Anunt rezultate finale dupa contestatii, verificare dosare candidati inscrisi la concursul pentru postul de SEF RESURSE UMANE în cadrul SUUB

Operator de date cu caracter personal nr.9351

Nr. 1501/11.01.2018

 

 

 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că nu s-au înregistrat contestaţii în termenul legal cu privire la rezultatele pentru verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de Şef Serv. Resurse Umane în cadrul SUUB, motiv pentru care rezultatele afişate în data de 09.01.2018 ora 10.00 ramân nemodificate.

 

 

 

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Ref. Spec. Curcan Luminiţa

 

Descarca Baremul de corectare