Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Publicat pe: 03/02/2014

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

  • Asistent medical Compartiment Chirurgie Toracica – 1 post
  • Asistent medical – specialitatea obstetrica ginecologie – moasa – Sectia Clinica Obstetrica – Ginecologie II – 1 post

 

 

Dosarul de concurs se va depune pana la data de 17.02.2014 – inclusiv, si va contine urmatoarele documente :

  • Cerere de inscriere privind postul

  • Curriculum vitae

  • Copia actului de identitate

  • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor

  • Copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca

  • Cazierul judiciar ( pentru registratori medicali sau operatori )

  • Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie, sau unitati sanitare abilitate

  • Dosar de incopciat

 

Concursul va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Data, ora si locul sustinerii probelor de concurs vor fi comunicate in timp util.

Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim nota 7.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la probele de concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.


 

 

Bibliografie :

 

Asistent medical generalist

1. Urgente medico-chirurgicale de L.Titirca;

2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;

3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;

4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare ;

5. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

6. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

7. Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare


Asistent medical obstetrica – ginecologie – moasa

1. Urgente medico-chirurgicale de L.Titirca;

2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;

3. Obstetrica ginecologie – Petrache Vartej

4. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;

5. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare ;

6. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

7. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

8. Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare

Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti – Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serv.R.U.N.O.S. – tel.: 021/310.33.07 sau 021/318.05.22 int.195, 021/318.05.22 int. 304.