Anunt contestatii concurs ocupare posturi vacante la Serviciul Achizitii

Acasă » Anunt contestatii concurs ocupare posturi vacante la Serviciul Achizitii

Nr .45112/03.09.2018

 

A N U N T


Dupa  afisarea rezultatelor de la proba practica ale concursului pentru ocuparea

unor  posturi vacante de: economist debutant, referent de specialitate debutant,   nu s-au

inregistrat contestatii,  motiv pentru care rezultatele evidentiate in catalogul nr.

44689/31.08.2018 raman nemodificate.

 

COMISIE DE CONCURS :

Presedinte : Conf.Dr. Ionescu Dorin – Director Medical S.U.U.B.

Membrii :    Ec. Spec. IA Sander Georgiana – Sef interimar Serviciul Achizitii Publice Contractare

Consl.juridic IA Mihaila Andreea – Compartiment Juridic

Reprezentant Sindicat Solidaritatea Sanitara ( sindicat reprezentativ )

Secretar :     Ref.Spec.Curcan Luminita – Serv. Resurse Umane