Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Anunt examen promovare

Publicat pe: 07/06/2018

Data ultimei actualizari: 19.06.2018

Nr. 28431/06.06.2018


A N U N T


In conformitate cu HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti  anunta examen  de promovare pentru:

–       1 Referent I Serv. RUNOS  – Referent IA

–       1 Registrator medical  U.P.U. – registrator medical principal

–       1 Registrator medical Centru Hemodializa – registrator medical principal

–       3 Operator II – Laborator analize medicale – operator I

–       1 operator III – Sectia Clinica Neurochirurgie II – operator II

–       1 operator III – Ambulatoriu Integrat – operator II

Examenul se va desfasura in data  21.06.2018 de  la ora 10:00 la sediul Spitalului in Sala de Consiliu.

 

Bibliografie pentru promovare referent I A Serv.Runos:

 1. 1. Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
 2. 2. Ordinul M.S. nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare
 3. 3. Legii nr. 95/2006  – Titlul VII  – privind reforma in domeniul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. 4. Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. 5. H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut  in Anexa II la Legea – cadru nr.153/2017.

Bibliografie pentru promovare operator / registrator medical:

 1. 1. Utilizarea Microsoft office Suite(Word, Excell)
 2. 2. Utilizarea sistem operare Windows
 3. 3. Legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor acte.
 4. 4. Legea drepturilor pacientului
 5. 5. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).
 6. 6. Regulamentul de functionare si organizare SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).

 

Sunt declarati promovati candidatii care au obtinul minim 50 puncte.

Rezultatele obtinute la concursul de promovare din data de 21.06.2018 vor fi

afisate la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB in data de 22.06.2018 ora12:00.

Contestatiile privind rezultatele se pot face in termen de 1 zi lucratoare de la

data afisarii rezultatelor,  respectiv pana la 25.06.2018 ora 12:00.

Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 26.06.2018 ora 12:00 la Serviciul Runos

si pe pagina de internet SUUB.

Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa pe data de 27.06.2018

ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.


MANAGER                                DIRECTOR FIN.CONT.INTERIMAR        SEF INTERIMAR SERV.RUNOS

Sef.Lucr.Dr. Nica Adriana Elena                  Ec. Saulea Liana                                     Ref.spec. Bratu Laura Daniela