Anunț privind concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Universitar de Urgență București.

Nr. 28364/16.05.2023

ANUNŢ

privind concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

(anunț nr. 23248/24.04.2023)

 

Având în vedere O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 415/15.05.2023, prin prezenta vă informăm că procedura de ocupare a posturilor vacante evidențiate în anunțul nr.  23248/24.04.2023, nu mai poate continua dat fiind faptul că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. IV alin. (6) din O.U.G. nr. 34/12.05.2023 potrivit căruia: „Pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului privind concursul”.

 

MANAGER

Prof. Univ. Dr. Cîrstoiu Florin Cătălin

 

Director Resurse Umane interimar
Compartiment Juridic
Ref. Spec. Bratu Laura Daniela
Cons. juridic Voiculescu Mihai Alexandru