Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Anunt privind anularea concursului pentru ocuparea postului de şef serviciu R.U.N.O.S

Publicat pe: 06/10/2017

Operator de date cu caracter permanent nr. 9351

Nr. 51139 / 06.10.2017

 

ANULARE CONCURS


 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti dispune anularea concursului pentru ocuparea postului de şef serviciu R.U.N.O.S., în condiţiile în care s-au constatat următoarele vicii de procedură:

  1. 1. În anunţul privind organizarea concursului nu s-au stabilit condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de şef serviciu R.U.N.O.S., în acord cu prevederile art. 4 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, regulamentul aprobat prin H.G. nr. 286/2011.

Se constată că singurul criteriu specific stabilit (curs acreditat de specializare în domeniul serviciului – atestat de inspector/specialist resurse umane) nu este de natură să răspundă exigenţelor postului de şef serviciu R.U.N.O.S. din cadrul unui spital public (mai ales al SUUB – spital public, clinică universitară cu peste 1000 de paturi şi peste 4000 de salariaţi), post pentru ocuparea căruia este necesară o vastă experienţă în domeniul postului. Experienţa în domeniul postului nu poate fi, însă, dovedită numai  printr-un atestat de inspector/specialist resurse umane, în condiţiile în care şeful serviciului R.U.N.O.S. din cadrul unui spital public este responsabil de aplicarea legislaţiei specifice domeniului bugetar şi sanitar în activitatea de personal şi salarizare a spitalului, activitate ce solicită vechime în domeniul serviciului.

Tot astfel, se constată faptul că nu a fost stabilită o specializare a studiilor solicitate, specializare care să corespundă domeniului de activitate al postului.

  1. 2. în cadrul comisiei de concurs, respectiv în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au fost nominalizate persoane, care nu au pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul, nefiind îndeplinită condiţia reglementată de art. 8 alin. 2 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011.
  2. 3. din comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, fac parte şi salariaţi ai Serviciului R.U.N.O.S., fiind încălcată interdicţia reglementată de art. 11 lit. c)  din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011 („Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii: […] c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.”).

 

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA


AVIZ JURIDIC Şef interimar Serv. Resurse Umane

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela