Department: INTERNAL MEDICINE II CLINICAL DEPARTMENT

Acasă » INTERNAL MEDICINE II CLINICAL DEPARTMENT

Data ultimei actualizari: 10.04.2024

CONTACT:
 • Telefon: 021/3180522; interior 190, 490 sau 493

Secția dispune de 40 de paturi și cuprinde și:

ȘEF SECȚIE

Șef Lucr. Dr. PURCĂREANU ADINA MIHAELA – Medic Primar

Contact: 021/3180522 interior 493

STRUCTURĂ PERSONAL
Nume prenume medic Grad profesional Grad didactic Funcție Informații suplimentare
Profesor Dr. POP CORINA SILVIA Medic Primar Medicină Internă
Medic Primar Gastroenterologie
Medic Specialist Diabet, Nutriție și Boli Metabolice
Profesor Director Medical SUUB Doctor în Medicină
Competență endoscopie digestivă superioară și inferioară diagnostică și terapeutică
Competență in managementul serviciilor de sănătate
Șef Lucr. Dr. PURCĂREANU ADINA MIHAELA Medic Primar Medicină Internă
Medic Primar Gastroenterologie
Șef Lucrări Șef Secție Doctor în Medicină
Competență ultrasonografie generală
Competență in managementul serviciilor de sănătate
Curs endoscopie digestivă superioară și inferioară
Șef Lucr. Dr. DIACONU SORINA LAURA Medic Primar Medicină Internă
Medic Primar Gastroenterologie
Șef Lucrări Doctor în Medicină
Competență ultrasonografie generală
Curs în managementul serviciilor de sănătate
Asistent Universitar Dr. TIUCĂ NICOLETA Medic Primar Medicină Internă
Medic Primar Gastroenterologie
Asistent Universitar Doctor în Medicină
Competență ultrasonografie generală
Asistent Universitar Dr. TOMESCU ALINA FLAVIA Medic Primar Medicină Internă
Medic Primar Gastroenterologie
Asistent Universitar Doctor în Medicină
Competență endoscopie digestivă superioară și inferioară diagnostică și terapeutică
Curs în managementul serviciilor de sănătate
Asistent Universitar Dr. FILIP PETRUȚA VIOLETA Medic Primar Medicină Internă
Medic Primar Gastroenterologie
Asistent Universitar Doctor în Medicină
Competență endoscopie digestivă superioară și inferioară diagnostică și terapeutică
Curs în managementul serviciilor de sănătate
Dr. MARIN MARIA Medic Specialist Medicină Internă
Medic Rezident Gastroenterologie SUUB
Competență ultrasonografie generală
Dr. COSMIN DUGAN Medic Primar Geriatrie Competență ultrasonografie generală
Doctorand în cadrul UMF “CAROL DAVILA”
Dr. NIȚĂ ANA-MARIA Medic Specialist Medicină Internă Asistent Universitar UMF “Carol Davila” Doctorand în cadrul UMF “CAROL DAVILA”
Dr. OANA NEAGU Medic Rezident Medicină Internă Asistent Universitar UMF “Carol Davila” Doctorand în cadrul UMF “CAROL DAVILA”
COMPARTIMENT ENDOCRINOLOGIE
Dr. POPESCU ANCA CRISTINA Medic Primar Endocrinologie Competență ecografie endocrină
Competență osteodensitometrie
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
Dr. STANCIU MANUELA NINETA Medic Primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice
As. SĂLCIANU RAMONA Asistent Medical Principal Licențiat Asistent Șef Contact: 021/3180522 interior 190
SERVICII OFERITE
 • Consult medicină internă
 • Consult gastroenterologie / second-opinion:
 • diagnosticul și tratamentul urgențelor gastroenterologice;
 • screeening-ul, monitorizarea și tratamentul hepatitelor cronice virale;
 • monitorizarea și tratamentul pacienților cu boli hepatice avansate
 • screening-ul cancerului colorectal;
 • diagnosticul, tratamentul și monitorizarea pacienților cu boala inflamatorie intestinală
 • diagnosticul și tratamentul afecțiunilor gastrice, pancreato-biliare și intestinale.
 • Endoscopie digestivă superioară și inferioară diagnostică și terapeutică cu sau fără sedare, respectiv analgezie generală – ENDOSCOP OLYMPUS EVIS I; inclusiv endomicroscopie confocală (Narow Banding Imaging (NBI) și Dual Focus) si biopsii
 • Tehnici de oprire a sângerărilor tubului digestiv non-variceale și variceale,
 • Polipectomii,
 • Montare gastrostome percutanate endoscopic,
 • Montarea de sonde nasojejunale;
 • Coagulare cu plasma argon
 • Ecoendoscopie bilio-pancreatică cu puncție-aspirație cu ac fin (FNA) și biopsie (FNB) – ENDOSCOP OLYMPUS EVIS I;
 • Ecografie abdomino-pelvină – ULTRASONOGRAF GE LOGIQ C5 PREMIUM și GE LOGIQ S7- FCT DOPPLER
 • Fibroscan – metoda neinvazivă de evaluare a fibrozei hepatice
 • Biopsii hepatice
 • Toracocenteze evacuatorii și diagnostice
 • Paracenteze evacuatorii și diagnostice
 • Ecocardiografie și ecografie Doppler vase membre inferioare – ULTRASONOGRAF GE VIVID S6
 • Holter TA – GENERAL ELECTRIC
 • Consult diabet, nutriție și boli metabolice
 • Consult endocrinologie
ACTIVITATE STIINȚIFICĂ ȘI EDUCATIVĂ
 • Cursuri și lucrări practice in limba română pentru studenții Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, Facultatea de Medicină Generală, și pentru studenții străini susținute in limba engleză pentru modulele de Respirator și Digestiv
 • Activitate de pregătire permanentă incluzând: prezentări de caz, sinteze ale articolelor dedicate noutăților in domeniul patologiei și terapiei digestive, prezentări de tehnici de investigație, care se adresează medicilor rezidenți medicină internă si specialități conexe – an I-V
 • Cursuri de perfecționare pentru medicii specialiști si primari medicină internă, gastroenterologie și pentru medicii de medicină generală
 • Organizarea de concursuri/examene pentru: specialitate, primariat, doctorat
ACTIVITATE DE CERCETARE
 • Clinica de Medicină Internă 2 este implicată in abordarea a numeroase proiecte științifice finanțate prin contracte de cercetare și granturi. De asemenea se desfășoară activități didactice postuniversitare in cadrul studiilor doctorale.
 • Implicare in numeroase studii clinice și proiecte de cercetare cu specific aplicativ.
 • Publicarea rezultatelor obținute in activitatea de cercetare și in cea clinică in articole acceptate in reviste științifice naționale și internaționale indexate in medline, pubmed, ISI, etc.
 • Participări numeroase la congrese naționale si internaționale cu lucrări științifice invitate, comunicări și postere.
 • Implicarea in rețele europene dedicate studiilor aprofundate ale dezvoltării rezistenței la tratamente medicamentoase.
 • Studii doctorale