Acte necesare pentru internare

Acasă » Acte necesare pentru internare

Va reamintim ca PENTRU INTERNARE trebuie sa va prezentati cu urmatoarele documente:

 • biletul de trimitere/ scrisoare medicala de revenire la internare emisa din SUUB (urmare a unei alte spitalizari continue sau spitalizari de zi);
 • cartea de identitate;
 • cardul de sanatate;
 • adeverinta de salariat cu precizarea nr. zile concediu medical pe ultimele 12 luni
 • talon de pensie;
 • asigurare facultativa;
 • eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)
 • pentru cetateni straini sau care lucreaza in Romania: pasaport/act de identitate cu fotografie, asigurare de sanatate, card european de asigurari de sanate, eventual permis de sedere si adeverinta de salariat in cazul celor care lucreaza in Romania.

INFORMATII EXTERNARE

Externarea unui pacient internat este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externarii. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a apartinatorilor legali, dar in anumite conditii.

Pacientul primeste la externare urmatoarele documente:

 • Biletul de externare/ scrisoare medicala, cu: decontul de cheltuieli arefent perioadei de spitalizare ( spre instiintare), chitanta, eliberata de biroul contabilitate din cadrul spitalului, pentru cazurile de co-plata; recomandari privind tratamentul la domiciliu (acolo unde este cazul), indicatii privind regimul alimentar si de viata.
 • Prescriptie medicala: reteta electronica gratuita sau compensata (daca este nevoie)
 • Certificatul de concediu medical (in cazul persoanelor ce au calitatea de salariat, la solicitarea acestora);

In cazul externarii la cerere, pacientul va mentiona in scris acest lucru si va specifica faptul ca solicita externarea contrar avizului medical.