Anunt privind rezultatele finale ale concursului de la Serv. Achizitii Publice

Acasă » Anunt privind rezultatele finale ale concursului de la Serv. Achizitii Publice

A N U N T

 

Dupa afisarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea unui post
vacant de economist debutant la Serviciul Achizitii Publice Contractare nu s-a
inregistrat nici o contestatie, candidata declarata respinsa dand o declaratie pe
propria raspundere ca nu contesta rezultatul, motiv pentru care rezultatele
evidentiate in catalogul nr. 35369/11.07.2018 raman nemodificate.

 

COMISIE DE CONCURS :
Presedinte: Sef Lucr. Dr. Nica Adriana Elena – Manager S.U.U.B.
Membrii: Ec. I – Brezae Valentina– Serviciul Achizitii Publice
Cons.Juridic IA Mihaila Andreea – Compartiment Juridic
Reprezentant Sindicat Solidaritatea Sanitara (Sindicat reprezentativ)
Secretar: ref.spec.I Curcan Luminita – Serviciul RUNOS