Department: SOCIAL ASSISTANCE

Acasă » SOCIAL ASSISTANCE

Data ultimei actualizari: 15.09.2022

ASISTENT MEDICO-SOCIAL PRINCIPAL: CURSARU OLGA

Asistentul medico-social are urmatoarele atributii:

  • eloboreaza si aplica planul de actiune pentru persoanele parasite si  pentru cei cu risc de a fi parasiti in spital;
  • intocmeste proiecte de interventie pentru fiecare situatie caz social;
  • reprezinta serviciul de asistenta sociala alaturi de  conducerea spitalului si a sectiei, in relatiile cu autoritatile locale, alte institutii, organizatii neguvernamentale;
  • intreprinde actiuni de identificare a tuturor persoanelor internate ca necunoscut si se afla in situatia de risc social, cazuri referite de la nivelul sectiilor;
  • solicita serviciului public comunitar de evidenta persoanelor  sau politiei  la care este arondata unitatea sanitara, confirmarea veridicitatii datelor privind identitatea in situatia in care pacientul- caz social nu prezinta  actul de identitate in termen de 24 ore de la internare;
  • solicita in scris  rezultatul verificarilor efectuate si solicita sprijinul serviciului public comunitar local de evidenta in a carui raza de competenta se afla unitatea sanitara pentru eliberarea unei noi carti (provizorii) de identitate, cu documentele aferente acestui demers,  pentru pacientul caz social ce nu detin acest document;
  • sesizeaza  in scris directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si organul de politie pe raza caruia se afla domiciliul pacientului-caz social pentru identificarea apartinatorilor, precum si instituirea masurii de protectie.

 

ASISTENT MEDICO-SOCIAL PRINCIPAL NEONATOLOGIE: SCHITEANU GINA

La nivelul Sectiei Neonatologie serviciile acordate de asistentul social sunt de mare importanta si implica o mare responsabilitate si promptitudine in executare; acestea privesc in primul rand respectarea  tuturor drepturilor copilului, in vederea crearii unei relatii armonioase intre copil si parinti, avand ca scop  principal respectarea interesului superior al copilului.
In functie de problematica identificata, cauzele determinante situatiei de criza a gravidei/mamei,  activitatea  asistentului social consta in sprijinirea, informarea cat mai completa, corecta, intr- un limbaj adecvat, asupra continutului si a modalitatilor de acordare a drepturilor de care poate beneficia, precum si de respectare a obligatiilor pe care le are  potrivit calitatii de parinte; de acompaniere in diverse locatii responsabile de clarificare/solutionare a situatiilor cu care se confrunta; de referire a tuturor situatiilor de risc social institutiilor teritoriale pentru acordare de servicii specializate de protectie sociala; de documentare; efectuare de demersuri in conformitate cu prevederile legale, actualizate.
Desfasurarea activitatii se bazeaza pe munca in echipa atat cu profesionistii unitatii noastre medicale, cat si cu cei din alte unitati sanitare,  politie, protectia copilului, primarii, biserici, O.N.G.-uri, avand ca prim obiectiv respectarea si apararea drepturilor mamei si copilului, a cadrului legislativ, a normelor de procedura interna, de continua dezvoltare profesionala cu respectarea valorilor promovate de  asistenta sociala.