Anunt examen promovare

Acasă » Anunt examen promovare

Nr.46.306/10.09.2018

 

A N U N T


In conformitate cu HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti anunta examen de promovare pentru:

 

– 1 Asistent medical debutant Sectia clinica ATI IIAsistent medical

– 1 Asistent medical debutant DieteticaAsistent medical

– 1 Registrator medical debutant Sectia Clinica Medicina Interna IIRegistrator medical

– 1 Registrator medical debutant Statia Centrala de SterilizareRegistrator medical

– 1 Registrator medical debutant Compartiment ORLRegistrator medical

– 1 Registrator medical Bloc OperatorRegistrator medical principal

– 1 Registrator medical Compartiment Chirurgie VascularaRegistrator medical principal

– 1 Operator II Sectia Clinica Medicina Interna IIIOperator I

– 1 Operator II Sectia Clinica GastroenterologieOperator I

– 1 Operator III Sectia Clinica Ortopedie si Traumatologie IOperator II

– 1 Operator III Sectia Clinica Ortopedie si Traumatologie IIOperator II

– 1 Operator debutant Sectia Clinica Chirurgie IVOperator III

– 1 Operator debutant Laborator analize medicaleOperator III

– 1 Operator II UPUOperator I

– 1 Operator II Compartiment Chirurgie VascularaOperator I

– 1 Operator II Ambulatoriul IntegratOperator I

– 1 Magaziner debutant Magazie materialeMagaziner

– 1 Muncitor II-fochist Serviciul TehnicMuncitor I-fochist

– 2 Muncitor II-instalator Serviciul TehnicMuncitor I-instalator

Examenul se va desfasura in data de 25.09.2018, de la ora 10:00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, la nivelul locului de munca si va consta intr-o proba practica sau test scris.

Bibliografie pentru promovare asistent medical:

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi            funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din       România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin            Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordin Nr.1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,         prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

3. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și            sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de          evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru             dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în            funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței      procesului de sterilizare;

4. Ordin MS nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea           deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale, Definitii/ Clasificari/ Colectare la      locul producerii/ Ambalarea deseurilor/ Depozitare temporara.

5. Programul National de Educatie Medicala Continua

6. Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si moaselor din Romania

7. Regulamentul de Organizare si functionare al OAMGMAMR

8. Centrul de Educatie si Dezvoltare Profesionala al OAMGMAMR

9. Tehnica ingrijirii bolnavului – vol.I-II Carol Mozes

10. Ghid de nursing – Lucretia Titirca

 

Bibliografie pentru promovare asistent medical – Dietetica:

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi            funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din       România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin            Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordin Nr.1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,         prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

3. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și            sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de          evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru             dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în            funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței      procesului de sterilizare;

4. Ordin MS nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea           deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale, Definitii/ Clasificari/ Colectare la      locul producerii/ Ambalarea deseurilor/ Depozitare temporara.

Bibliografie pentru promovare operator / registrator medical:

  1. Utilizarea Microsoft office Suite(Word, Excell)
  2. Utilizarea sistem operare Windows
  3. Legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor acte.
  4. Legea drepturilor pacientului
  5. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).
  6. Regulamentul de functionare si organizare SUUB (poate fi accesat pe Website-ul SUUB).

Bibliografie pentru promovare magaziner:

1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură         cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

2. Ordin nr.2.634 din 5 noiembrie 2015 al ministrului finantelor publice privind documentele financiar-       contabile.

3. Ordin  Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea       inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

Bibliografie pentru promovare fochist:

1. Prescriptii tehnice PT A1 – 2010

2. Clasificarea si autorizarea fochistilor;

3. Partile principale ale unui cazan;

4. Exploatarea cazanelor;

5. Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda;

6. Deservirea cazanelor de incalzire centrala;

7. Revizia interioara, incercarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si revizia exterioara a cazanelor;

8. Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor;

9. Evidentaexploatarii cazanelor;

10. Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, functionarea cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului;

11. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

12. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor

13. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

Bibliografie pentru promovare instalatori:

1. Instalatii tehnico-sanitare si de gaze – Stefan Vintila; Gheorghe Constantinescu reeditare imbunatatita a editiei din anul 1987;

2. Instalatii de incalzire sanitare si gaz ( Exploatare: Intretinere; Reparatii ) –  Mihai Ilina; Constantin           3. Luta Editura Tehnica Bucuresti 1974;

4. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

5. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor;

6. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca.

 

Rezultatele obtinute la examenul de promovare din data de 25.09.2018 vor fi afisate la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB, in data de 26.09.2018, ora 12:00.

Contestatiile privind rezultatele se pot depune in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, respectiv 27.09.2018, ora 12:00.

Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 28.09.2018, ora 12:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa pe data de 01.10.2018, ora 12:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

 

 

 

MANAGER

 

Sef. Lucr.Dr. Nica Adriana Elena

 

 

 

 

Sef Serviciu Financiar                                                                    Sef Interimar Serv.Resurse Umane

cu atributii de Director Financiar Contabil                                                  Ref.spec. Bratu Laura Daniela

Ec. Stan Georgeta