Anunt promovare in grade sau trepte profesionale

Acasă » Anunt promovare in grade sau trepte profesionale

Nr. 753/08.01.2018

 

 

A N U N T


In conformitate cu HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti  anunta examen  de promovare pentru:

–        1 referent IA la Serv. Administrativ

–        1 referent IA la Secretariat – Relaţii cu publicul

–        1 referent specialist I la Serv.Runos – Birou Salarizare

–        1 contabil IA la Serv. Financiar

–        2 muncitori calificaţi II – telefonistă la Serviciul Administrativ

–        3 muncitori calificaţi III – telefonistă la Serviciul Administrativ

–        1 muncitor calificat II – lenjereasă la Serviciul Administrativ

–        1 operator I la UPU

–        1 operator I la Ambulatoriu Integrat

 

Examenul se va desfasura in data de 22.01.2018 ora.10:00, si va consta intr-o proba practica sau test scris la nivelul locului de munca

Bibliografie  promovare referent IA – Serv. Administrativ

1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, Capitolul II- Domeniul de aplicare si Capitolul IV-Obligatiile lucratorilor.

2. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

3. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, Capitolul V- Norme de igiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide, art. 36-39 si Capitolul VI-norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica, art 46-52.

4. Legea nr. 477/2004- privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice-cap. II – Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual, art 7.

5. Legea nr. 53/2003 actualizata- codul muncii ,,raspunderea disciplinara (art.247-art252).

 

Bibliografie  promovare referent IA – Secretariat –Relaţii cu publicul

 1. Legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor acte.
 2. Legea nr. 46/2003 cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordin M.S. nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 4. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).
 5. Regulamentul de functionare si organizare SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).

Bibliografie pentru promovare referent specialitate I Serv.Runos – Birou Salarizare:

 1. Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1024/2017, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1582/2017 şi al ministrului sănătăţii nr. 934/2017, valabil începând cu 10/2017
 3. Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare

 

Bibliografie  promovare contabil IA

 1. Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 2. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 3. Ordinul MS nr.1100/14.10.2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite.

 

 

Bibliografie pentru promovare muncitori calificaţi II – telefonistă la Serviciul Administrativ

 

 1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
 2. Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004
 3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, OMAI nr. 163/2007

 

Bibliografie pentru promovare muncitori calificaţi III – telefonistă la Serviciul Administrativ

 1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
 2. Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004
 3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, OMAI nr. 163/2007

 

Bibliografie pentru promovare muncitori calificaţi II – lenjereasă la Serviciul Administrativ

1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cap IV, art. 23

 1. Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual in institutiile publice

3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

4. Norme metodologice de SSM cu privire la locul de munca pentru activitatea in domeniu.

5. Principalele sarcini si functii specifice postului de lenjereasa-croitoreasa.

 

Bibliografie pentru promovare operator:

 1. Utilizarea Microsoft office Suite(Word, Excell)
 2. Utilizarea sistem operare Windows
 3. Legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor acte.
 4. Legea drepturilor pacientului
 5. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).
 6. Regulamentul de functionare si organizare SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).

Rezultatele obtinute la concursul de promovare din data de 22.01.2018 vor fi afisate la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB in data de 23.01.2018 ora12:00.

Contestatiile privind rezultatele se pot face in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor,  respectiv pana la 25.01.2018 ora 12:00.

Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 26.01.2018 ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.

Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa pe data de 29.01.2018 ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.

 

MANAGER                           DIRECTOR FIN.CONT.        SEF INTERIMAR SERV.RUNOS

Sef.Lucr.Dr. Nica Adriana Elena             Ec. Saulea Liana                     Ref.spec. Bratu Laura Daniela