Anunț promovări

Acasă » Anunț promovări

               Nr.37551/ 31.07.2020

                                                                   

 

 

A N U N T

 

 

            In conformitate cu H.G. nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti anunta examen de promovare pentru:

           

– 2 Asistenti medicali debutanti Sectia Clinica Cardiologie – Asistenti medicali

– 2 Asistenti medicali debutanti Sectia Clinica Gastroenterologie – Asistenti medicali

– 2 Asistenti medicali debutanti ATI II – Anestezie – Asistenti medicali

– 1 Asistent medical debutant Sectia Clinica Chirurgie Generala I – Asistent medical

– 1 Asistent medical debutant Compartiment Transplant Medular – Asistent medical

– 1 Asistent medical debutant Serviciul Clinic de Anatomie Patologica – Asistent medical

– 1 Asistent medical debutant Sectia Clinica Ortopedie si Traumatologie I – Asistent medical

– 2 Asistenti medicali debutanti Sectia Clinica Ortopedie si Traumatologie II – Asistenti medicali

– 1 Asistent medical debutant Sectia Clinica Chirurgie Generala IV – Asistent medical

– 1 Asistent medical debutant Sectia Clinica Hematologie – Asistent medical

– 1 Asistent medical debutant Sectia Clinica Neurologie – Asistent medical

– 1 Registrator medical Compartiment Oncologie Medicala – Registrator medical principal

– 2 Registratori medicali debutanti Serviciul Clinic de Anatomie Patologica – Registratori medicali

– 1 Registrator medical debutant Serviciul Achizitii Publice – Registrator medical

– 1 Registrator medical debutant Sectia Neonatologie – Compartiment T.I. – Registrator medical

– 2 Operatori II Ambulatoriul Integrat – Operatori I

– 1 Operator II Laborator Medicina Nucleara – Operator I

– 1 Operator II Sectia Clinica Neurochirurgie I – Operator I

– 1 Operator III Sectia Clinica Oftalmologie – Operator II

– 1 Operator III Compartiment Oncologie Medicala – Operator II

– 1 Operator III Sectia Clinica Ortopedie si Traumatologie I – Operator II

– 2 Infirmiere debutant Sectia Gastroenterologie – Infirmiere

– 1 Infirmiera debutant Sectia Clinica Chirurgie Plastica Microchirurgie Reconstructiva – Infirmiera

– 1 Infirmiera Debutant Sectia Clinica Neurologie – Infirmiera

– 1 Infirmiera Debutant Sectia Clinica Neurochirurgie I– Infirmiera

– 1 Infirmiera Debutant Sectia Clinica Chirurgie Generala II– Infirmiera

– 1 Infirmiera Debutant Sectia Clinica Chirurgie Generala IV– Infirmiera

– 1 Infirmiera Debutant Bloc Operator – Infirmiera

– 1 Infirmiera Debutant Sectia Neonatologie – Compartiment T.I. – Infirmiera

– 1 Agent DDD debutant S.S.P.L.I.A.M. – Agent DDD

– 1 Economist II Serviciul Financiar – Economist I

– 1 Referent II Serviciul Financiar – Referent I

– 2 Referenti de Specialitate debutanti Serviciul Resurse Umane – Referenti de Specialitate III

– 1 Referent de Specialitate debutant Serviciul Salarizare – Referent de Specialitate III

– 1 Referent de Specialitate debutant Serviciul Managementului Calitatii Serviciilor Medicale – Referent de Specialitate III

– 1 Referent I Ambulatoriul Integrat – Referent IA

– 1 Consilier juridic II Compartiment Juridic – Consilier juridic II

– 1 Tehnician debutant Serviciul Tehnic – Tehnician

– 1 Magaziner Debutant Serviciul Administrativ –  Magaziner

– 1 Muncitor calificat III – electronist Serviciul Tehnic – Muncitor calificat II – electronist

– 2 Muncitori calificati III – electricieni Serviciul Tehnic – Muncitori calificati II – electricieni

– 1 Muncitor calificat III – zidar Serviciul Tehnic – Muncitor calificat II – zidar

– 1 Muncitor calificat III – zugrav Serviciul Tehnic – Muncitor calificat II – zugrav

– 1 Muncitor calificat III – fochist Serviciul Tehnic – Muncitor calificat II – fochist

– 1 Muncitor calificat III – instalator Serviciul Tehnic – Muncitor calificat II – instalator

– 2 Muncitori calificati IV – bucatari Bloc Alimentar – Muncitori calificati III – bucatari

