Anunt ocupare posturi vacante

Acasă » Anunt ocupare posturi vacante

Operator de date cu carcter personal nr. 9351

Nr. 50153 / 06.10.2016

ANUNT

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

 • Asistent medical specialitatea medicina generala

–        Centrul de Hemodializa – 1 post

–        Bloc Operator – 1 post

–        Compartiment Oncologie Medicala – 1 post

–        Sectia Cl. ATI I – 2 posturi

–        Sectia Cl. ATI II – 2 posturi

–        Sectia ATI III – 2 posturi

–        Sectia Cl. ATI I – ANESTEZIE – 2 posturi

–        Sectia Cl. ATI II – ANESTEZIE – 2 posturi

–        Sectia ATI III – ANESTEZIE – 2 posturi

–        Compartiment Angiografie – 2 posturi

–        Compartiment Transplant Medular – 14 posturi

–        Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie I – 2 posturi

–        Sectia Cl. Chirurgie Generala I – 2 posturi

–        Sectia Cl. Chirurgie Generala III – 1 post

–        Sectia Cl. Chirurgie Generala IV – 1 post

–        Sectia Cl. Neurochirurgie I – 3 posturi

–        Sectia Cl. Neurochirurgie II – 2 posturi

–        Sectia Cl. Neurologie – 5 posturi

–        Sectia Cl. Chirurgie Plastica Microchirurgie Reconstructiva – 1 post

–        Sectia Cl. Gastroenterologie – 3 posturi

–        Sectia Cl. Medicina Interna III – 2 posturi

–        Sectia Neonatologie – 1 post

–        Sectia Cl. Ortopedie Traumatologie – 4 posturi

–        Compartiment Chirurgie Cardiovasculara – 5 posturi

–        Statia Centrala de Sterilizare – 2 posturi

–        Sectia Cl. Cardiologie I – 1 post

–        Sectia Cl. Nefrologie – 1 post

–        Serv. Managementul Calitatii – 1 post ( studii superioare )

