Anunţ modificare calendar concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul Serviciului de Achizitii

Nr. 39648/02.08.2018

 

 

ANUNŢ

PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

PENTRU POSTURILE EVIDENŢIATE ÎN ANUNŢUL NR. 36.288/16.07.2018

 

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti anunţă modificarea calendarului de concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de economist debutant, referent de specialitate gr. I, referent de specialitate debutant în cadrul Serviciului Achizitii Publice Contractare şi consilier juridic gr. II în cadrul Compartimentului Juridic, după cum urmează:

 

23.08.2018, ora 1000 – susţinerea probei scrise la Sala de Consiliu a SUUB (etaj 1)

24.08.2018, ora 1200afişarea rezultatelor probei scrise

( se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro )

24.08.2018, ora 1200 – 27.08.2018, ora 1200formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei scrise

28.08.2018, ora 1200 afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa

30.08.2018, ora 1000 – susţinerea probei practice la Sala de Consiliu a SUUB (etaj 1)

31.08.2018, ora 1000afişarea rezultatelor probei practice

( se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro )

31.08.2018, ora 1000 – 03.09.2018, ora 1000formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei practice

04.09.2018, ora 1000afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică

04.09.2018, ora 1200 – afişarea rezultatelor finale

( se va afişa la sediul SUUB – Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spitalului  www.suubucuresti.ro ) .

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti –  Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane – tel.: 021/318.05.22 int.195 sau 395 şi pe pagina de internet a unităţii, respectiv www.suubucuresti.ro .

 

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

 

 

 

Compartiment Juridic                                                                 Şef interimar Serv. Resurse Umane

Cons. Juridic I Mihăilă Andreea                                                          Ref. Spec. I Bratu Laura Daniela