Department: PATHOLOGICAL ANATOMY CLINICAL SERVICE

Acasă » PATHOLOGICAL ANATOMY CLINICAL SERVICE

 

Data ultimei actualizari: 01.02.2024

CONTACT:
 • Localizare: parter
 • Telefon: Spitalul Universitar de Urgență București: 021/318 05 22 | 021/318 05 23
 • Cabinet Prof. Univ. Dr. Costache Mariana int. 538
 • Cabinet Dr. Simion George int. 308
 • Cabinet Șef de Lucrări Dr. Pătrașcu Oana int.237
 • Cabinet Șef de Lucrări Dr. Dumitru Adrian int.237
 • Cabinet Șef de Lucrări Dr. Ilieșiu Andreea int. 119
 • Cabinet Dr. Lăzăroiu Anca int. 119
 • Cabinet Dr. Dobrițoiu Florin int. 308
 • Biolog principal Mara Laura Cristina int.119
 • Secretariat: int. 206/306
 • Asistent Şef: int. 208
 • Prosectură: int. 311
 • Extemporaneu int. 282
PROGRAM DE LUCRU:
 • Compartiment Histopatologie: Luni – Vineri 7.30 – 13.30
 • Compartiment Citologie: Luni – Vineri 7.30 – 13.30
 • Examen extemporaneu: Luni – Vineri 7.30 – 19.30
 • Compartiment Prosectură: Luni – Vineri 7.30 – 13.30 | Sâmbătă – Duminică / Sărbători Legale 8.00 – 14.00
 • Registratură: Luni – Vineri 7.30 – 13.30
PATOLOGIA INVESTIGATĂ ÎN SERVICIUL CLINIC DE ANATOMIE PATOLOGICĂ
 • Patologie chirurgicală
  • Patologie cardio-vasculară
  • Patologie digestivă (biopsii, piese de rezecție chirugicală)
  • Patologie mamară (puncții biopsii, piese de rezecție chirurgicală)
  • Neuropatologie
  • Patologie osoasă și de țesuturi moi (puncţii osoase, puncţii stereotaxice, piese de rezecție chirurgicală)
  • Dermatopatologie
  • Oftalmopatologie
  • Patologie ORL
  • Ginecopatologie (piese de rezecție chirurgicală, biopsii)
 • Explorări funcționale: endoscopii, bronhoscopii, rectoscopii, colonoscopii, etc.
 • Examene extemporanee
 • Necropsii, îmbălsămări
SERVICII OFERITE
COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

Examen Extemporaneuexaminare microscopică (histopatologică) a fragmentelor de ţesut excizate în timpul unei intervenţii chirurgicale

Rezultatele examenului extemporaneu sunt imediate, în maxim 5-8 minute de la aducerea probei în laborator (orientare, prelucrare la gheaţă, colorare rapidă şi interpretate /diagnostic);

Pentru diagnosticarea cazurilor, laboratorul utilizează următoarele teste:

 • Coloraţii utilizateHematoxilină- Eozină – rapidă şi coloraţia Albastru de Toluidină

 

CRITERII DE NECONFORMITATE PENTRU PROBELE CHIRURGICALE ALE EXAMENULUI EXTEMPORANEU:

 • țesutul trimis este impropriu din punct de vedere tehnic al examinării la gheață (țesut osos, fragment necrozat etc);
 • dimensiunea redusă a țesutului examinat care poate compromite diagnosticul histopatologic.

Probele pentru examenul extemporaneu se aduc imediat după ce au fost recoltate; acestea nu se fixează în formol.

Diagnosticul realizat pentru examenul extemporaneu este un diagnostic prezumtiv. Rolul acestuia este de a stabilii caracterul bening / malign al leziunii și ghidarea conduitei terapeutice chirurgicale. Detaliile legate de tipul leziunii, subtipul morfologic, gradul de diferențiere și stadializarea se vor stabili în cadrul examinarii histopatologice la parafină.

