Concurs pentru ocuparea functiei de manager

Acasă » Concurs pentru ocuparea functiei de manager

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al acestei instituţii.

 

Concursul se va desfășura conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitale publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății în perioada 17.02.2014 – 21.02.2014 la sediul instituției din Splaiul Independenței nr. 169, sector 5 București, Cabinet Manager/ Sala de Consiliu S.U.U.B. – etaj I.

 

Criteriile de selecţie constau în îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă;

b) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, sau sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

c) pentru spitalele clinice în care se desfășoară și activitate de învățământ și cercetare științifică medicală, managerul trebuie sa fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;

f) sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

g) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Înscrierile şi dosarul de concurs se depun personal la secretariatul Spitalului Universitar de Urgență București, într-un interval care se încheie cu 7 zile înainte de data stabilită pentru susținerea concursului, respectiv până la data de 09.02.2014.

Conţinutul dosarului este reglementat de art.11 din Ordinul MS nr. 1.082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii publicat în M.Of. nr. 547 din 04.08.2010.

Temele cadru şi grila de punctare pentru proiectul de management precum şi bibliografia pentru concurs sunt afişate pe site-ul SUUB.

Taxa de participare la examen este de 800 lei/participant conform dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1191/2010 privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii. Candidaţii depun suma, reprezentând taxa de participare la examen, la casieria spitalului public care organizează concursul, respectiv casieria Spitalului Universitar de Urgență București.

 


CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICĂ – SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI
TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT PREZENTAT ÎN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE MANAGER PERSOANA FIZICĂ
BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI DE MANAGER AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI

– GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT

ANUNT FINAL