Anunt promovare asistent medical UPU

Acasă » Anunt promovare asistent medical UPU

Nr. 56300/07.11.2017

 

 

A N U N T


In conformitate cu HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti  anunta examen  de promovare pentru:

–        1 asistent medical debutant(PL) la Unitatae Primiri Urgente in asistent medical(PL)

Examenul se va desfasura in data de 21.11. 2017 ora.10:00, si va consta intr-o proba practica sau test scris la nivelul locului de munca.

Bibliografie concurs asistent medical generalist PL

1.Ghidurile europene de resuscitare

2.Urgente medico-chirurgicale Florian Chiru

3.Protocolul national de triaj

3.Ordinul M.S. nr.1706/2007 privind organizarea unitatilor si compartimentelor de

primire a urgentelor, cu modificările și completările ulterioare,  cu modificările și

completările ulterioare

4.Ordinul 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare

5.Ordinul M.S. nr.1.101 din 30 septembrie 2016 al privind aprobarea Normelor de

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în

unităţile sanitare;

6.Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;

7.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei

de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,

precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al

României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu

modificările și completările ulterioare

Rezultatele obtinute la concursul de promovare din data de 21.11.2017 vor fi afisate la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB in data de 23.11.2017 ora12:00.

Contestatiile privind rezultatele se pot face in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor,  respectiv pana la 24.11.2017 ora 12:00.

Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 27.11.2017 ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.

Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa pe data de 28.11.2017ora 12:00 la Serviciul Runos si pe pagina de internet SUUB.

 

MANAGER                       DIRECTOR FIN.CONT.        SEF INTERIMAR SERV.RUNOS

Sef.Lucr.Dr. Nica Adriana Elena             Ec. Saulea Liana                     Ref.spec. Bratu Laura Daniela