Situatia candidaditilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist la Chirurgie Generala IV

Acasă » Situatia candidaditilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist la Chirurgie Generala IV

Operator de date cu caracter personal nr. 9351

Nr. 50001 / 02.10.2017

SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLICAT ÎN

“VIAŢA MEDICALA”  NR. 37 DIN DATA DE 15.09.2017

PENTRU OCUPAREA UNUI POST  VACANT DE MEDIC

 


  • Medic specialist ( specialitatea chirurgie generală ) la Secţia Clinică Chirurgie Generală IV – 1 post

Nr.crt.

Nume si prenume

Dosar

Observatii

admis respins
1 Borcan Răzvan Gabriel DA    
2 Cârstea Petrişor Marian   DA Dosar incomplet

Nota : – pentru completarea dosarului incomplet de concurs s-a stabilit termenul de 5 (cinci zile) zile lucratoare (conf. Ord. M.S. nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare) în perioada : 02.10.2017 – 06.10.2017.

–  ulterior expirării acestui termen nu se mai admit completări ale dosarului, iar dosarul necompletat se respinge.

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA


Şef interimar Serv. Resurse Umane

Ref.Spec. Bratu Laura Daniela