Anunt ocupare posturi cercetare

Acasă » Anunt ocupare posturi cercetare

ANUNT OCUPARE POSTURI

 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi:

– un post de cercetator stiintific (biolog) in cadrul Nucleului de cercetare stiintifica Anatomie patologica;

– un post de asistent de cercetare stiintifica (medic rezident) in cadrul Laboratorului de cercetare stiintifica Ortopedie-Traumatologie.

 

Dosarul de inscriere la concurs, va cuprinde obligatoriu, urmatoarele acte:

– cerere tip de inscriere;

– copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta ori echivalenta, insotite de foaia matricola;

– copie legalizata de pe cartea de munca;

– copie legalizata de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului, precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice ori academice;

– curriculum vitae;

– recomandare;

– lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din cel putin 5 lucrari reprezentative;

– declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care doreste sa concureze;

– certificat privind starea de sanatate;

– certificat profesional curent eliberat de Colegiul Medicilor;

– alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare;

– chitanta de plata a taxei de concurs;

 

Inscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, Splaiul Independentei, nr.169, sector 5, Serviciul RUNOS.

Tematica de concurs pentru postul de cercetator stiintific va fi Biologie moleculara, iar pentru postul de asistent de cercetare va fi cea pentru concursul de rezidentiat, domeniul medicina.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 30 de zile calendaristice, de la data publicarii anuntului in „Viata medicala

Durata si finalizarea concursului este de 30 de zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul institutiei sau al unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel: 021.310.33.07

 

22.04.2016