Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Acasă » Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

–          Asistent medical Ambulatoriu Integrat de Spital – 1 post

–          Asistent medical Bloc Operator – 1 post

–          Asistent medical U.P.U. – 2 posturi

–          Asistent medical Sectia Clinica Neurochirurgie I – 1 post

–          Asistent medical Comp.O.R.L. – 1 post

–          Asistent medical Statia Centrala de Sterilizare – 1 post

–          Asistent medical Laborator Radiologie – Comp.Angiografie – 1 post

–          Asistent medical Sectia Clinica Medicina Interna I – 1 post

–          Asistent medical Laborator Recup.Medicina Fizica si Balneologie – 1 post

–          Asistent medical Laborator Analize Medicale – 1 post

–          Asistent medical Farmacie – 1 post

–          Registrator medical Comp.Oncologie Medicala – 1 post

–          Infirmiera Sectia Clinica A.T.I. – 2 posturi

–          Infirmiera Bloc Operator – 1 post

–          Infirmiera Sectia Clinica Obstetrica – Ginecologie I – 1 post

–          Ingrijitoare Sectia Clinica Ortopedie-Traumatologie II – 1 post

–          Ingrijitoare Sectia Clinica Chirurgie Generala III – 1 post

–          Ingrijitoare Sectia Clinica Neurochirurgie I – 1 post

–          Economist Serv.Contabilitate – 1 post

–          Bucatar Bloc Alimentar – 1 post

Dosarul de concurs se va depune pana la data de 14.11.2013, si va contine urmatoarele documente:

–          Cerere de inscriere privind postul

–          Curriculum vitae

–          Copia actului de identitate

–          Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( pentru asistenti medicali dovada absolvirii studiilor postliceale sanitare )

–          Copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca

–          Cazierul judiciar ( pentru registratori medicali sau operatori )

–          Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie, sau unitati sanitare abilitate

Concursul va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Data, ora si locul sustinerii probelor de concurs vor fi comunicate in timp util.

Punctajele pentru probele de concurs sunt de maximum 100 de puncte.

Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim 50 de puncte.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la probele de concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.

Bibliografie :

Asistent medical generalist

1. Urgente medico-chirurgicale de L.Titirca;

2. Chiru F, Chiru G, Moraru L – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos- manual pentru şcolile sanitare postliceale, Ed. Cison, Bucureşti ;

3. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical ;

4. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare ;

5. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

6. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;

7. Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare

Asistent medical laborator recuperare medicina fizica si balneologie

 1. Electroterapie – Radulescu Andrei –editura Medicala Bucuresti 2002
 2. Esentialul in Reumatologie – Ruxandra Ionescu – editura Medicala Amalteia 2006
 3. Recuperare medicala – Termoterapie – Delia Cinteza – editura Libra Vox 2003
 4. Recuperare medicala – Adrian Sarah Nica – editura Universitara „Carol Davila” 2004

Asistent medical laborator analize medicale

 1. Recoltarea, conservarea si transfuzia de sange – Apateanu Vlad – editura Medicala Bucuresti 1997
 2. Explorari functionale – Arama Sorin Stefan – editura Cerma Bucuresti 1999
 3. Microbiologie medicala – Buiuc Dumitru – editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 1995
 4. Microbiologie – Debeleac Lucia, I.Popescu-Dranda – editura Medicala Amalteea Bucuresti 1994
 5. Microbiologie si parazitologie medicala- Dimache Gheorghe, Panaitescu Dan – editura Uranus Bucuresti 1994
 6. Diagnosticul de laborator in hemostaza – Enache Florica, Stuparu Maria – editura All Bucuresti 1998
 7. Compediu de parazitologie clinica – Gherman Ioan – editura All Bucuresti 1993
 8. Baze practice in parazitologia medicala – Lazar Lidia – editura Publistar Bucuresti 2000
 9. Analize medicale – Lotranu Victor – editura CNI Bucuresti 2000

10.  Biochimie clinica-metode de laborator – Mihaela Denisa – editura Medicala Bucuresti 2000

11.  Biochimie clinica – Mody Eugen si colaboratorii – editura All Bucuresti 2000

12.  Bacterologie medicala – Nestorescu N. – editura Medicala Bucuresti 1991

13.  Hematologie clinica – Popescu Mut Delia – editura Medicala Bucuresti 2001

14.  Biochimie clinica – Paslaru Liliana Livia – editura Universitara „Carol Davila” Bucuresti 2004/2007

Asistent medical farmacie

1.Farmacoterapie practica – Dumitru Dobrescu vol.I si II – editura Medicala Bucuresti 1989

 1. Ord. Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare ;
  1. Ordinul 261/2007 prinind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare;
  2. Ordinul 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare

Registrator medical

1. Utilizarea aplicatiei Hospital Manager Suite

2. Utilizare Microsoft Office Suite (Word, Excell)

3. Utilizare sistem de operare Windows

4. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberea circulatie a acestor date (publicata in M.O. nr.790/12.12.2001)

5. Legea drepturilor pacientului publicata in M.O. nr.51/29.01.2003

6. Regulament de organizare si functionare al SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)

7. Regulamentul intern al SUUB (poate fi accesat pe website-ul SUUB)

 

Infirmiera si ingrijitoare

1. Ordinul MS 261/2007 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare

– Norma tehnica privind curatenia si dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare de stat si private.Art 1-art 42.

2. Manipularea lenjeriei la nivelul unitatilor sanitare

-Ordinul MS 1025/2000 – Norme tehnice privind unitatile de spalatorie pentru unitatile medicale- Definitii/Colectare la sursa/Transport si depozitare/Sortare lenjerie/Depozitare si transport lenjerie curata/Depozitare lenjerie curata la nivel de sectie/

2. Gestionarea deseurilor medicale – Ordinul MS 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare

Definitii/Clasificari/Colectare la locul producerii/Ambalarea deseurilor/Depozitare temporara.

3. Ord.MS Nr.916/2006- privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare – Definitie, Aplicarea precautiunilor universale

Economist

 1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare : Titlul VII – Spitalele
 2. Legea finantelor publice nr.500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Legea nr.270/2013 privind modificarea Legii nr.500/2006
 4. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
 6. Ordinul MFP nr.2226/27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiare-contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata
 7. Ordinul MSP nr.896/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantate integral din venituri proprii cu modificarile si completarile ulterioare
 8. Ordinul MSP nr.434/2007 privind completarea si modificarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public
 9. Ordinul MSP nr.1349/2007 privind aprobarea machetei bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii in cadrul spitalului public

10.  Ordinul MFP nr.1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare

11.  Ordinul MS nr.414/17.04.2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului sanitar cu completarile si modificarile ulterioare

12.  Ordinul MFP nr.2861/09.10.2009 care aproba Normele metodologice privind organizarea si efectuarea „inventarierii patrimoniului”

Bucatar

 1. Alimentatia omului bolnav de Iulian Mincu

 

Relatii suplimentare se pot obtine de la Sediul Spitalului din Bucuresti, Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Serv.RUNOS – tel.: 021/310.33.07 sau 021/318.05.22 int.195, 021/318.05.22 int. 304.