 

           

            Examenul va consta intr-un test scris si se va desfasura dupa cum urmeaza:

            – in data de 17.08.2020, de la ora 09:30, la SALA DE CURS ETAJ 3 – Asistenti medicali debutanti

            – in data de 17.08.2020, de la ora 11:00, la SALA DE CURS ETAJ 3 – Infirmiere debutante/ Agent DDD debutant

            – in data de 17.08.2020, de la ora 09:30, la SERVICIUL DE STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA ETAJ 1 – Registrator medical/ Registratori medicali debutanti/ Operatori/ Referent I Ambulatoriul Integrat

            – in data de 17.08.2020, de la ora 09:30, LA NIVELUL LOCULUI DE MUNCA: Economist II, Referent II Serviciul Financiar/ Referenti de specialitate debutanti Serviciul Resurse Umane/ Referent de specialitate debutant Serviciul Salarizare/ Consilier juridic II/ / Referent de specialitate debutant Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale/ Tehnician debutant, Muncitori calificati Serviciul Tehnic/ Manaziner debutant Serviciul Administrativ/ Muncitori calificati Bloc Alimentar.

 

            Rezultatele examenului de promovare se afiseaza pe data de 19.08.2020, ora 11:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

            Contestatiile fata de rezultatele examenului de promovare se pot depune incepand cu data de 19.08.2020, ora 11:00 pana pe data de 20.08.2020, ora 11:00 la Registratura S.U.U.B.

            Rezultatele contestatiilor se afiseaza pe data de 21.08.2020, ora 11:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se vor afisa pe data de 21.08.2020, ora 11:00 la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a SUUB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE:

 

            Bibliografie pentru promovare asistenti medicali debutanti

 1. Lucretia Titirca – Urgente medico-chirurgicale –Sinteze, Editura Medicala , Bucuresti, 2011 ;
 2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Editura Cison, Bucureşti;
 3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.M.S Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 6. O.M.S. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.M.S. Nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013;
 9. Legea nr.282/ 05.10.2005 republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
 10. O.M.S. nr.1224/ 09.10.2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale.
 11. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 12. Legea drepturilor pacientului – Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003.
 13. O.M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
 14. REGULAMENT U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 15. DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
 16. O.M.S. nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare.

 

            Bibliografie pentru promovare registratori/ operatori/ referent IA

 

 1. Utilizarea Microsoft Office Suite (Word, Excell)
 2. Utilizarea sistem operare Windows
 3. Legea 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 4. Legea nr.46/2003 – Legea drepturilor pacientului
 5. Regulamentul intern SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)
 6. Regulamentul de functionarea si organizarea SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)

            Bibliografie pentru promovare infirmiere debutante

 1. Ordinul M.S. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare
 2. Gestionarea deseurilor medicale – ORDIN 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 3. Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.
 4. M.S Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 5. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Bibliografie pentru promovare Agent DDD

 

 1. Ordinul M.S. nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 2. Ordinul M.S. nr.961/19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie trata si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
 3. Ordinul M.S. nr.1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

 

 

            Bibliografie pentru promovare economist II si referent II Serviciul Financiar

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 5. ORDIN M.F.P. Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice;
 7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 8. G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ultrioare.

 

           

            Bibliografie pentru promovare referenti de specialitate debutanti Serviciul Resurse Umane

 

 1. Legea nr.53/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul M.S. nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VII;
 4. Legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr.153/2018, cu modificările și completările ulterioare.

 

           

            Bibliografie pentru promovare referent de specialitate Serviciul Salarizare

 

 1. Legea nr.53/2003 cu modificările și completările ulterioare;
 2. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun al ministrului finanțelor publice nr.1024/2017, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1582/2017 și al ministrului sănătății nr.934/2017, valabil începând cu 10/2017;
 3. Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr.153/2018, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

            Bibliografie pentru promovare Referent de specialitate Serviciul de management a calitatii serviciilor medicale

 

 1. Ordonanta nr.68/28.08.2003 privind serviciile sociale, cu modificari si completari ulterioare
 2. Alois Ghergut – Managementul serviciilor de asisitenta psihopedagogica si sociala –ghid practic – Ed. Polirom 2003
 3. Legea nr.466/04.11.2004 privind statutul asistentului social, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare- Titlul VII- “Spitale”.
 5. Ordinul M.S. nr. 446/2017, privind aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor;
 6. Regulamentul (UE) 679/2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
 7. Ordinul M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si autoritatilor administratiei locale;
 8. Ordin A.N.M.C.S. nr. 322/2019 din 9 septembrie 2019 privind afişarea de către unităţile sanitare a informaţiilor referitoare la acreditare, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare;
 9. Ordin A.N.M.C.S. nr. 639/2016 din 18 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate;

