Anunt anulare concurs pentru ocuparea unui post vacant cu norma intreaga de medic specialist, specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala la Laboratorul Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala

Acasă » Anunt anulare concurs pentru ocuparea unui post vacant cu norma intreaga de medic specialist, specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala la Laboratorul Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala

Nr. 13773/11.03.2019

 

ANUNŢ ANULARE CONCURS

PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT CU NORMĂ ÎNTREAGĂ 

DE MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ LA LABORATORUL CLINIC DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 

 

            Având în vedere procesul-verbal întocmit în data de 11 martie 2019 ora 9.45 de către membrii comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală din care rezultă faptul că nu sunt întrunite condiţiile privind demararea procedurii concursului sus-menţionat, dat fiind faptul că dintre cei doi candaţi înscrişi la concurs, unul a fost absent iar cel de-al doilea candidat nu deţine la dosarul de concurs certificatul de medic specialist specialitatea radiologie şi imagistică medicală conform prevederilor anexei 1 art. 6 alin. 2 lit. b) din Ordinul Minsistrului Sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, se anulează concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală (publicat în „Viaţa Medicală” nr. 51-52 din 21.12.2018).

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

 

 

DIRECTOR RESURSE UMANE INTERIMAR                

        Consilier Juridic Mihăilă Andreea

                                      

 Şef Serv. Resurse Umane interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela