Anunt examen de promovare

Acasă » Anunt examen de promovare

 

A N U N T

In conformitate cu HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a uniu post sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti  anunta examen  de promovare pentru:

–        1 asistent medical debutant la Sectia Clinica Ortopedie Traumatologie I-asist.med.

–        1 operator debutant la Sectia Clinica Hematologie in operator III

–        1 operator  II la Sectia Clinica Hematologie in operator I

–        1 operator debutant la Compartimet oncologie medicala in operator III

–        1 economist  II la Serviciul Contabilitate in economist I

–        1 referent II la Ambulatoriul Integrat de Spital in referent I

–        1 inginer I la Compartiment S.S.M. in inginer 1A

–        1 muncitor II  – lacatus la Serviciul Tehnic in muncitor I – lacatus

–        1 muncitor IV- instalator la Serviciul Tehnic in muncitor III – instalator

–        2 muncitori IV – electrician la Serviciul Tehnic in muncitor – electrician

–        1 muncitor IV – electronist la Serviciul Tehnic in muncitor III – electronist

–        1 muncitor IV – zugrav la Serviciul Tehnic in muncitor III – zugrav

–        1 muncitor IV – zidar la Serviciul Tehnic in muncitor III – zidar

–        2 muncitori IV – fochist la Serviciul Tehnic in muncitori III – fochist

–        3 muncitori IV – frizer la Serviciul Administrativ in muncitori III – frizer

Examenul se va desfasura in data de 21.07.2017 la ora 10:00 la sediul Spitalului in

Amfitetrul mic.

Bibliografie  promovare asistent medical :

 1. Tehnica ingrijirii bolnavilor – vol.I-II Carol Mozes (Edit.Medicala 1997)
 2. Ghid de nursing – Lucretia Titirca (Edit. medicala 1995)
 3. Ordinul M.S. nr.916/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea, supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale.
 4. Ordinul M.S. nr. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilozqarea in unitatile sanitare.

 

 

 

Bibliografie & tematica pentru promovare operator/registrator medical:

 1. Utilizarea Microsoft office Suite(Word, Excell)
 2. Utilizarea sistem operare Windows
 3. Legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor acte.
 4. Legea drepturilor pacientului
 5. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).
 6. Regulamentul de functionare si organizare SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).

Bibliografie  promovare economist I

 1. Legea nr.95/2006,privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificarile si completarile ulterioare :Titlul VII –Spitale ;
 2. Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 3. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 4. Ordinul MFP nr.1792/2002 pt.aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonantarea  si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
 5. Ordinul MFP nr.2226 din 27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de catre  persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata
 6. Ordinul nr .1917/12.12.2005 pt.aprobarea  Normelor metodologiceprivind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare ;
 7. Ordinul MS nr.1100/14.10.2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite.
 8. HG 2139/2004 pt aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

 

Bibliografie pentru promovare referent

 1. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul M.F. nr. 2681/2005 privind invetarierea patrimoniului.
 3. Decretul nr. 209/1976 privind regulamentul operatiunilor de casa.

 

Bibliografie pentru promovare inginer IA

 1. Legea 319/2006 a SSM

–          Cap. III sectiunea1,3,4,6,si 7

–          Cap.IV, V, VI, si VII

 1. HG 1425/2006 cu modificarile ulterioare(norme de aplicare a Legii nr. 319/2006)

–          Art.2,15,46

–          Cap.VII sectiunea 1- 3 si 11

 1. HG 1048/2006 (EIP) – anexele 2 si 3
 2. HG 1091/2006 (cerinte minime locuri munca) – Anexele 1 si 2
 3. HG 1092/2006(agenti biologici) – art.4,11,12 si 15
 4. HG 1093/2006 (agenti cancerigeni si mutageni)

– art.5: cap.II sectiunile 1 si 2

 1. HG 355/2007 (supravegherea sanatatii lucratorilor) – art.9 si anexa nr.3

(fisa de identificare a riscurilor profesionale)

 1. HG 243/2013 (obiecte ascutite sector spitalicesc) – art. 4 si 9
 2. Ordinul MS 1101/2016 (supravegherea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale – anexa nr.3.

 

Bibliografie pentru promovare lacatus:

 1. Rezistenta materialelor si organe masini . Autori: V. Drobota, M. Atanasiu,

N. Stere.

2.  Norme de protectia muncii specifice industriei constructoare de mesini.

Autor: Ministerul Industriei constructoare de masini.

3      Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

4      OMAI nr. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.

5      Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006 – legislatia de securitate si sanatate in munca.

Bibliografie pentru promovare instalator:

 1. Instalatii tehnico-sanitare si de gaze – Autor: Stefan Vintila, Gheorghe Constantinescu
 2. Instalatii de incalzire sanitare si gaz (Exploatare, Intretinere, reparatii) – Autori: Mihai Ilina, Constantin Luta – Editura Tehnica Bucuresti 1974
 3. Cazane si turbine cu abur
 4. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
 5. OMAI nr. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
 6. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006 – legislatia de securitate si sanatate in munca.

Bibliografie pentru promovare electrician:

 1. Agenda electricianului – Autor E. Pietrareanu
 2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
 3. OMAI nr. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
 4. Legea 319/2006, H.G. 1425/2006, H.G. 955/2006 – legislatia de securitate si sanatate in munca.

Bibliografie pentru promovare electronist:

 1. Circuite cu semiconductoare in industrie. Amplificatoare si oscilatoare –  A .Vataselu.
 2. Circuite electrice –  M. Savescu.
 3. Marimi electronice – Editura Nicolau.
 4. Indreptar pentru electronisti vol.I – III – C. Gazdaru, M. Constantinescu.
 5. 5. Circuite integrate analogice. Catalog, R. Rapeanu.
 6. 6. Manualul muncitorului electronist – I. Ristea.
 7. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Ordinul nr. 231/25.09.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.

 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor  OMAI nr. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
 2. Legea 319/2006, H.G. 1425/2006, H.G. 955/2006 – legislatia de securitate si sanatate in munca.

Bibliografie pentru promovare zugravi – zidari:

 1. Tehnologia lucrarilor in constructii civile si industriale constructii finisaj .
 2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
 3. OMAI nr. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
 4. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006 – legislatia de securitate si sanatate in munca.

Bibliografie pentru promovare fochist:

1. PRESCRIPTII TEHNICE PT A1 – 210

–  Clasificarea si autorizarea fochistilor

–  Partile principale ale unui cazan

–  Exploatarea cazanelor

–  Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda

–  Deservirea cazanelor de incalzire centrala

–  Revizia interioara, incarcarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si

revizia exterioara a cazanelor.

–   Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor

–   Evidenta exploatarii cazanelor

–  Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului,

pornirea cazanului, functionarea cazanului, oprirea, racirea si golirea

cazanului.

2.  Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor .

3.  OMAI nr. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.

4.  Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006 – legislatia de securitate si

sanatate in munca.

Bibliografie pentru promovare frizer:

 1. Principalele sarcini si functii specifice fisei postului de frizer
 2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 3. Principalele datorii ale unui frizer cu care sa-si desfasoarea activitatea la locul de munca intr-o institutie spitaliceasca
 4. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a pesonalului contractual in institutiile piblice
 5. Legea nr.315/2006 a securitatii in munca – Cap.IV art.23.

 

Rezultatele obtinute la concursul de promovare din data de 21.07.2017 vor fi afisate la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB in data de 24.07.2017 ora12:00.

Contestatiile privind rezultatele se pot face in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor,  respectiv pana la 25.07.2017 ora 12:00.

Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 26.07.2017 ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.

Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa pe data de 27.07.2017 ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.

MANAGER INTERIMAR           DIRECTOR FIN.CONT.        SEF INTERIMAR SERV.RUNOS

Sef.Lucr.Dr. Nica Adriana Elena              Ec. Saulea Liana                      Ref.spec. Bratu Laura Daniela