–        U.P.U. – 10 posturi

–        Sectia Cl. Oftalmologie – 1 post

 • Asistent medical specialitatea laborator

–        Laborator Analize Medicale – 3 posturi

 • Asistent medical specialitatea radiologie

–        U.P.U. – 5 posturi

 • Asistent medical specialitatea medico – social

–        U.P.U. – 2 posturi

 • Infirmiera

–        Compartiment O.R.L. – 1 post

–        Centrul de Hemodializa – 1 post

–        Bloc Operator – 7 posturi

–        Compartiment Oncologie Medicala – 1 post

–        Sectia Cl. ATI I – 1 post

–        Sectia Cl. ATI II – 1 post

–        Sectia ATI III – 1 post

–        Compartiment Transplant Medular – 5 posturi

–        Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie I – 1 post

–        Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie III – 1 post

–        Sectia Cl. Chirurgie Generala I – 2 posturi

–        Sectia Cl. Chirurgie Generala II – 1 post

–        Sectia Cl. Chirurgie Generala III – 1 post

–        Sectia Cl. Neurochirurgie I – 3 posturi

–        Sectia Cl. Neurochirurgie II – 2 posturi

–        Sectia Cl. Neurologie – 4 posturi

–        Sectia Cl. Chirurgie Plastica Microchirurgie Reconstructiva – 1 post

–        Sectia Cl. Gastroenterologie – 1 post

–        Sectia Neonatologie – 1 post

–        Sectia Cl. Ortopedie Traumatologie I – 3 posturi

–        Sectia Cl. Ortopedie Traumatologie II – 1 post

–        Compartiment USTACC –1 post

 • Ingrijitoare

–        Bloc Alimentar – 2 posturi

–        Compartiment Angiografie – 1 post

–        Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie I – 2 posturi

–        Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie II – 1 post

–        Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie III – 1 post

–        Sectia Cl. Medicina Interna III – 2 posturi

–        Sectia Cl. Nefrologie – 1 post

–        Bloc Operator – 1 post

–        Sectia Cl. Medicina Interna I – 1 post

–        Sectia Cl. Oftalmologie – 1 post

 • Brancardier

–        Sectia Cl. Gastroenterologie – 1 post

–        Sectia Cl. Medicina Interna III – 1 post

–        Sectia Cl. Ortopedie Traumatologie II – 1 post

–        Compartiment USTACC – 1 post

–        Sectia Cl. ATI I – 1 post

 • Registrator medical

–        Sectia Cl. ATI I – 1 post

–        Sectia Cl. ATI II – 1 post

–        Sectia ATI III – 1 post

–        Sectia Cl. Obstetrica Ginecologie I – 1 post

–        Serv. Cl. Anatomie Patologica – 1 post

 • Operator

–        Centrul de Hemodializa – 1 post

–        Compartiment Oncologie medicala – 2 posturi

–        Laborator Analize Medicale – 2 posturi

–        Compartiment Transplant Medular – 1 post

–        Sectia Cl. Chirurgie Generala IV – 1 post

–        Sectia Cl. Ortopedie Traumatologie II – 1 post

–        Laborator Radiologie si Imagistica Medicala – 1 post

–        Compartiment Chirurgie Cardiovasculara – 1 post

–        Unitate de Transfuzii – 1 post

–        Sectia Cl. Oftalmologie – 1 post

–        Sectia Cl. ATI I – 1 post

 • Muncitori necalificati

–        Bloc Alimentar – 1 post

–        Serv. Achzitii Publice – 1 post

 • Muncitori calificati

–        Atelierul Tehnic – 1 post electronist ( scoala profesionala sau curs calificare )

– 1 post fochist ( scoala profesionala sau curs calificare )

– 1 post lacatus ( scoala profesionala sau curs calificare )

 • Bloc Alimentar – Bucatar – 1 post
 • Serv. Administrativ – arhivar – 1 post ( diploma bacalaureat )
 • Serv. RUNOS – economist I – 1 post ( diploma de licenta )
  • Vechime in specialitate 3 ani si 6 luni
 • Serv. Achzitii Publice – economist I – 1 post ( diploma de licenta )
  • Vechime in specialitate 3 ani si 6 luni
 • Serv. Financiar

–        economist II – 1 post ( diploma de licenta )

 • Vechime in specialitate 6 luni
 • Serv. Contabilitate – economist IA – 1 post ( diploma de licenta )
  • Vechime in specialitate 6 ani si 6 luni
 • Serv. Managementul Calitatii – economist IA – 1 post ( diploma de licenta )
  • Vechime in specialitate 6 ani si 6 luni
 • Serv. de Statistica si Evaluare Medicala – Sef serviciu economist I – 1 post ( diploma de licenta )
  • Vechime in specialitate 3 ani si 6 luni

 

Concursul va avea loc la sediul spitalului,  dupa cum urmeaza :

1. 31.10.2016 ora 14.00  – proba scrisa la Amfiteatrul Mare etaj 1

2. 04.11.2016 ora 10.00  – proba interviu la Amfiteatrul Mare etaj 1

Candidatii se vor prezenta in sala de concurs cu cartea de identitate in original .

Afisarea rezultatelor probelor de concurs se va face astfel :

 

 1. rezultate proba scrisa 02.11.2016 ora 9.00
 2. rezultate proba interviu 07.11.2016 ora 10.00
 3. rezultate finale 08.11.2016 ora 12.00

 

Dosarul de concurs se va depune in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului, respectiv in perioada : 10.10.2016 – 21.10.2016 – inclusiv, intre orele 09.00 – 13.00 la Serv. RUNOS, si va contine urmatoarele documente :

 • Dosar plic
 • Cerere de inscriere privind postul
 • Curriculum vitae
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor

–        Pentru asistenti medicali dovada detinerii certificatului de membru si a asigurarii de raspundere civila ( in copie )

 • Copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca
 • Cazierul judiciar
 • Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie, sau unitati sanitare abilitate
 • Taxa concurs 100 lei  pentru asistenti medicali si economisti, si 50 lei pentru celelalte categorii  achitata la caseria S.U.U.B.  ( etaj 1 )

 

In data de 25.10.2016 rezultatul selectarii dosarelor de concurs se va afisa la sediul SUUB – Serv. RUNOS, si pe site-ul spitalului ( www.suub.ro ) .

Concursul va consta intr-o proba scrisa si o proba practica sau interviu.

Sunt declarati admisi la probele de concurs candidatii care au obtinut minim 50 de puncte pentru functiile de executie, si mimim 70 de puncte pentru cele de conducere.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la probele de concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor.

Bibliografie :

Asistent medical generalist

 1. Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru
 2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;

3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

5. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare ;

6. Ordinul 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

7. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

8. Legea nr. 282/5 octombrie 2005 – Republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânde şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188/17 martie 2014 (Capitolul II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);

9.  Ordinul Ministrului Sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16);

10. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;

Asistent medical generalist – U.P.U.