Examenul extemporaneu se anunţă la int. 282 cu 24 de ore înainte de intervenţia chirurgicală, conform legii 104/2003

 

DOTĂRI TEHNICE

 • Masă pentru orientare, prevazută cu hotă de aspiraţie cu filtru HEPA, unde se realizează examinarea macroscopică a probelor operatorii.
 • Procesare automată a ţesuturilor; sistem cu circuit închis pentru ţesuturi, cu procesare rapidă a 360 de probe simultan.
 • Sistem automat de includere la parafină; prevăzut cu 300 de matriţe bine organizate şi sistem de răcire cu o capacitate de funcţionare pentru 150 de casete cu ţesut prelucrat.
 • Sisteme de secţionare ale blocurilor de parafină cu posibilitate de prelucrare în timp redus a 360 de fragmente incluse în parafină.
 • Sistem de colorare automată pentru probele histopatologice, compact şi uşor de utilizat cu posibilitatea de încărcare până la 3 rafturi pentru coloraţii simultane; software uşor de utilizat şi control intiuitiv; până la 100 de protocoale diferite stocabile; managementul automat al reactivilor de evacuare şi fitru de cărbune.
 • Sistem de procesare al probelor pentru testul de imunohistochimie, sistem automat cu o capacitate standard de lucru de 36 lame/zi

 

PENTRU DIAGNOSTICAREA CAZURILOR PRELUCRATE LA PARAFINĂ, LABORATORUL UTILIZEAZĂ URMĂTOARELE TESTE:

 • Coloraţie Uzuală – Hematoxilina-Eozină
 • Coloratii Speciale
  • Roşu de Congo – evidenţiere amiloid
  • Perls – evidenţiere hemosiderina
  • Alcian Blue pH1,5 și pH 2,5 – evidenţiere mucopolizaharide acide: sulfomucine şi respectiv  mucine
  • Giemsa – evidenţiere Helicobacter Pylori
  • Tricrom Masson; Van Gieson –evidenţiere fibre conjunctive
  • Ziehl-Neelsen – evidențiere micobacterii
  • PAS – glicoproteine; necroza fibrinoidă
  • Impregnare argentică – fibre de reticulină
  • Orceină – fibre elastice
  • Albastru de Toluidină – mastocite

 

CRITERII DE ELIBERARE LAME HISTOPATOLOGICE SAU BLOCURI DE PARAFINĂ LA RECOMANDAREA MEDICULUI SPECIALIST

 • buletinul histopatologic parafat și semnat de medicul anatomopatolog – în original
 • cartea de identitate a persoanei care ridică proba

N.L.: Nu se eliberează lame şi blocuri de parafină, concomitent (de la același caz).

Pacientul / aparţinătorul care ridică probele va completa o cerere de eliberare lame / blocuri de parafină pentru consult şi îşi va asuma responsabilitatea păstrării şi returnării probelor la instituţia unde au fost diagnosticate iniţial.

 

CONDIȚII DE CONSERVARE ȘI TRANSPORT PROBE TISULARE

 • probele excizate chirurgical sunt transportate în recipient din material plastic cu capac, cu închidere etanşă, care conține formol, etichetat cu leucoplast – pe recipient (nu pe capac) pe care sunt scrise: datele de identificare ale pacientului, denumirea piesei chirurgicale; foaia de observaţie, denumirea secţiei.

Fixarea se face în formol neutru 10%, într-un volum de cel puțin 2 – 10 ori mai mare decât cel al probei; excepţie de la fixare fac probele destinate examenului extemporaneu.

 

În cazul în care nu este disponibil imediat fixatorul (formol tamponat 10%), pentru a reduce fenomenul de autoliză tisulară, se procedează după cum urmează:

 • piesa chirurgicală cu dimensiuni mari trebuie păstrată la frigider (+4°C) până la imersia în fixator – în timpul cel mai scurt posibil;
 • piesa chirurgicală mică (biopsii, endoscopii etc.) poate fi pastrată la frigider (+4°C) până la imersia în fixator – în timpul cel mai scurt posibil.

Piesele operatorii se trimit în totalitate; nu este admisă împărtirea piesei și trimiterea fragmentelor rezultate în mai multe unități sanitare; conform Legii 104/2003 cu privire la manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor.

