Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Decizia proiect “SPER” 1704/28.02.2019

Publicat pe: 28/08/2019

Data ultimei actualizari: 09.09.2019

DECIZIA nr. 1704

DIN DATA DE 28.08.2019

 

 

Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti

Şef Lucrări Dr. Nica Adriana Elena

 

Având în vedere:

  • Proiectul „SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal”, cod MySMIS 111207;
  • anunțul nr. 1031/28.08.2019 de recrutare și selecție experți pentru proiectul „SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal”, cod MySMIS 111207;

În temeiul :

  • prevederilor art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza :

  • Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. R / 902 / 25.07.2017

 

D E C I D E :

 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei decizii se constituie comisia de evaluare și selecție pentru personalul contractual din cadrul proiectului „SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal”, cod MySMIS 111207, având următoarea componenţă :

Preşdinte : Prof. Univ. Dr. Oprescu Sorin Mircea 

Membrii : Prof. Univ. Dr. Strîmbu Victor

                   Conf. Univ. Dr. Ion Daniel

 

Art. 2. Începând cu data prezentei decizii se constituie comisia de soluționare a contestațiilor de evaluare și selecție pentru personalul contractual din cadrul proiectului „SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal”, cod MySMIS 111207, având următoarea componenţă :

Preşdinte : Prof. Univ. Dr. Neagu Ștefan 

Membrii : Șef Lucr. Dr. Grădinaru Sebastian

                   Asist. Univ. Dr. Bașca Horia Panțu

 

Art. 3. Secretarul comisiei de evaluare și selecție pentru personalul contractual din cadrul proiectului „SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal”, cod MySMIS 111207 şi al comisiei de soluționare a contestațiilor evaluare și selecție pentru personalul contractual din cadrul proiectului „SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal”, cod MySMIS 111207 este Asist. Univ. Dr. Păduraru Dan Nicolae.

 

Art. 4. Prezenta decizie se comunică persoanelor nominalizate la art.1, art.2 și art.3.

 

 

MANAGER

Şef Lucrări Dr. NICA ADRIANA ELENA

 

 

 

 

 Director Resurse Umane interimar                                     Şef Serviciu Resurse Umane interimar                                                                                                                   

   Consilier Juridic  Mihăilă Andreea                        Referent de Specialitate Bratu Laura Daniela    

 

                                                                                           

 

 

 

Viza de legalitate

Consilier juridic Iancu Cristina Mirela