Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Proces verbal, comisie de solutionare a contestatiilor depuse de candidatii respinsi

Publicat pe: 15/11/2018

Nr. 59379/15.11.2018

 

PROCES – VERBAL INCHEIAT ASTAZI 14.11.2018 IN CADRUL SEDINTEI

COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR DEPUSE DE CANDIDATII RESPINSI

LA SELECTIA DOSARELOR PENTRU POSTUL DE SEF SERVICIU ADMINISTRATIV


Prin Anuntul de concurs nr. 54752 din data de 24.10.2018, pentru ocuparea postului de Şef Serviciu in cadrul Serviciul Administrativ, au fost stabilite conditiile de participare in conformitate cu art. 3 din HG nr. 286/2011.

Conform Calendarului de concurs cuprins in Anuntul nr.54752/24.10.2018, contestatiile fata de rezultatele de verificare a dosarelor se pot formula in perioada 13.11.2018 ora 10.00 – 14.11.2018 ora 10.00.

In data de 14.11.2018, ora 10.19, la registratura electronica a SUUB, domnul Mircea Radu a depus contestatie impotriva etapei de selectie a dosarelor, contestatie inregistrata sub nr. 59131/14.11.2018.

Avand in vedere dispozitiile art. 31 din HG nr. 286/2011, coroborat cu Calendarul de concurs publicat prin anuntul nr. 54752 din data de 24.10.2018, care prevad ca termenul pentru formularea contestatiilor  este de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii selectiei dosarelor, respectiv cel tarziu in data de 14.11.2018 ora 10.00, luand in considerare faptul ca afisarea rezultatelor selectiei dosarelor a fost realizata in data de 13.11.2018 ora 10:00 , inregistrata sub nr. 58842/13.11.2018,  precum si data si ora depunerii contestatiei, respectiv 14.11.2018 ora 10.19, Comisia de solutionare a contestatiilor constata ca aceasta a fost tardiv formulata in raport de dispozitiile legale mentionate, motiv pentru care nu procedeaza la analiza pe fond a contestatiei.

I se va comunica domnului Mircea Radu motivul respingerii contestatiei astfel cum a fost formulat in prezentul proces-verbal in termenul prevazut in Calendarul de concurs, respectiv data de 15.11.2018 ora 10:00.

 

Comisia de contestatii

Presedinte: Conf.dr. Ionescu Dorin – Director Medical

Membrii:  Ec. Sebestean Anghel – Sef Serviciul Achizitii Publice – Contractare

Ing. Tamazlicaru Cristian – Sef Serviciul Tehnic


Nr. 59380/15.11.2018

 

PROCES – VERBAL INCHEIAT ASTAZI 14.11.2018 IN CADRUL SEDINTEI

COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR DEPUSE DE CANDIDATII RESPINSI

LA SELECTIA DOSARELOR PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL PE SPITAL


Prin Anuntul de concurs nr. 54752 din data de 24.10.2018, pentru ocuparea posturilor  de asistent medical principal pe spital, au fost stabilite conditiile de participare in conformitate cu  HG nr. 286/2011.

Conform Calendarului de concurs cuprins in Anuntul nr.54752/24.10.2018, contestatiile fata de rezultatele de verificare a dosarelor se pot formula in perioada 13.11.2018 ora 10.00 – 14.11.2018 ora 10.00.

In data de 14.11.2018 ora 09:50 a fost inregistrat la registratura electronica a SUUB contestatia nr. 59127 depusa de catre domnul Bungeanu Calin.

In urma depunerii contestatiei domnului Bungeanu Calin, Comisia de solutionare a Contestatiilor pentru ocuparea posturilor de asistenti medicali principali pe Spital a reanalizat dosarul susnumitului si a concluzionat ca acesta nu indeplineste criteriul specific” Dovada detinerii Certificatului de membru in termen de valabilitate”.

I se va comunica domnului Bungeanu Calin  motivul respingerii contestatiei astfel cum a fost formulat in prezentul proces-verbal in termenul prevazut in Calendarul de concurs, respectiv data de 15.11.2018 ora 10:00.

 

Comisia de contestatii

Presedinte: Dr. Badea Nicoleta – Medic primar UPU

Membrii:  Asist.med.pr.Naparu Ioana – Asistent sef Sectia Clinica cardiologie I si II

Asist.med.pr. Toma Florentina  – Asistent sef Sectia Clinica Neurochirurgie   II