 

CRITERII DE RESPINGERE ALE PROBELOR DESTINATE EXAMENULUI HISTOPATOLOGIC (NECONFORMITĂȚI)

Este interzisă:

 • imersarea și transportul probelor imersate în ser fiziologic / alcool sanitar, sau în alte substanțe decât formol neutru 10%,
 • transportul în eprubete sau recipiente cu dimensiuni necorespunzătoare dimensiunilor fragmentului prelevat,
 • probe biologice cu dimensiuni reduse, insuficiente pentru diagnosticul histopatologic, fără date de identificare și fără date clinice scrise pe recipiente sau pe fişa de însoţire a materialului biopsic a pacientului, fără parafă și semnatura medicului curant, fără fișa pentru consimţământul pacientului, semnată corespunzător de către acesta.

Complexitatea cazului este evaluată de către medicul anatomopatolog în funcţie de: numărul de probe/pacient; gradul de dificultate al algoritmului de diagnostic, necesitatea testelor complementare (coloraţii speciale şi/sau teste imunohistochimice – IHC; accesibilitatea la informaţiile medicale (clinice, imagistice etc) relevante solicitate).

 

PĂSTRAREA PROBELOR PRELUCRATE ÎN SERVICIUL CLINIC DE ANATOMIE PATOLOGICĂ – SUUB, SE PASTREAZĂ CONFORM LEGII 104/2003, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 • 30 de ani blocurile de parafină
 • 10 ani lamele histopatologice si rezultatele histopatologice.

 

ÎN CÂT TIMP ESTE GATA REZULTATUL HISTOPATOLOGIC?

 • Procesarea pieselor operatorii se realizeză în aproximativ 5 zile lucrătoare din momentul orientării probelor.
 • Timpul de lucru se poate prelungi în următoarele cazuri:
 • decalcifierea pentru probele cu țesut osos poate dura 1-3 zile lucrătoare, urmând a fi prelucrate ulterior;
 • reorientarea probei, 1-2 zile lucrătoare
 • resecționarea probei, 1-2 zile lucrătoare
 • colorațiile speciale, 1-2 zile lucrătoare
 • Diagnosticul histopatologic se emite în minim 3 zile – maxim în 10 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea pieselor operatorii
 • transcrierea cazurilor în format letric, 1-3 zile lucrătoare

Informaţiile medicale solicitate la recepţia probelor sunt în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare ale Legii nr.104/2003.

 

PREȚURI PENTRU SERICIILE MEDICALE EXTERNE

Servicii medicale Preț RON Descriere
1 fragment – piesă de aprox. 2 cm. lungime, prelucrată la parafină 200 Secționare, procesare, includere în parafină, secționare la microtom, colorație uzuală – HE
Biopsie (fragment tisular cu dimensiuni mici, de ordinul mm.) 100 Secționare, procesare, includere în parafină, secționare la microtom, colorație uzuală – HE
1 fragment colorații speciale și diagnostic 100 Colorații speciale și interpretare (diagnostic histopatologic)
Examen extemporaneu 150 Orientare probă, secționare la criotom, colorare hematoxilină-eozină/toluidă
Diagnostic pe lame / a doua opinie – medic primar anatomopatolog 150 Lame colorate HE
Diagnostic pe lame / a doua opinie –  profesor universitar anatomopatolog 200 Lame colorate HE
COMPARTIMENTUL DE CITOLOGIE

Examenul citologic este un test de screening (evaluare) care are drept scop analizarea și identificarea diferitelor aspecte morfologice celulare, precum structura cromatinei, modificări ale omogenității citoplasmei, aspectul diverșilor compuși celulari etc., care pot apărea în procesele patologice inflamatorii sau neoplazice.

Țesuturile sunt prelevate cu scopul examinării la microscop, pentru identificarea caracterului benign sau malign al unei afecțiuni.

Metodele de prelevare pot să difere în funcție de localizarea afecțiunii, putând proveni din lichide biologice aspirate sau celule desprinse de pe diverse mucoase prin raclaj (cum se întâmplă în cazul examenului citologic Babeș-Papanicolau – pentru evaluarea mucoasei colului uterin). Odată prelevate (recoltate), acestea sunt dispuse pe lame de sticlă în scopul examinării în detaliu și transformate sub forma unui frotiu. Pe frotiuri poate fi identificată sau observată și prezența microorganismelor comensale (microfloră fiziologică) sau patogene, precum și efectul local, care se traduce prin inducerea răspunsului imun.