 1. Ghidurile europene de resuscitare
 2. Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru
 3. Protocolul national de triaj
 4. Ordinul nr.1706/2007 privind organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor
 5. Ordinul 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare ;
 6. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare ;
 7. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;
 8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare

Asistent medical laborator

 1. Paslaru Liliana Livia – Biochimie Clinica , Editura Universitara “ Carol Davila “ Bucuresti 2004/2007
 2. Popescu Mut Delia –Hematologie Clinica, Editura Medicala , Bucuresti 2001
 3. Nestorescu N –Bacteriologie Medicala, Editura Medicala , Bucuresti 1991
 4. Mody Eugen si colaboratorii- Biochimie Clinica , Editura All, Bucuresti  2000
 5. Mihele Denisa –Biochimie Clinica – Metode de laborator , Editura medicala , Bucuresti 2000
 6. Lotreanu Victor – Analize Medicale, Editura CNI , Bucuresti  2000
 7. Buluc Dumitru – Microbiologie medicala , Editura Didactica si Pedagogica- Bucuresti 1995
 8. Debeleac Lucia , I Popescu –Dranda – Microbiologie, Editura Medicala Amalteea  , Bucuresti 1994
 9. Enache Florica, Stuparu Maria –Diagnosticul de laborator in hemostaza- Editura All, Bucuresti 1998

10.  Dimache Gheorghe , Panaitescu Dan – Micribiologia si  Parazitologia medicala, Editura Uranus , Bucuresti 1994

Asistent medical specialitatea radiologie

 1. Norme de tehnica radiologica – Mihai Lungeanu
 2. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical
 4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
 5. Ordinul 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare ;
 6. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

Asistent medical specialitatea medico – social

 1. Legea nr. 47/08.03.2006 privind sistemul national de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial, partea I nr.239/16.03.2006
 2. Ordonanta nr.68/28.08.2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari din legea nr.515/28.11.2003 pentru aprobarea Ordonantei nr.68/2003,modificatasicompletataprinOrdonanta nr.86/19.08.2004
 3. Legea nr.17/06.03.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice republicata in MonitorulOficial nr.157/06.03.2007
 4. Alois Ghergut – Managementul serviciilor de asisitenta psihopedagogica si sociala –ghid practic – Ed. Polirom 2003
 5. Doru Buzducea – Aspect contemporane in asistenta sociala – Ed.Polirom 2005
 6. Leslie M. Tutty, Michael A. Rothery, Richard M. Grinnell –Cercetarea calitativa in asistenta sociala- faza,etape si sarcini – Ed.Polirom 2005
 7. Cosmin Goian –Deprinderi in asistenta sociala –Institutul European 2004
 8. Legea nr.466/04.11.2004 privind statutul asistentului social, MonitorulOficial nr.1088/23.11.2004
 9. OMSP nr.1706/25.10.2007 privind organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor

Infirmiera / Ingrijitoare

1. Ordinul MS 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare

2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare

-Ordinul MS 1025/2000 – Norme tehnice privind unitatile de spalatorie pentru unitatile medicale- Definitii/Colectare la sursa/Transport si depozitare/Sortare lenjerie/Depozitare si transport lenjerie curata/Depozitare lenjerie curata la nivel de sectie/

3. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

4. Ord.MS Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Brancardier

1. Ordinul 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare

– Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1-art 42.

2. Gestionarea deseurilor medicale Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

 1. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

 

Operator / Registrator medical

 1. Utilizare aplicatie Hospital Manager Suite
 2. Utilizarea Microsoft Office Suite(Word, Excell)
 3. Utilizarea sistem operare Windows
 4. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date
 5. Legea drepturilor pacientului
 6. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)
 7. Regulamentul de functionarea si organizarea SUUB (poate fi accesat pe websitul SUUB)

Muncitor necalificat

1. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

2.Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara;

3. Ordinul MS 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

Managementul calitatii:

 1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatii, cu modificarile si completarile ulterioare ( titlu Vll, Vlll);
 2. Ordinul nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
 3. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor;
 4. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 5. Standardul ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii;
 6. Standardul ISO 22000:2006 – Sistem de management  al sigurantei alimentare;
 7. SR EN 15224:2013 – Sistem de management al calitatii in domeniul sanitar;

Bucatar

 1. Alimentatia omului bolnav de Iulian Mincu
 2. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitaretemporara;

3. Ordinul MS 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

Electronist

 1. Circuite cu semiconductoare în industrie. Amplificatoare și oscilatoare, A. Vătășelu;
 2. Circuite electrice, M. Săvescu;
 3. Mărimi electronice, Editura Nicolau;
 4. Îndreptar pentru electroniști vol. I – III, C. Găzdaru, M. Constantinescu;
 5. Circuite integrate analogice. Catalog , R. Râpeanu;
 6. Manualul muncitorului electronist, I. Ristea;
 7. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
 8. organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
 9. Ordinul nr. 231/25.09.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului.

