Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Anunt ocupare post, medic specialist Neurochirurgie

Publicat pe: 23/12/2016

ANUNT OCUPARE POST

 

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii, nr.869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, scoate la concurs:

  • un post de medic specialist confirmat in specialitatea Neurochirurgie la Sectia Clinica Neurochirurgie I – temporar vacant pana la 01.07.2017, cu posiblitatea de prelungire.

 

Dosarul de inscriere la concurs, va cuprinde obligatoriu, urmatoarele acte:

  • cerere in care se mentioneaza postul pentru care se doreste sa concureze;
  • copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
  • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
  • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art.628 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la ordin;
  • cazier judiciar;
  • certificatul medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
  • chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in maximum 30 de zile lucratoare, de la publicarea in „Viata medicala”, dar nu mai devreme de 6 zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.

 

23.12.2016

 

 

 

 

 

Manager,

Director Medical
Asist. Univ. Dr. Davitoiu Dragos

Sef Serviciu RUNOS

Ec. Capatana Despina