Anunt ocupare posturi medici

Acasă » Anunt ocupare posturi medici

ANUNT OCUPARE POSTURI

 

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii, nr.869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, scoate la concurs urmatoarele posturi:

– un post cu jumatate de norma de medic specialist Gastroenterologie la Sectia clinica Gastroenterologie;

– un post de medic specialist Medicina Nucleara pentru Laboratorul de Medicina Nucleara;

– doua posturi cu jumatate de norma de medic primar Hematologie la Sectia clinica Hematologie;

– un post de medic specialist Neurologie la Sectia Neurologie

– un post medic specialist Neurologie la Unitatea de accidente vasculare cerebrale acute.

 

Dosarul de inscriere la concurs, va cuprinde obligatoriu, urmatoarele acte:

– cerere in care se mentioneaza postul pentru care se doreste sa concureze;

– copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de conformitate in gradul profesional;

– copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

– dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.447 alin. (1) lit. e) sau f), la art.531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art.618 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la ordin;

– cazier judiciar;

– certificatul medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

– chitanta de plata a taxei de concurs.

 

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

 

22.04.2016