Examenul citologic poate fi utilizat ca test de diagnostic (în cazul în care există o suspiciune a unui proces patologic inflamator sau neoplazic) sau ca test de screening (pentru identificarea timpurie a apariției unor leziuni sau modificări precursoare unor afecțiuni, în cazul persoanelor cu un risc crescut de a dezvolta anumite patologii). Avantajul examenului citologic constă în eficiența per cost, siguranță, rapiditate și simplitate.

Unul dintre cele mai des întâlnite examene citologice este testul Papanicolau, care face  parte din screeningul anual pentru depistarea cancerului de col uterin. Această procedură medicală este non-invazivă și constă în prelevarea de celule de la nivelul colului uterin.

 

TIPURI DE EXAMENE CITOLOGICE EFECTUATE ÎN CADRUL LABORATORULUI:

 • citologia lichidului cefalo-rahidian
 • citologia secreției mamare
 • citologia aspiratul bronșic
 • citologia lichidului de la nivelul marilor cavități seroase (pleural, peritoneal, pericardic)
 • citologia exfoliativă a aspiratului endometrial

 

PREȚURI SERVICII MEDICALE EXTERNE

Servicii medicale Preț RON descriere
Citodiagnostic- lichid de puncție 70 Prelucrare (colorare) și interpretare

(diagnostic citopatologic)

Examen frotiu cervico-vaginal 50 Prelucrare (colorare) și interpretare

(diagnostic citopatologic)

 

Testul convenţional presupune ca proba, odată recoltată în cabinetul medical, să fie imediat plasată pe lamă şi fixată.

Pentru ca interpretarea testului să fie cât mai adecvată, se recomandă următoarele:

 • încercaţi să nu planificaţi testul Papanicolaou pe parcursul perioadei menstruale;
 • recoltarea se poate face, de preferat, între zilele 10-14 ale ciclului menstrual (ziua 1 este prima zi a menstruaţiei);
 • nu utilizaţi spălături vaginale, ovule, spermicide, tampoane sau creme vaginale cu 48 de ore înainte de recoltare
 • evitaţi contactul sexual 48 de ore înainte de recoltare;
 • informaţii utile pentru medicului anatomopatolog vor fi transmise persoanei care recoltează probele, cu privire la datele clinice – cât mai complete, precum și datele de identificare – care vor fi scrise lizibil.

Un rezultat fals negativ nu înseamnă că a intervenit o greşeală; există anumiţi factori care pot determina astfel de interpretări:

 • colectarea inadecvată a celulelor
 • număr redus de celule anormale
 • sânge sau celule inflamatorii care obscurează celule anormale.

 

CRITERII DE RESPINGERE PROBE PENTRU TESTARE PAPANICOLAOU

 • lame sparte;
 • lipsă date de identificare;
 • date clinice incomplete;
 • idem pentru aspirate bronşice recoltate inadecvat;
 • lipsă cererii cu datele de identificare şi datele clinice.

 

RECOLTAREA PROBELOR ÎN VEDEREA COLORAȚIEI GIEMSA SE FACE ÎN EPRUBETE CU ANTICOAGULANT EDTA-CITRAT

Rezultatul final neadecvat este influenţat de modalitatea de recoltare.

 

CRITERII DE RESPINGERE PROBE PENTRU CITOLOGIA COLORATĂ GIEMSA:

 • recoltare inadecvată
 • lipsă date de identificare
 • date clinice incomplete
 • probe biologice recoltate inadecvat
 • eprubete neetichetate
 • lipsă cerere de diagnostic pentru probe biologice

 

 ÎN CÂT TIMP ESTE GATA REZULTATUL?