 

 

              Bibliografie pentru promovare consilier juridic Compartiment juridic

 

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului;
 3. Ordinul Ministrului Sanatatii nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 4. Noul Cod Civil;
 5. Noul Cod de procedura civila;
 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
 7. Codul penal;
 8. Codul de procedura penala;
 9. Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
 10. Statutul profesiei de consilier juridic;
 11. Deciziile Curtii Constitutionale in materie de despagubiri;
 12. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile        publice;
 13. Legea nr. 53 /2003 – Codul Muncii, republicata;
 14. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;
 15. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

 

Bibliografie pentru promovare tehnician debutant Serviciul Tehnic

1. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor (art.22).

2. Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă (art.23).

3. Ordinul 308/2015, privind controlul prin verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare.

4. Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății.

 

            Bibliografie pentru promovare magaziner Serviciul Administrativ

 1. Hotararea C.M. nr. 2230/08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale.
 2. Lege nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice.
 3. Ordinul M.F. nr. 2634/5.11.2015 privind documentele financiar-contabile. Anexa 1.Norme generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile.
 4. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
 5. Ordinul M.I.R.A. nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

 

 

            Bibliografie pentru promovare muncitor calificat – electronist Serviciul Tehnic

 

 1. Circuite cu semiconductoare in industrie. Amplificatoare si oscilatoare, A.Vataselu
 2. Circuite electice, M. Savescu
 3. Marimi electrice, Editura Nicolau
 4. Indreptar pentru electronisti vol.I – III, C. Gazdaru, M. Constantinescu
 5. Circuite integrate analogice. Catalog, R. Rapeanu
 6. Manualul muncitorului electronist, I. Ristea
 7. Ordinul nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
 8. Legea nr.319/2006, H.G. nr.1425/2006, H.G. nr.955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

 

            Bibliografie pentru promovare muncitori calificati – electricieni Serviciul Tehnic

 

 1. Agenda electricianului, E. Pitrareanu
 2. Circuite electice, M. Savescu
 3. Marimi electrice, Editura Nicolau
 4. Ordinul nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
 5. Legea nr.319/2006, H.G. nr.1425/2006, H.G. nr.955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

 

Bibliografie pentru promovare muncitori calificati – zidar si zugrav Serviciul Tehnic

 1. Tehnologia lucrarilor in constructii civile si industriale constructii finisaj
 2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 3. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 4. Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

 

            Bibliografie pentru promovare muncitor calificat – fochist Serviciul Tehnic

 

 1. Prescriptii Tehnice pt A1 – 2010:

      –  Clasificarea si autorizarea fochistilor;

      – Partile principale ale unui cazan;

      – Exploatarea cazanelor;

      – Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda;

      – Deservirea cazanelor de incalzire centrala;

      – Revizia interioara, incercarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si revizia exterioara a cazanelor;

      – Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor;

      – Evidentaexploatarii cazanelor;

            – Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, functionarea cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului;

 1. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 2. OMAI nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 3. Legea nr.319/2006, H.G. nr.1425/2006, H.G. nr.955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

 

            Bibliografie pentru promovare muncitor calificat – instalator Serviciul Tehnic

 

 1. Instalatii tehnico-sanitare si de gaze – Stefan Vintila; Gheorghe Constantinescu reeditare imbunatatita a editiei din anul 1987;
 2. Instalatii de incalzire sanitare si gaz ( Exploatare: Intretinere; Reparatii ) – Mihai Ilina; Constantin Luta Editura Tehnica Bucuresti 1974;
 3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 4. O.M.A.I. nr.163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
 5. Legea nr.319/2006, H.G. nr.1425/2006, H.G. nr.955/2006-legislatia de securitate si sanatate in munca

 

 

            Bibliografie pentru promovare muncitori calificati – bucatari Bloc Alimentar

 

 1. H.G. nr. 924/11.08.2005 privnd aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 2. O.M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
 3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
 4. O.M.S. nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.
 5. Manual de dietetica – Prof. dr. docent Iulian Mincu, Editura Medicala – Bucuresti 1973.

 

             

MANAGER INTERIMAR

Prof. Univ. Dr. Cirstoiu Florin Catalin

 

 

 

Sef Serv. Resurse Umane Interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela