Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Farmacist Primar

Acasă » Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Farmacist Primar

Operator de date cu caracter personal nr. 9351

Nr. 58722/20.11.2017

 

SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLICAT ÎN

“VIAŢA MEDICALA”  NR. 44 DIN DATA DE 03.11.2017

PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE FARMACIST PRIMAR


  • Farmacist primar ( specialitatea farmacie clinică ) la Farmacie – 1 post

Nr.crt.

Nume si prenume

Dosar

Observatii

admis respins
1 Enescu Andreea Elena DA    
2 Constantin Elena DA    
3 Ştefan Alina Ionela   DA  

Nota : – pentru completarea dosarului incomplet de concurs s-a stabilit termenul de 5 (cinci) zile lucrătoare (conf. Ord. M.S. nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare) în perioada : 20.11.2017 – 24.11.2017.

–  ulterior expirării acestui termen nu se mai admit completări ale dosarului, iar dosarul necompletat se respinge.

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA


Şef interimar Serv. Resurse Umane

Ref.Spec. Bratu Laura Daniela