 • Colorarea lamelor citologice se realizează zilnic, în timpul programului de lucru;
 • Diagnosticul citologic se emite în maxim 3 zile lucrătoare;
 • transcrierea cazurilor în format letric, în 1-3 zile lucrătoare

 

COMPONENȚA COMPARTIMENTULUI DE CITOLOGIE

Nume prenume medic Grad profesional Grad didactic Funcție Informații suplimentare
Mara Cristina Laura Biolog Principal Doctor în Științe Naturale
Dr. Ilieșiu Andreea Medic Primar Șef Lucrări Doctor în Științe Medicale
Dr. Adrian Dumitru Medic Primar Șef Lucrări Doctor în Științe Medicale
Dr. Oana Pătrașcu Medic Primar Șef Lucrări Doctor în Științe Medicale
Dr. Simion George Medic Primar
Dr. Lazăroiu Anca Medic Primar Doctor în Științe Medicale
Dr. Dobrițoiu Florin Medic Specialist

Probele examinate de către biolog sunt supervizate de medicii implicați în activitatea de diagnostic citologic.

IMUNOHISTOCHIMIA

Serviciul Clinic de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență din București efectuează examinarea imunohistochimică a probelor de țesut pentru completarea diagnosticului histopatologic, efectuarea diagnosticului diferențial și stabilirea factorilor de prognostic. Tehnica imunohistochimică rezultă din asocierea imunologiei și histochimiei având ca scop evidențierea proprietăților antigenice ale unor substanțe din țesut, utilizând anticorpi monoclonali sau seruri polireactive.

Testele imunohistochimice sunt utilizate în următoarele circumstanțe:

 • diagnosticul pozitiv al afecțiunilor hematologice
 • tipizarea tumorilor
 • evidențierea factorilor de prognostic
 • stabilirea histogenezei
 • stabilirea răspunsului la tratamentul oncologic

Imunohistochimia este decisivă în diagnosticul de certitudine, în special pentru cazurile dificil de evaluat cu tehnica clasică histopatologică.

Testarea imunohistochimică se face prin intermediul unui sistem semiautomat ONCORE PRO care oferă posibilitatea prelucrării a 36 de probe de țesut într-un timp de aproximativ 5 ore.

Stabilirea diagnosticul imunohistochimic se realizează în 5 zile până la 10 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea cazurilor.

 

MEDICII SUNT IMPLICAȚI ÎN DIAGNOSTICAREA IMUNOHISTOCHIMICĂ A URMĂTOARELOR PATOLOGII:

 • patologie digestivă (biopsii, piese de rezecție chirugicală)
 • patologie mamară
 • patologie ORL
 • dermatopatologie
 • patologie osoasă și de țesuturi moi
 • ginecopatologie
 • neuropatologie

 

LISTĂ MEDICI

Nume prenume medic Grad profesional Grad didactic Funcție Informații suplimentare
Dr. Costache Mariana Medic Primar Profesor Universitar Doctor în Științe Medicale
Dr. Ilieșiu Andreea Medic Primar Șef Lucrări Doctor în Științe Medicale
Dr. Adrian Dumitru Medic Primar Șef Lucrări Doctor în Științe Medicale
Dr. Lăzăroiu Anca Medic Primar Doctor în Științe Medicale
Dr. Dobrițoiu Florin Medic Specialist

Medicii implicați în activitatea imunohistochimică au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

 

PENTRU PROBELE CU TRIMITERE DE LA MEDICUL ONCOLOG

Testarea se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate prin biletul de trimitere de la medicul oncolog (cu mențiunea ˝Monitor 2˝ pe bilet)

 

PENTRU PACIENȚII CARE AU PROBELE PRELUCRATE ÎN ALTĂ UNITATE

Pacientul / reprezentantul legal se va prezenta la registratura SUUB – Anatomie Patologică cu următoarele:

 • trimiterea (˝Monitor 2˝), completată, semnată și parafată de medicul oncolog, semnată și datată de către pacient,
 • cardul de sănatate
 • probele (lama colorată cu Hematoxilină Eozină și blocul de parafină)
 • rezultatul histopatologic emis de unitatea unde a fost prelucrată proba

 

PENTRU PACIENȚII CAREU AU PROBELE INVESTIGATE ÎN SECȚIA DE ANATOMIE PATOLOGICA – SUUB

În cazul în care probele sunt prelucrate în secția de Anatomie Patologică – SUUB, pacientul / reprezentantul legal se va prezenta la registratura secției de Anatomie Patologică doar cu trimiterea de la medicul oncolog și cardul de sănatate.

