Proces verbal, comisie de solutionare a contestatiilor depuse de candidatii respinsi


Nr. 59379/15.11.2018

 

 

 

PROCES – VERBAL INCHEIAT ASTAZI 14.11.2018 IN CADRUL SEDINTEI

COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR DEPUSE DE CANDIDATII RESPINSI

LA SELECTIA DOSARELOR PENTRU POSTUL DE SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

 

 

Prin Anuntul de concurs nr. 54752 din data de 24.10.2018, pentru ocuparea postului de Şef Serviciu in cadrul Serviciul Administrativ, au fost stabilite conditiile de participare in conformitate cu art. 3 din HG nr. 286/2011.

Conform Calendarului de concurs cuprins in Anuntul nr.54752/24.10.2018, contestatiile fata de rezultatele de verificare a dosarelor se pot formula in perioada 13.11.2018 ora 10.00 – 14.11.2018 ora 10.00.

In data de 14.11.2018, ora 10.19, la registratura electronica a SUUB, domnul Mircea Radu a depus contestatie impotriva etapei de selectie a dosarelor, contestatie inregistrata sub nr. 59131/14.11.2018.

Avand in vedere dispozitiile art. 31 din HG nr. 286/2011, coroborat cu Calendarul de concurs publicat prin anuntul nr. 54752 din data de 24.10.2018, care prevad ca termenul pentru formularea contestatiilor  este de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii selectiei dosarelor, respectiv cel tarziu in data de 14.11.2018 ora 10.00, luand in considerare faptul ca afisarea rezultatelor selectiei dosarelor a fost realizata in data de 13.11.2018 ora 10:00 , inregistrata sub nr. 58842/13.11.2018,  precum si data si ora depunerii contestatiei, respectiv 14.11.2018 ora 10.19, Comisia de solutionare a contestatiilor constata ca aceasta a fost tardiv formulata in raport de dispozitiile legale mentionate, motiv pentru care nu procedeaza la analiza pe fond a contestatiei.

I se va comunica domnului Mircea Radu motivul respingerii contestatiei astfel cum a fost formulat in prezentul proces-verbal in termenul prevazut in Calendarul de concurs, respectiv data de 15.11.2018 ora 10:00.

 

 

Comisia de contestatii

 

Presedinte: Conf.dr. Ionescu Dorin – Director Medical

 

Membrii:  Ec. Sebestean Anghel – Sef Serviciul Achizitii Publice – Contractare

 

Ing. Tamazlicaru Cristian – Sef Serviciul Tehnic

 


Nr. 59380/15.11.2018

 

 

PROCES – VERBAL INCHEIAT ASTAZI 14.11.2018 IN CADRUL SEDINTEI

COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR DEPUSE DE CANDIDATII RESPINSI

LA SELECTIA DOSARELOR PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL PE SPITAL

 

 

Prin Anuntul de concurs nr. 54752 din data de 24.10.2018, pentru ocuparea posturilor  de asistent medical principal pe spital, au fost stabilite conditiile de participare in conformitate cu  HG nr. 286/2011.

Conform Calendarului de concurs cuprins in Anuntul nr.54752/24.10.2018, contestatiile fata de rezultatele de verificare a dosarelor se pot formula in perioada 13.11.2018 ora 10.00 – 14.11.2018 ora 10.00.

In data de 14.11.2018 ora 09:50 a fost inregistrat la registratura electronica a SUUB contestatia nr. 59127 depusa de catre domnul Bungeanu Calin.

In urma depunerii contestatiei domnului Bungeanu Calin, Comisia de solutionare a Contestatiilor pentru ocuparea posturilor de asistenti medicali principali pe Spital a reanalizat dosarul susnumitului si a concluzionat ca acesta nu indeplineste criteriul specific” Dovada detinerii Certificatului de membru in termen de valabilitate”.

I se va comunica domnului Bungeanu Calin  motivul respingerii contestatiei astfel cum a fost formulat in prezentul proces-verbal in termenul prevazut in Calendarul de concurs, respectiv data de 15.11.2018 ora 10:00.

 

 

 

Comisia de contestatii

 

Presedinte: Dr. Badea Nicoleta – Medic primar UPU

 

Membrii:  Asist.med.pr.Naparu Ioana – Asistent sef Sectia Clinica cardiologie I si II

 

Asist.med.pr. Toma Florentina  – Asistent sef Sectia Clinica Neurochirurgie   II