Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Anunt examen promovare

Publicat pe: 25/09/2017

A N U N T

In conformitate cu HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post sau temporar vacant, corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti  anunta examen de promovare pentru:

–        1 tehnician I la Serviciul Tehnic in tehnician IA

–        1 economist I la Serviciul Runos in economist I A

–        1 economist II la Serviciul Achizitii Publice in economist I

–        1 referent de specialitate II la Serviciul Runos in referent de specialitate I

–        1 operator II la Serviciul Administrativ in operator I

–        1 muncitor II-liftiera la Serviciul Administrativ in muncitor I liftiera

–        19 muncitori IV – liftiere in Serviciu Administrativ in muncitor III-liftiere

–        1muncitor IV – zugrav la Serviciul Tehnic in muncitor III – zugrav

Examenul se va desfasura in data de 10.10.2017 ora.10:00, si va consta intr-o proba practica sau test scris la nivelul locului de munca.

Bibliografie & tematica pentru promovare referent I si economist IA –

Serv.Runos:

 1. 1. Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
 2. 2. Ordinul M.S. nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul VII
 3. 3. Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. 4. Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Bibliografie & tematica pentru promovare economist I la Serviciul Achizitii

Publice:

 1. 1. Legea nr.98/2016 privind achizitii le publice
 2. 2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
 3. 3. Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precum si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
 4. 4. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

 

Bibliografie & tematica pentru promovare operator/registrator medical –  Serv.

Administrativ:

1.Utilizarea Microsoft office Suite(Word, Excell)

 1. 1. Utilizarea sistem operare Windows
 2. 2. Legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor acte.
 3. 3. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).
 4. 4. Regulamentul de functionare si organizare SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).

Bibliografie pentru promovare tehnician I in tehnician IA – Serv. Tehnic:

 1. 1. Legislatia in vigoare, referitoare la Dispozitive Medicale.
 2. 2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor OMAI nr.163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
 3. 3. Legea nr.319/2006, HG.1425/2006, HG .955/2006 – legislatia de securitate si sanatate in munca.

Bibliografie pentru promovare muncitor II lifiera in muncitor I liftiera si muncitor IV liftiera in muncitor III liftiera – Serv. Administrativ:

 1. 1. Prescriptii tehnice PT R2- 2010.
 2. 2. Legea nr. 307/2009 privind apararea impotriva incendiilor OMAI nr. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
 3. 3. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006 – legislatia de securitate si sanatate in munca.

Bibliografie pentru promovare zugravi – Serv. Tehnic:

 1. Tehnologia lucrarilor in constructii civile si industriale constructii finisaj .
 2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
 3. OMAI nr. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
 4. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006 – legislatia de securitate si sanatate in munca.

Rezultatele obtinute la concursul de promovare din data de 10.10.2017 vor fi afisate la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB in data de 12.10.2017 ora12:00.

Contestatiile privind rezultatele se pot face in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor,  respectiv pana la 13.10.2017 ora 12:00.

Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 14.10.2017 ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.

Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa pe data de 15.10.2017ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.

MANAGER                       DIRECTOR FIN.CONT.        SEF INTERIMAR SERV.RUNOS

Sef.Lucr.Dr. Nica Adriana Elena             Ec. Saulea Liana                     Ref.spec. Bratu Laura Daniela

 

 


SUBIECTE PROMOVARE REFERENT I/ ECONOMIST IA

SERV. RUNOS

 1. I. a. Incheierea Contractului Individual de Munca.

b. Raspunderea diciplinara.

 1. II. Organizarea concursului pentru ocupare post vacant de medic, medic

dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist.

 1. III. Structura organizatorica a unui spital.

 1. IV. Precizati modul de acordare pentru detinerea titlului stiintific de doctor.