 

PENTRU PACIENȚII CARE SOLICITĂ TESTAREA HIC CU PLATĂ, SE PROCEDEAZĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 • pacientul / reprezentantului legal plătește la caseria SUUB, numărul testelor specificate de medicul anatomopatolog;
 • pacientul / reprezentantul legal se va prezenta la registratura secției de Anatomie Patologică cu dovada plății.
 • probele se vor înapoia pacientului / reprezentantului legal împreună cu rezultatul IHC.

 

PROBA PRIMARĂ

Proba destinată examenului imunohistochimic este blocul de parafină la nivelul căruia se află inclus țesutul prelevat și prelucrat corespunzător.

 

TIPUL PROBEI PRIMARE

Blocul de parafină cu țesut.

 

CONDIȚII DE CONSERVARE ȘI MANIPULARE ALE BLOCURILOR DE PARAFINĂ

 • Nu trebuie supus agresiunilor termice, mecanice sau chimice;
 • Nu se admit pentru investigații / teste complementare (teste IHC și de biologie moleculară, colorații speciale) fragmente tisulare înghețate inițial pentru examen intra-operator (examen extemporaneu) și ulterior procesate prin fixare în formol și includere la parafină.

Blocul de parafină ce necesită investigații imunohistochimice trebuie să fie însoțit de preparatul histopatologic colorat uzual (Hematoxilină–Eozină).

Blocul de parafină ce urmează a fi prelucrat în vederea obținerii unui diagnostic corect este selectat de medicul anatomopatolog. Acesta alege panelul de anticorpi necesari diagnosticului.

Condiția primordială pentru reușita reacțiilor imunohistochimice este fixarea corectă a preparatului biopsic, astfel încât epitopii (situsurile antigenice) să nu fie distruși sau inactivați. Fixarea optimă durează 24 de ore;

Atenție – fixarea care depășește 48 de ore inactivează majoritatea epitopilor, determinând reacții fals negative.

Fixatorul optim este formolul tamponat 10%.

 

FACTORI CARE POT INFLUENȚA REZULTATUL FINAL AL METODEI IMUNOHISTOCHIMICE ÎN ETAPA ANALITICĂ ȘI POT CONDUCE LA REZULTATE FALS NEGATIVE SAU FALS POZITIVE:

 • Caracteristicile anticorpului (Ac) primar: clona, diluția,
 • pH-ul tamponului folosit pentru demascarea antigenică, temperatura corectă de fierbere, timpul de fierbere.
 • Sistemele de vizualizare adecvate
 • Inhibarea biotinei si a peroxidazei endogene
 • Cromogen

 

FACTORI CARE POT INFLUENȚA REACȚIA IMUNOHISTOCHIMICĂ ÎN ETAPA POST ANALITICĂ ȘI POT CONDUCE LA DIAGNOSTIC ERONAT:

 • Experiența medicului în interpretarea reacțiilor imunohistochimice, cunoașterea localizării reacției în funcție de tipul de Ac folosit (nucleară, citoplasmatică, nucleară și citoplasmatică, membranară); recunoașterea reacțiilor fals pozitive și / sau fals negative;

 

ÎN CÂT TIMP ESTE GATA REZULTATUL IMUNOHISTOCHIMIC?

 • Rezultatele testelor de imunohistochimie se comunică în 2-3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
 • Timpul poate crește, în funcție de lista de așteptare și este direct proporțional cu numărul pacienților eligibili pentru care s-a aprobat efectuarea testelor de IHC.
 • Testele de imunohistochimie, din cauza particularităților metodelor de lucru, nu permit efectuarea acestora în regim de urgență; din acest motiv, acest tip de analiză nu a fost încadrat în categoria analizelor și investigațiilor ce se pot realiza în regim de urgență.

