Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Acasă » Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

 • Asistent medical Sectia Clinica A.T.I. – 2 posturi

 • Asistent medical Bloc Operator – 1 post

 • Asistent medical Sectia Clinica Gastroenterologie – 2 posturi
 • Asistent medical Sectia Clinica Hematologie – 1 post
 • Asistent medical Sectia Clinica Nefrologie – 1 post
 • Asistent medical Laborator Radiologie – 2 posturi
 • Asistent medical Comp.Prevenire si Control Infectii Nozocomiale – 1 post
 • Asistent medical Laborator Medicina Nucleara – 1 post
 • Asistent medical Sectia Cl. Chirurgie Plastica Microchirurgie Reconstructiva – 1 post
 • Infirmiera Sectia Clinica A.T.I. – 2 posturi
 • Infirmiera Sectia Clinica Cardiologie I – 1 post
 • Infirmiera Sectia Clinica Chirurgie Generala II – 1 post

 • Infirmiera Sectia Clinica Neurochirurgie I – 1 post

 • Infirmiera Sectia Clinica Neurologie – 1 post

 • Infirmiera Sectia Clinica Obstetrica – Ginecologie I – 1 post

 • Ingrijitoare Ambulatoriu Integrat de Spital – 1 post
 • Ingrijitoare Bloc Operator – 1 post

 • Brancardier Sectia Clinica Cardiologie II – 1 post
 • Brancardier Comp.ORL – 1 post

 • Economist Serv.Financiar – 1 post
 • Inginer aparatura medicala Centru de Hemodializa – 1 post
 • Registrator medical Sectia Clinica Obstetrica Ginecologie III – 1 post

 • Operator Ambulatoriu Integrat de Spital – 1 post
 • Operator Sectia Clinica ATI – 1 post

Dosarul de concurs se va depune pana la data de 11.02.2014 – inclusiv, si va contine urmatoarele documente :

 • Cerere de inscriere privind postul

 • Curriculum vitae

 • Copia actului de identitate

 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor

 • Copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca

 • Cazierul judiciar ( pentru registratori medicali sau operatori )

 • Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie, sau unitati sanitare abilitate

 • Dosar de incopciat

Concursul va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Data, ora si locul sustinerii probelor de concurs vor fi comunicate in timp util.

Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim nota 7.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la probele de concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.

Bibliografie :

Asistent medical generalist

1. Urgente medico-chirurgicale de L.Titirca;

2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;

3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;

4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare ;

5. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

6. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

7. Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare

Infirmiera si ingrijitoare

1. Ordinul MS 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare

– Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1-art 42.

2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare

-Ordinul MS 1025/2000 – Norme tehnice privind unitatile de spalatorie pentru unitatile medicale- Definitii/Colectare la sursa/Transport si depozitare/Sortare lenjerie/Depozitare si transport lenjerie curata/Depozitare lenjerie curata la nivel de sectie/

2. Gestionarea deseurilor medicale – Ordinul MS 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare

Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

3. Ord.MS Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Brancardier

1. Ordinul 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare

– Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1-art 42.

2. Gestionarea deseurilor medicale – Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare

Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

3. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Economist

 1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare : Titlul VII – Spitalele

 2. Legea finantelor publice nr.500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare

 3. Legea nr.270/2013 privind modificarea Legii nr.500/2006

 4. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 5. Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

 6. Ordinul MFP nr.2226/27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiare-contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata

 7. Ordinul MSP nr.896/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantate integral din venituri proprii cu modificarile si completarile ulterioare

 8. Ordinul MSP nr.434/2007 privind completarea si modificarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public

 9. Ordinul MSP nr.1349/2007 privind aprobarea machetei bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii in cadrul spitalului public

 10. Ordinul MFP nr.1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare

 11. Ordinul MS nr.414/17.04.2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului sanitar cu completarile si modificarile ulterioare

 12. Ordinul MFP nr.2861/09.10.2009 care aproba Normele metodologice privind organizarea si efectuarea „inventarierii patrimoniului”

Registrator medical si operator

1. Utilizarea aplicatiei Hospital Manager Suite

2. Utilizare Microsoft Office Suite (Word, Excell)

3. Utilizare sistem de operare Windows

4. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberea circulatie a acestor date .

5. Legea nr.46/2003 pentru drepturilor pacientului .

6. Regulament de organizare si functionare al SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)

7. Regulamentul intern al SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)

8. Codul bunelor maniera astazi – Aurelia Manescu, ed.Humanitas 2007

 

Inginer aparatura medicala

 1. Regulamentul de organizare si functionare al Unitatiilor de Dializa ( Ordinul nr.1718/2004 )

 2. Manualul pentru statia de osmoza inversa Aquq B – Fresenius

 3. Instructiuni de operare aparat de hemodializa 4008S

 4. Manualul de operare cu aparatul Granumix 100 S – Fresenius

 5. Legea nr.481/2004 privind protectia civila

 6. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

 7. OMAI nr.163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor

Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti – Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti – Serv.R.U.N.O.S. – tel.: 021/310.33.07 sau 021/318.05.22 int.195, 021/318.05.22 int. 304.