Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Anunt anulare concurs pentru ocuparea unui post vacant cu norma intreaga de medic specialist, specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala la Laboratorul Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala

Publicat pe: 11/03/2019

Data ultimei actualizari: 14.03.2019

Nr. 13773/11.03.2019

 

ANUNŢ ANULARE CONCURS

PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT CU NORMĂ ÎNTREAGĂ 

DE MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ LA LABORATORUL CLINIC DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 

 

            Având în vedere procesul-verbal întocmit în data de 11 martie 2019 ora 9.45 de către membrii comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală din care rezultă faptul că nu sunt întrunite condiţiile privind demararea procedurii concursului sus-menţionat, dat fiind faptul că dintre cei doi candaţi înscrişi la concurs, unul a fost absent iar cel de-al doilea candidat nu deţine la dosarul de concurs certificatul de medic specialist specialitatea radiologie şi imagistică medicală conform prevederilor anexei 1 art. 6 alin. 2 lit. b) din Ordinul Minsistrului Sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, se anulează concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală (publicat în „Viaţa Medicală” nr. 51-52 din 21.12.2018).

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

 

 

DIRECTOR RESURSE UMANE INTERIMAR                

        Consilier Juridic Mihăilă Andreea

                                      

 Şef Serv. Resurse Umane interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela