Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Anunt privind rezultatele finale ale concursului de la Serv. Achizitii Publice

Publicat pe: 13/07/2018

A N U N T

 

Dupa afisarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea unui post
vacant de economist debutant la Serviciul Achizitii Publice Contractare nu s-a
inregistrat nici o contestatie, candidata declarata respinsa dand o declaratie pe
propria raspundere ca nu contesta rezultatul, motiv pentru care rezultatele
evidentiate in catalogul nr. 35369/11.07.2018 raman nemodificate.

 

COMISIE DE CONCURS :
Presedinte: Sef Lucr. Dr. Nica Adriana Elena – Manager S.U.U.B.
Membrii: Ec. I – Brezae Valentina– Serviciul Achizitii Publice
Cons.Juridic IA Mihaila Andreea – Compartiment Juridic
Reprezentant Sindicat Solidaritatea Sanitara (Sindicat reprezentativ)
Secretar: ref.spec.I Curcan Luminita – Serviciul RUNOS