10.  Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilorOMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor

11.  Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si   sanatate in munca

Fochist

 1. Prescriptii Tehnice Pt A1 – 2010
  1. Clasificarea si autorizarea fochistilor;
  2. Partile principale ale unui cazan;
  3. Exploatarea cazanelor;
  4. Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda;
  5. Deservirea cazanelor de incalzire centrala;
  6. Revizia interioara, incercarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si revizia exterioara a cazanelor;
  7. Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor;
  8. Evidentaexploatarii cazanelor;
  9. Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, functionarea cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului;
  10. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilorOMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
  11. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si   sanatate in munca

Lacatus

 1. Rezistenta materialelor si organe masini autori: v.drobota, m.atanasiu, n.stere
 2. Norme de protectia muncii specifice industriei const.de masini : autor: min.ind.const.de masini
 3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilorOMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 4. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si   sanatate in munca

Economist – Serv. R.U.N.O.S.

 1. Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea Nr. 53 din 2003 – Codul Muncii actualizat
 3. LEGE-CADRU Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
 4. Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice cu modificările şi completările ulterioare
 5. OUG nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr.83/2014
 6. Ordinul  Nr. 870 din  1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar cu modificările şi completările ulterioare
 7. Ordinul Nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
 8. Ordinul Nr.1470 din 20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 9. Hotărârea Guvernului Nr. 500/18.05.2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare

10.  O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

11.  Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

12.  Ordinul MS nr.1229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a perforamnţelor profesionale individuale

13.  Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

14.  Ordinul nr.1778 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările şi completările ulterioare

15.  Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

16.  OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

17.  OUG 20/2016 pentru  modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative

18.  OUG 43/2016 pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale

Economist Achizitii Publice

 1. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice
 2. Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016  – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 3. Legea nr. 101 / 2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 4. O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare

Sef Serv. Statisca si evaluare medicala

1. ECDL Start. Module obligatorii: 2 (Utilizarea computerului si organizarea fisierelor), 3 (Procesare de text – Word), 4 (Calcul tabelar – Microsoft Excel), 7 (Internet si comunicare) – Editura: Andreco Educational

2. Utilizarea Microsoft Office Suite (Word, Excell)

3. Utilizarea sistem operare Windows

4. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

5. Legea drepturilor pacientului

6. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)

7. Regulamentul de functionarea si organizarea SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)

8. Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1782/576/2006  privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

Economist Serv. Financiar

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 2. Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea cu modificarile si completarile ulterioare
 3. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
 4. conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice
 5. şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 6. OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilorbugetare în instituţiile publice;
 7. HG nr. 522/2003 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv;
 8. OMFP 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003
 9. HG nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;

10.  Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor cu numerar;

11.  OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice completata cu OUG 76/2010;

12.  Legea 337/2006 ptr.aprobarea si modificarea OUG 34/2006

13.  OUG 76/2010 ptr. modificarea si completarea OUG 34/2006

14.  Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare

15.  ORDIN 2239/2011 privind aaprobarea sistemului simplificat de Contabilitate

16.  Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003, Codul muncii 2011.

17.  OMS nr. 386/2015 privind normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru 2015 – 2016 cu modificarile si completarile ulterioare

Economist Serv. Contabilitate

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 2. Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea cu modificarile si completarile ulterioare
 3. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
 4. conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice
 5. şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 6. OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilorbugetare în instituţiile publice;
 7. HG nr. 522/2003 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv;
 8. OMFP 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003
 9. HG nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;

10.  Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor cu numerar;

11.  OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice completata cu OUG 76/2010;

12.  Legea 337/2006 ptr.aprobarea si modificarea OUG 34/2006

13.  OUG 76/2010 ptr. modificarea si completarea OUG 34/2006

14.  Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare

15.  ORDIN 2239/2011 privind aaprobarea sistemului simplificat de Contabilitate

16.  Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003, Codul muncii 2011.

17.  OMS nr. 386/2015 privind normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru 2015 – 2016 cu modificarile si completarile ulterioare

Arhivar

 1. LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996  privind Arhivele Naţionale
 2. LEGE nr. 138 din 30 aprilie 2013 -pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
 3. ORDIN nr. 137 din 27 septembrie 2013 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
 4. INSTRUCŢIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin
  Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
 5. Legea nr.155/2010 – poliției locale;
 6. H.G. nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 7. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti –  Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serv. R.U.N.O.S. – tel.: 021/310.33.07 sau 021/318.05.22 int.195, 021/318.05.22 int. 304.

PENTRU MANAGER                         DIRECTOR INGRIJIRI                                       SEF SERV.RUNOS

DIRECTOR MEDICAL                       As.med.pr.Claudia Dobre                                 Ec.Despina Capatina

Asist. Univ. Dr. Dragos Davitoiu