Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

ANUNT OCUPARE POSTURI

Publicat pe: 09/12/2016

ANUNT OCUPARE POSTURI

In conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi:
o    un post de cercetator stiintific (medic rezident ultimul an in specialitatea Anatomie Patologica),  in cadrul Nucleului de cercetare stiintifica Anatomie patologica;
o    un post de asistent de cercetare stiintifica (medic rezident specialitatea Anatomie Patologica),  in cadrul Nucleului de cercetare stiintifica Anatomie patologica.

Dosarul de inscriere la concurs, va cuprinde obligatoriu, urmatoarele acte:
•    cerere tip de inscriere;
•    copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta ori echivalenta, insotite de foaia matricola, precum si copie legalizata de pe cartea de munca sau copie-extras dinRegistrul general de evidenta a salariatilor, pentru a dovedi vechimea;
•    copie legalizata de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului, precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice ori academice;
•    curriculum vitae;
•    lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din cel putin 5 lucrari reprezentative;
•    alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare;
•    chitanta de plata a taxei de concurs;
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului.
Durata si finalizarea concursului este de 30 de zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs si de 45 de zile, la nivelul institutiei sau al unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

09.12.2016

Manager,                                
Director Medical                            
Asist. Univ. Dr. Davitoiu Dragos
Sef Serviciu RUNOS
Ec. Capatana Despina