Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Anunt promovare in grade sau trepte profesionale

Publicat pe: 08/01/2018

Nr. 753/08.01.2018

 

 

A N U N T


In conformitate cu HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti  anunta examen  de promovare pentru:

–        1 referent IA la Serv. Administrativ

–        1 referent IA la Secretariat – Relaţii cu publicul

–        1 referent specialist I la Serv.Runos – Birou Salarizare

–        1 contabil IA la Serv. Financiar

–        2 muncitori calificaţi II – telefonistă la Serviciul Administrativ

–        3 muncitori calificaţi III – telefonistă la Serviciul Administrativ

–        1 muncitor calificat II – lenjereasă la Serviciul Administrativ

–        1 operator I la UPU

–        1 operator I la Ambulatoriu Integrat

 

Examenul se va desfasura in data de 22.01.2018 ora.10:00, si va consta intr-o proba practica sau test scris la nivelul locului de munca

Bibliografie  promovare referent IA – Serv. Administrativ

1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, Capitolul II- Domeniul de aplicare si Capitolul IV-Obligatiile lucratorilor.

2. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

3. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, Capitolul V- Norme de igiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide, art. 36-39 si Capitolul VI-norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica, art 46-52.

4. Legea nr. 477/2004- privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice-cap. II – Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual, art 7.

5. Legea nr. 53/2003 actualizata- codul muncii ,,raspunderea disciplinara (art.247-art252).

 

Bibliografie  promovare referent IA – Secretariat –Relaţii cu publicul

 1. Legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor acte.
 2. Legea nr. 46/2003 cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordin M.S. nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 4. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).
 5. Regulamentul de functionare si organizare SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).

Bibliografie pentru promovare referent specialitate I Serv.Runos – Birou Salarizare:

 1. Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1024/2017, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1582/2017 şi al ministrului sănătăţii nr. 934/2017, valabil începând cu 10/2017
 3. Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare

 

Bibliografie  promovare contabil IA

 1. Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 2. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 3. Ordinul MS nr.1100/14.10.2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite.

 

 

Bibliografie pentru promovare muncitori calificaţi II – telefonistă la Serviciul Administrativ

 

 1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
 2. Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004
 3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, OMAI nr. 163/2007

 

Bibliografie pentru promovare muncitori calificaţi III – telefonistă la Serviciul Administrativ

 1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
 2. Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004
 3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, OMAI nr. 163/2007

 

Bibliografie pentru promovare muncitori calificaţi II – lenjereasă la Serviciul Administrativ

1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cap IV, art. 23

 1. Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual in institutiile publice

3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

4. Norme metodologice de SSM cu privire la locul de munca pentru activitatea in domeniu.

5. Principalele sarcini si functii specifice postului de lenjereasa-croitoreasa.

 

Bibliografie pentru promovare operator:

 1. Utilizarea Microsoft office Suite(Word, Excell)
 2. Utilizarea sistem operare Windows
 3. Legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor acte.
 4. Legea drepturilor pacientului
 5. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).
 6. Regulamentul de functionare si organizare SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).

Rezultatele obtinute la concursul de promovare din data de 22.01.2018 vor fi afisate la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB in data de 23.01.2018 ora12:00.

Contestatiile privind rezultatele se pot face in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor,  respectiv pana la 25.01.2018 ora 12:00.

Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 26.01.2018 ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.

Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa pe data de 29.01.2018 ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.

 

MANAGER                           DIRECTOR FIN.CONT.        SEF INTERIMAR SERV.RUNOS

Sef.Lucr.Dr. Nica Adriana Elena             Ec. Saulea Liana                     Ref.spec. Bratu Laura Daniela