 

PROBELE EXTERNE POT FI ANALIZATE ÎN CADRUL SECȚIEI CONTRA COST, CU URMĂTOARELE TARIFE:

Servicii medicale Preț RON descriere
1 test/anticorp

 

75 include anticorpul primar, kitul de developare, reactivi și lamele speciale pentru tehnica imunohistochimică
pachet IHC standard (5 teste)

 

500

 

include anticorpul primar, kitul de developare, reactivi și lamele speciale pentru tehnica imunohistochimică
pachet IHC standard (10 teste)

 

900

 

include anticorpul primar, kitul de developare, reactivi și lame speciale pentru tehnica imunohistochimică

 

Activitatea de cercetare științifică și didactică se realizează prin implicarea în aceste activități a
următoarelor cadre didactice universitare:

Nume prenume medic Grad profesional Grad didactic Funcție Informații suplimentare
Dr. Costache Mariana Medic Primar Profesor Universitar Doctor în Științe Medicale
Dr. Ilieșiu Andreea Medic Primar Șef Lucrări Doctor în Științe Medicale
Dr. Adrian Dumitru Medic Primar Șef Lucrări Doctor în Științe Medicale
Dr. Pătrașcu Oana Medic Primar Șef Lucrări Doctor în Științe Medicale

În ultimii 5 ani activitatea de cercetare s-a materializat prin 3 proiecte de cercetare și 100 lucrări științifice în diverse patologii. Pregătirea rezidenților în domeniul patologiei umane se realizează de către cadrele didactice universitare afiliate Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” cât și de medicii primary ai secției.

COMPARTIMENT PROSECTURĂ – int. 311

INFORMAȚII PENTRU APARȚINĂTORI / REPREZENTANȚI LEGALI PRIVIND ELIBERAREA DOCUMENTELOR ȘI A PACIENTULUI DECEDAT:

Orice procedură asupra cadavrului (îmbălsămare, necropsie / autopsie) poate fi făcută numai după minim 6 ore de la constatarea decesului, conform Hotărârii nr. 909/2011 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare ale Legii 104/20003, privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre, art.3, alineatul 1, litera b.

În cazul în care, NU există dubii asupra tratamentului aplicat, asistenței medicale și a diagnosticului stabilit în cadrul spitalului, cazul este scutit de autopsie.

Autopsia anatomopatologică se efectuează obligatoriu la toate decesele survenite în spital care NU sunt cazuri medico-legale și unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum și decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale.

 

IDENTIFICAREA PACIENTULUI DECEDAT

 • se face în Compartimentul Prosectură de către aparținător/reprezentant legal, înainte de completarea formalităților (cererea de efectuare/scutire necropsie)
 • aparținătorul/reprezentantul legal va contacta secția clinică unde a survenit decesul pentru completarea documentelor în vederea externării pacientului decedat
 • persoana care completează cererea de scutire/efectuare necropsie va face identificarea persoanei decedate
 • pentru completarea cererii de efectuare/scutire necropsie, aparținătorul/reprezentantul legal, se va prezenta în compartimentul Prosectură cu BI/CI propriu și cu BI/CI al pacientului decedat
 • în cazul în care pacientul decedat nu deține CI/BI, secția clinică unde a survenit decesul va completa o cerere către Evidența Populației
 • eliberarea CERTIFICATULUI MEDICAL CONSTATATOR DE DECES, se va face în același timp cu eliberarea pacientului decedat, îmbălsămat/autopsiat, conf. art.3, alin. 4, litera b din HG, nr. 909/2011
 • timpul alocat pentru pregătirea fiecărui decedat în parte este diferit
 • după primirea Certificatului Medical Constatator al Decesului din Compartimentul Prosectură, aparținătorul/reprezentantul legal, va merge la Starea Civilă sector 5, pentru declararea decesului și pentru primirea Certificatului de Deces
 • după finalizarea documentelor și pregătirea pacientului decedat, firma de pompe funebre se va prezenta în Compartimentul Prosectură pentru ridicarea și transportul decedatului în vederea înhumării, doar cu acordul persoanelor care asigură paza și la anunțarea acestora de către personalului medical din Compartimentul Prosectură
 • accesul firmelor de pompe funebre în incinta instituției, se va face în baza unui contract încheiat între firmă și familia pacientului decedat pe care îl va prezenta la intrarea în unitatea sanitară
 • pentru evitarea aglomerării în curtea instituției, staționarea mașinilor mortuare, ESTE INTERZISĂ

 

PENTRU CAZURILE DECLARATE MEDICO-LEGALE:

 • FOCG -Foaia Observație Clinică Generală cu epicriza de deces completată, semnată, datată de către medicul curant sau de un înlocuitor desemnat de acesta, copie BI/CI, pașaport al persoanei decedate, se trimit către Serviciul Clinic de Anatomie Patologică
 • conducerea unității trimite copii ale FOCG, prin sistem informatic către Parchetul sectorului 5
 • parchetul sectorului 5 (prin procurorul de caz) emite Ordonanța sau nu, către Institutul de Medicină Legală ˝Mina Minovici˝
 • autopsia medico-legală, actele privind eliberarea CERTIFICATULUI MEDICAL CONSTATATOR DE DECES precum și ridicarea pacientului decedat, se va face de către angajații Institutului Național de Medicină Legală ˝Mina Minovici˝
ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCATIVĂ

INFORMAȚII IMPORTANTE

Informații pentru rezidenți

 • Cursuri, activităţi practice organizate pentru rezidenţi
  • Seminarii zilnice legate de cazurile diagnosticate în cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică pentru medicii rezidenţi de Anatomie Patologică (anii I-V), Oncologie, Dermatologie etc.

 

DOTĂRI TEHNICE
 • Microscoape Nikon Eclipse
 • Criotom pentru secţionarea la gheaţă
 • Masă pentru orientare prelevate operatorii prevazută cu hotă
 • Sistem automat procesare ţesuturi
 • Sistem automat includere ţesuturi în parafină
 • Microtoame manuale rotative
 • Automat pentru colorat lame
 • Masă pentru montat lame prevazută cu hotă
 • Termostat pentru parafină
 • Sistem automat pentru testele de Imunohistochimie
 • Frigidere mortuare, cu 8 posturi, fiecare
 • Liza hidraulică
 • 3 mese de îmbălsămare şi necropsie

 

PROGRAM DE LUCRU:
 • Compartiment Histopatologie: Luni – Vineri 7.30 – 13.30
 • Compartiment Citologie: Luni – Vineri 7.30 – 13.30
 • Examen extemporaneu: Luni – Vineri 7.30 – 19.30
 • Compartiment Prosectură: Luni – Vineri 7.30 – 13.30 | Sâmbătă – Duminică / Sărbători Legale 8.00 – 14.00
 • Registratură: Luni – Vineri 7.30 – 13.30

 

STRUCTURĂ PERSONAL
Nume prenume medic Grad profesional Grad didactic Funcție Informații suplimentare
Dr. COSTACHE Mariana Medic Primar Anatomie Patologică Profesor Universitar U.M.F. “Carol Davila” Doctor în Științe Medicale
Dr. ILIEȘIU Andreea Medic Primar Anatomie Patologică Șef Lucrări U.M.F. “Carol Davila” Doctor în Științe Medicale
Dr. SIMION George Medic Primar Anatomie Patologică
Dr. LĂZĂROIU Anca Mihaela Medic Primar Anatomie Patologică Doctor în Științe Medicale
Dr. DOBRIȚOIU Florin Medic Specialist Anatomie Patologică
Dr. RADU Eugen Medic Specialist Medicină de Laborator Conf. Univ. Dr. Disciplină Microbiologie U.M.F. “Carol Davila” Doctor în Științe Medicale
Integrare Clinică
Dr. DUMITRU Adrian Medic Primar Anatomie Patologică Șef Lucrări U.M.F. “Carol Davila”
Cercetător Științific
Doctor în Științe Medicale
Dr. PĂTRAȘCU Oana Maria Medic Primar Anatomie Patologică Șef Lucrări U.M.F. “Carol Davila”
Cercetător Științific
Doctor în Științe Medicale
MARA Laura Cristina Biolog Principal Doctor în Științe Naturale
DUȚU Ana Asistent Medical Principal Șef

COSTACHE MARIANA
Profiles

COSTACHE MARIANA

Medic Primar Anatomie Patologică Doctor in Medicina Profesor Universitar U.M.F. Carol Davila