana este asigurată
  • Concediu medical (la cerere – se eliberează numai în baza unei adeverințe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 luni)

 

Biletul de exeternare / Scrisoarea medicală eliberat/ă de către medicul curant și adresată medicului de familie va conține informații despre:

  • evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării
  • indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului)
  • recomandări privind un stil de viață sănătos
  • daca este cazul, se recomandă îngrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu

 

La externare pacientul va primi inclusiv informațiile privind o eventuală apariție sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgență la spital.

În cazul externării la cererea pacientului, acesta va solicita în scris acest lucru, menționând că solicita externarea contrar avizului medical.