GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT

Acasă » GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT

COMISIA DE CONCURS

GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 

1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului – 1p

2. Analiza SWOT a spitalului – 1p

3. Identificarea problemelor critice – 1p

4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute – 1p

5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată – 5p

a. Scop – 1p

b. Obiective – 1p

c. Activităţi – 1p

– definire (0.25p);

– încadrare în timp – grafic Gantt (0.25p);

– resurse necesare – umane, materiale, financiare (0.25p);

– responsabilităţi (0.25p);

d. Rezultate aşteptate – 1p

e. Indicatori – evaluare, monitorizare – 1p

6. Din oficiu – 1p

 

Total – 10 puncte