Situația candidaților înscriși la concursul de ocupare a postului de medic specialist Medicina Internă

Acasă » Situația candidaților înscriși la concursul de ocupare a postului de medic specialist Medicina Internă

Operator de date cu caracter personal nr. 9351

Nr. 100/03.01.2019

 

SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLICAT

ÎN “VIAŢA MEDICALA”  NR. 50 DIN DATA DE 14.12.2018 PENTRU

OCUPAREA UNUI POST VACANT CU NORMĂ ÎNTREAGĂ DE MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA MEDICINĂ INTERNĂ

LA SECŢIA CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ III


Medic specialist (specialitatea medicină internă) la Secţia Clinică Medicnă Internă III – 1 post vacant cu normă întreagă

Nr.crt.

Nume si prenume

Dosar

Observatii

admis respins
1 Şerban Ioana Andreea DA    

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA


Şef Serv. Resurse Umane interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela