CATALOG rezultate proba practica pentru ocuparea posturilor vacante la Serv. Achizitii Publice

Baremul de corectare

Nr. 35369 / 11.07.2018

Ora 10.00

 

CATALOG

CUPRINZÂND REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA PRACTICĂ

DIN DATA DE 10.07.2018 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR VACANTE LA SERV. ACHIZIŢII PUBLICE CONTRACTARRE

(conform anunţ nr. 28696 din data de 07.06.2018)

LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

 

 

 

 

  1. 1. ECONOMIST DEBUTANT 1 POST VACANT
 

Nr.crt.

 

Nume si prenume

Punctaj obtinut  

 

Punctaj final

 

 

REZULTAT

Proba scrisă Proba practică
1 Turcia Cristina Mădălina 55 70,76 62,88 RESPINS
2 Negrilă Teodora Andreea 55 90,97 72,98 ADMIS

 

 

COMISIA DE CONCURS :

 

 

Preşedinte : Şef Lucrări Dr. Nica Adriana Elena – MANAGER S.U.U.B.

Membrii : Ec. Brezae Valentina

Cons. Juridic Mihăilă Andreea

Reprezentant Sindicat Solidaritatea Sanitară (sindicat reprezentativ)

Secretar : Ref. Spec. Curcan Luminiţa