Anunt rezultate finale dupa contestatii, rezultate obtinute la proba scrisa pentru postul vacant de Sef Serviciu Resurse Umane

Acasă » Anunt rezultate finale dupa contestatii, rezultate obtinute la proba scrisa pentru postul vacant de Sef Serviciu Resurse Umane

Operator de date cu caracter personal nr.9351

Nr. 4179 /25.01.2018

 

ANUNŢ

 

 

 

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că nu s-au înregistrat contestaţii în termenul legal cu privire la rezultatele obţinute la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de Şef Serv. Resurse Umane în cadrul SUUB, motiv pentru care rezultatele afişate în data de 22.01.2018 ora 15.00 ramân nemodificate.

 

 

 

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Ref. Spec. Curcan Luminiţa