Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Medic specialist ( specialitatea O.R.L. ) la Compartiment O.R.L

Acasă » Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Medic specialist ( specialitatea O.R.L. ) la Compartiment O.R.L

Operator de date cu caracter personal nr. 9351

Nr. 52504/16.10.2017

 

SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLICAT ÎN

“VIAŢA MEDICALA”  NR. 39 DIN DATA DE 29.09.2017

PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE MEDIC


  • Medic specialist ( specialitatea O.R.L. ) la Compartiment O.R.L. – 1 post

Nr.crt.

Nume si prenume

Dosar

Observatii

admis respins
1 Dumitru Mihai   DA  

Nota : – pentru completarea dosarului incomplet de concurs s-a stabilit termenul de 5 (cinci) zile lucrătoare (conf. Ord. M.S. nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare) în perioada : 16.10.2017 – 20.10.2017.

–  ulterior expirării acestui termen nu se mai admit completări ale dosarului, iar dosarul necompletat se respinge.

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

Şef interimar Serv. Resurse Umane

Ref.Spec. Bratu Laura Daniela