Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Acasă » Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

  • Asistent medical Compartiment Chirurgie Toracica – 1 post
  • Asistent medical – specialitatea obstetrica ginecologie – moasa – Sectia Clinica Obstetrica – Ginecologie II – 1 post

 

 

Dosarul de concurs se va depune pana la data de 17.02.2014 – inclusiv, si va contine urmatoarele documente :

  • Cerere de inscriere privind postul

  • Curriculum vitae

  • Copia actului de identitate

  • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor

  • Copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca

  • Cazierul judiciar ( pentru registratori medicali sau operatori )

  • Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie, sau unitati sanitare abilitate

  • Dosar de incopciat

 

Concursul va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Data, ora si locul sustinerii probelor de concurs vor fi comunicate in timp util.

Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim nota 7.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la probele de concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.


 

 

Bibliografie :

 

Asistent medical generalist

1. Urgente medico-chirurgicale de L.Titirca;

2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;

3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;

4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare ;

5. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

6. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

7. Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare


Asistent medical obstetrica – ginecologie – moasa

1. Urgente medico-chirurgicale de L.Titirca;

2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;

3. Obstetrica ginecologie – Petrache Vartej

4. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;

5. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare ;

6. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

7. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

8. Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare

Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti – Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serv.R.U.N.O.S. – tel.: 021/310.33.07 sau 021/318.05.22 int.195, 021/318.05.22 int. 304.