Anunt ocupare posturi Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva, Oftalmologie si Radiologie si imagistica medicala

Acasă » Anunt ocupare posturi Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva, Oftalmologie si Radiologie si imagistica medicala

ANUNT OCUPARE POSTURI

 

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii, nr.869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi:

– un post cu jumatate de norma de  medic primar Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva la Sectia  clinica Chirurgie plastica-microchirugie reconstructiva.

– un post cu jumatate de norma de  medic specialist Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva la Sectia  clinica Chirurgie plastica-microchirugie reconstructiva.

– doua posturi cu jumatate de norma de medic primar Oftalmologie la Sectia clinica Oftalmologie.

– un post de medic primar Radiologie-imagistica medicala pentru  Laboratorul clinic Radiologie si imagistica medicala.

Dosarul de inscriere la concurs, va cuprinde obligatoriu, urmatoarele acte:

– cerere in care se mentioneaza postul pentru care se doreste sa concureze;

– copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de conformitate in gradul profesional;

– copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

– dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art.628 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la ordin;

– cazier judiciar;

– certificatul medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

– chitanta de plata a taxei de concurs.

– copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”

 

 

15.12.2016

 

 

 

 

 

PENTRU MANAGER,

DIRECTOR MEDICAL

AS. UNIV. DR. DAVITOIU DRAGOS

SEF SERV. RUNOS

Ec. Despina Capatina