Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Concurs pentru ocuparea a doua posturi de magazineri

Publicat pe: 01/01/2013

Data ultimei actualizari: 14.01.2014

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea a 2(doua)  posturi de magazineri.

 

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde:

  • ◊ Cerere privind postul
  • ◊ Curriculum vitae
  • ◊ Cazier judiciar
  • ◊ Adeverinta medicala

 

Documente (original si copie):

  • ◊ Carte de identitate
  • ◊ Diploma de bacalaureat
  • ◊ Certificat de casatorie
  • ◊ Carnet de munca

 

Dosarul de concurs se va depune la SERV. – RUNOS pana la data de 08.02.2013.

Concursul va avea loc pe data de 20.02.2013, ora 10.00 la sala de consiliu a SUUB.

Concurentii vor avea la ei cartea de identitate.

Concursul consta intr-o proba scrisa din Bibliografia afisata.

Pentru a fi declarati admisi candidatii trebuie sa obtina minim nota 7.

Comunicarea rezultatelor se face prin afisarea la Sediul SUUB in termen de 3 zile .

Pentru relatii suplimentare va adresati Serviciului RUNOS la  telefon 021/3103307 sau 021/318.05.22 int.195.

 

 

Bibliografia pentru concurs magazineri

1. Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.

2. Legea 98/1994,republicata in 2008 Capitolul VIII – Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente si la normele de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

3. Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste

4. ORDIN 2226 M. F. P./30.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata

5. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

6. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare – Igiena depozitarii (capitolul IX-dispoziții aplicabile produselor alimentare)

7. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animala  transpus in Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată şi completată cu legea 412/2004 – Conditii de depozitare a produselor de origine animala

8. HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare Modul de   depozitare al alimentelor mentinand eticheta producatorului

 

Comisia de concurs